SERVICIUL SOCIAL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE

 

Serviciul Social Acordat în Comunitate destinat Persoanelor Adulte, Protopopiatul Fetești – și-a propus încă de la înființarea, promovarea serviciilor de asistență socială în scopul îmbunătățirii calității vieții a persoanelor aflate în situații de dificultate.

În munca noastră ne conducem după următoarele VALORI:

Solidaritate, Demnitate, Parteneriat, Responsabilitate socială.

OBIECTIVELE STRATEGICE stabilite și urmărite sunt:

 • Promovarea și dezvoltarea activităților sociale.
 • Organizarea unei structuri de servicii sociale viabile, care să vină în întâmpinarea categoriilor aflate în stare de excluziune socială;
 • Promovarea atitudinii de respect și implicarea în activitățile sociale.

FAPTE – REALIZĂRI – ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE – desfășurate de către Serviciul Social Acordat în Comunitate destinat Persoanelor Adulte sunt:

 • Informare în domeniul social;
 • Sprijin emoțional, dar după caz, consiliere psihologică;
 • Socializare și petrecerea timpului liber;
 • Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză;
 • Reintegrare socială;
 • Educație socială.

PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI – se face prin programe și servicii sociale, legătura dintre nevoile existente în comunitate și persoanelor dornice să se implice în activități voluntare.

În cadrul programelor și proiectelor sociale stabilite de către Biroul de Asistență Socială al Protopopiatului Fetești, se desfășoară diferite activități la care participă personalul, beneficiarii, partenerii și colaboratorii.

Identificarea, evaluarea, centralizarea și sistematizarea problemelor sociale din cadrul Protopopiatului, formulând propuneri pentru soluționarea lor, prin analiza cererilor din partea beneficiarilor.

Stabilește criteriile e selecționare a persoanelor ce vor beneficia de asistență socială în funcție de prioritățile și posibilitățile acestora.

Efectuează anchete sociale și întocmește dosarul social;

Dezvoltă planuri de acțiuni și programe;

Monitorizează beneficiarii;

Promovează activități sociale;

Colaborează cu instituțiile de stat și organizații nonguvernamentale;

Acordă sprijin material și financiar.

DATE GENERALE PRIVIND ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială.

CONDIȚII DE ADMITERE – Beneficiarii serviciilor sociale în cadrul serviciului social sunt:

 1. Aflate în risc de sărăcie, adică au un venit disponibil echivalent situat sub pragul riscului de sărăcie;
 2. Pot fi beneficiarii ai serviciilor sociale persoane, familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială;
 3. Se confruntă cu deprivare materială severă, adică dispun de condiții de trai limitate caracterizată de lipsa resurselor necesare pentru un trai decent;
 4. Trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii;

CONDIȚII DE ACCESARE A SERVICIILOR SOCIALE SUNT: persoane din rândul comunității aflate în risc de sărăcie și excluziune socială la solicitare.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip pentru acordarea de servicii semnată de beneficiar și aprobată de coordonator;
 • Evaluarea inițială;
 • Ancheta socială;
 • Planul individualizat de intervenție;
 • Contract de servicii;
 • Orice alt act solicitat de personalul serviciului.

 

DATE DE CONTACT:

Strada călărași, nr. 381, jud. Ialomița, Municipiul Fetești

Email: fetestiprotoieria@yahoo.com

Persoana de contact: Pătărlăgeanu Marian, Coordonator Serviciul Social – 0722437601

Spătaru Melania – 0766954644.