Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Protopopiatul Oltenița – Biroul de Asistență Socială este acreditat ca furnizor de servicii sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare și autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată, conform Certificatului de Acreditare, seria AF, nr. 000257 din 16.04.2014.

Îndeplinind criteriile, standardele minime de calitate și parcurgând toate etapele procesului de acreditare, Protopopiatul Slobozia – Biroul de Asistență Socială înființează: Centrul de Consiliere și Sprijin – Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte  (cod serviciu social 8899 CZ-PN-V–Servicii de asistență comunitară), serviciu social, fără personalitate juridică, respectiv unitate de asistență socială, conform Deciziei de înființare a furnizorului nr. 901/15.07.2016.

Serviciul social, cu sediul în județul Călărași, localitatea Oltenița, str. Alexandru Iliescu, nr. 49, este autorizat conform Licenței de Funcționare, seria LF, nr. 0010295 din 03.01.2022 să funcționeze ca serviciu social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte, cu o capacitate de 15 de beneficiari, respectiv familii, cu venituri reduse, cu domiciliul/reședința în aceeași localitate pe a cărei rază administrativ teritorială funcționează /își are sediul serviciul social.

Protopopiatul Oltenița – Biroul de Asistență Socială desfășoară activități sociale și filantropice în conformitate cu Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sistemului de Asistență Socială în Biserica Ortodoxă Română și legislația în domeniul social.

 

Scopul serviciului social „Centrului de Consiliere și Sprijin – Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte ” este de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor, de a responsabiliza și implica comunitatea, precum și principalii factori interesați, la dezvoltarea comunitară, la prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecințelor unor evenimente care prezintă riscuri sociale asupra condițiilor de viață ale familiilor beneficiare, dar și prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate din cadrul comunității.

 

Serviciul social „Serviciu social acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.