CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN –

Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte

 

 

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Protopopiatul Călăraşi este acreditat ca furnizor de servicii sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare și autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată, conform Certificatului de Acreditare, seria AF, nr. 000259 din 17.04.2014.

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN – Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte (cod serviciu social 8899 CZ-PN-V) înfiinţat şi administrat de Protopopiatul Călăraşi începând cu luna iunie 2016 a fost relicenţiat în luna ianuarie 2022 fiind autorizat să funcționeze pe o perioadă de 5 ani, de la data de 03.01.2022 până la data de 02.01.2027, conform Licenței de funcționare seria LF Nr. 0010294 din 08.11.2021.

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN – Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte este situat în str. Pompieri, nr.26 din municipiul Călărași, judeţul Călăraşi și oferă servicii gratuite, respectând standardele minime de calitate în domeniu.

Protopopiatul Călăraşi desfășoară activități sociale și filantropice în conformitate cu Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sistemului de Asistență Socială în Biserica Ortodoxă Română și legislația în domeniul social.

Scopul serviciului social ,,CENTRU DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN – Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte” este de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor, de a responsabiliza şi implica comunitatea, precum şi principalii factori interesaţi, la dezvoltarea comunitară, la prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente care prezintă riscuri sociale asupra condiţiilor de viaţă ale familiilor beneficiare, dar și prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate din cadrul comunității.

Serviciul social se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari ale căror nevoi pot fi soluționate prin următoarele activități:

  • Informare și consiliere socială;
  • Diagnoză socială, elaborare plan de intervenție, îndrumare către alte servicii, management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activități de asistență socială;
  • Activități de identificare a nevoii sociale individuale, familiale și de grup;
  • Activități de socializare și de petrecere a timpului liber;
  • Acte de caritate: colectare, depozitare și distribuire de alimente, ajutoare materiale și financiare.