Activități și funcții

 

           Serviciul social „Centrul de Consiliere și Sprijin – Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte ” se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari ale căror nevoi pot fi soluționate prin următoarele activități:

 

– diagnoză socială;

– elaborare plan de intervenție/de asistență;

– îndrumare către alte servicii;

– management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activități de asistență socială;

– identificarea nevoilor sociale individuale, familiale și de grup;

– informare despre drepturi și obligații;

– consiliere socială (primară);

– suport emoțional – religios;

– măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză;

– socializare, activități culturale și de petrecere a timpului liber (excursii, pelerinaje, ateliere de lucru, ateliere de creație, expoziții, serbări, festivități, concursuri, spectacole);

– acte de caritate: colectare, depozitare și distribuire de alimente, ajutoare materiale și financiare.

 

 

Principalele funcții ale Serviciului social ,,Centrul de Consiliere și Sprijin –Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte ” sunt următoarele:

 

  1. de furnizare a serviciilor sociale în comunitate;
  2. de valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, excluziune socială etc.;
  3. de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia;
  4. de asigurare a calității serviciilor sociale;
  5. de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale serviciului social.