Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Protopopiatul Slobozia – Biroul de Asistență Socială este acreditat ca furnizor de servicii sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare și autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată, conform Certificatului de Acreditare, seria AF, nr. 000310 din 8.05.2014.

Îndeplinind criteriile, standardele minime de calitate și parcurgând toate etapele procesului de acreditare, Protopopiatul Slobozia – Biroul de Asistență Socială înființează: Serviciul social acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte (cod serviciu social 8899 CZ-PN-V–Servicii de asistență comunitară), serviciu social, fără personalitate juridică, respectiv unitate de asistenţă socială, conform Deciziei de înființare a furnizorului nr. 397/11.11.2016.

Serviciul social, cu sediul în județul Ialomița, localitatea Slobozia, str. Viilor, nr. 40, este autorizat conform Licenței de Funcționare, seria LF, nr. 0010484 din 10.01.2022 să funcționeze ca serviciu social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte, cu o capacitate de 21 de beneficiari, respectiv familii, cu venituri reduse, cu domiciliul/reşedinţa în aceeaşi localitate pe a cărei rază administrativ teritorială funcţionează /îşi are sediul serviciul social.

Protopopiatul Slobozia – Biroul de Asistență Socială desfășoară activități sociale și filantropice în conformitate cu Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sistemului de Asistență Socială în Biserica Ortodoxă Română și legislația în domeniul social.

 

Scopul serviciului social „Serviciul social acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte” este de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor, de a responsabiliza şi implica comunitatea, precum şi principalii factori interesaţi, la dezvoltarea comunitară, la prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente care prezintă riscuri sociale asupra condiţiilor de viaţă ale familiilor beneficiare, dar și prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate din cadrul comunității.

 

Serviciul social „Serviciu social acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.