Mesaje Pastorale

Ședința ASCMB – Cuvântul de deschidere al Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu

Preacucernici Părinți,

Doamnelor și Domnilor,

În urmă cu 21 de ani, la data de 8 aprilie 2022, se înființa Asociația Socio-Culturală Matei Basarab, sub patronajul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor. Se puneau bazele, din punct de vedere instituțional, ale unei lucrări jertfelnice, aflate în slujba lui Dumnezeu și a semenilor, așa cum precizează dispozițiile statutare, asociația având un caracter creștin, social și cultural, neguvernamental, democratic, independent, nonprofit și apolitic, având ca scop ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale categoriilor sociale defavorizate.

Desigur, acest fapt nu înseamnă că Eparhia Sloboziei și Călărașilor nu a fost activă în plan filantropic până la acest moment, însă, prin constituirea asociației se creează premisele unei și mai dezvoltate opere caritative, care e centrată pe cel aflat în suferință, dar care colaborează și cu celelalte instituții, împlinind, de multe ori, carențele celor din urmă.

Biserica este prezentă acolo unde nimeni altcineva nu pășește, alină dureri ale celor cărora nimeni nu le mai deschide ușa, îmbracă pe cel gol, hrănește pe cel însetat, cercetează pe cel bolnav sau aflat în temniță, urmând cuvintelor Mântuitorului dezvoltate în Evanghelia după Matei, capitolul 25, 31-46. „Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine.

Atunci drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut.

Atunci va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-ați dat să beau; străin am fost și nu M-ați primit; gol, și nu M-ați îmbrăcat; bolnav și în temniță, și nu M-ați cercetat.

Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu Ți-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viață veșnică.”

Toate acestea se fac cu smerenie, doar spre slava numelui lui Dumnezeu, nu spre cinste lumească. Desigur, sunt promovate prin mijloacele moderne de comunicare, însă doar pentru a-i lumina pe cei dintru întuneric, ca și aceștia să afirme, asemenea orbului din naștere: Un singur lucru știu, că orb fiind, acum văd. (Ioan 9, 25)

Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la înființarea Eparhiei Bărăganului – Episcopia Sloboziei și Călărașilor. Sunt, așadar, trei decenii de jertfă euharistică în acest spațiu binecuvântat de Dumnezeu, aceasta fiind continuată prin „liturghia de după Liturghie”, iar de 21 de ani activitatea social-filantropică îmbracă și o formă de organizare care respectă toate exigențele aflate în vigoare, anume Asociația Socio-Culturală Matei Basarab.

Prin intermediul acesteia, și în anul 2023, declarat în Patriarhia Română ca fiind Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor se fac eforturi susținute de a duce bucuria Evangheliei și a faptelor de milostenie către frații noștri „mai mici”, organizându-se, ca întotdeauna, activități culturale, sociale, filantropice și religioase care au în centrul lor nu numai persoanele aflate la vârsta senectuții, ci pe toți cei aflați în suferință, neglijați de restul, mângâiați doar de Dumnezeu și de slujitorii Lui.

Când un om e înzestrat cu mai mulți talanți și se îngrijește și de ceilalți oameni, oferind din osteneala sa și celorlalți frați mai mici, bucuria se înalță până la Cer. O foarte importantă contribuție, fără de care nu ne-am putea desfășura activitatea, este numărul mare al credincioșilor care răspund mereu cu dragoste chemării Noastre atunci când este vorba despre ajutorarea aproapelui aflat în suferință. Fiecare dintre cei care își acordează inima cu suspinul celor în încercări devine un real apostol al milei creștine. Biserica-mamă își cheamă întotdeauna fiii să simtă într-un glas, bucuria unuia să fie a tuturor, iar povara fiecăruia să fie dusă de toți.

Indiferent cât de mare este ajutorul nostru, ni se spune: „Iar oricine vă va da să beți un pahar de apă, în numele Meu, fiindcă sunteți ai lui Hristos, adevărat zic vouă că nu-și va pierde plata sa” (Marcu 9, 41). Drumul spre sfințenie, calea de la chip la asemănare, nu ar fi posibilă dacă nu ar include și dragostea față de aproapele nostru, după cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Iacov, în Epistola sa sobornicească: „Ce folos, frații mei, dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are? Oare credința poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele și cineva dintre voi le-ar zice: Mergeți în pace! Încălziți-vă și vă săturați, dar nu le dați cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Așa și cu credința: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăși. (cap. 2, v. 14-17). Și, tot aici, vorbind despre Avraam: „Vezi că, credința lucra împreună cu faptele lui și din fapte credința s-a desăvârșit?” (v. 22).

Dacă multe lucruri pot fi contestate și minimalizate, întotdeauna faptele sunt certe. Ele sunt cea mai bună dovadă că în Biserică și prin Biserică se petrec lucruri extraordinar de frumoase, modele pentru orice societate din orice timp.

Binecuvântez lucrarea tuturor celor care, cu dragoste creștină, fac posibile aceste momente de bilanț care înnobilează Sfânta noastră Biserică, ce nu rămâne distantă față de nevoile propriilor credincioși, fie că vorbim de cele materiale, cât și de cele spirituale!

Al vostru rugător către Domnul,

†VINCENȚIU

Episcopul Sloboziei și Călărașilor


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut