Anunțuri

EXAMEN DE CAPACITATE PREOȚEASCĂ (SESIUNEA OCTOMBRIE 2022) – INFO

 1. Examenul de capacitate preoțească va fi precedat de un TEST PSIHOLOGIC eliminatoriu. Rezultatele vor fi cu APT/INAPT.

Candidații care vor obține media 9.00 la capacitatea preoțească (titularizare), vor primi certificate de titularizare valabile doi ani.

Calendarul de desfășurare a examenului de capacitate preoțească:

 • 11 octombrie (marți) 2022 – înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00;
 • 18 octombrie (marți) 2022  – Testul Psihologic, scris: ora 9:00 la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 11:30 – interviul în sala Bibliotecii Centrului Eparhial;
 • 19 octombrie (miercuri) 2022, ora 13:30 – Afișarea rezultatelor Testului Psihologic la Sectorul Administrativ Bisericesc;
 • 24 octombrie (luni) 2022: orele 08:30 – proba scrisă; orele 13:00 proba de oral; susținute la Seminarul Teologic din Slobozia;
 • 25 octombrie (marți) 2022: Afișarea rezultatelor finale la avizierul Centrului Eparhial, după ora 13.00.  
 • Examenul de capacitate preoțească va cuprinde două probe:

2.1. Proba Scrisă:

2.1.1. Teologie Dogmatică:

I. Revelația Dumnezeiască, izvorul credinței creștine:

– Revelația naturală și supranaturală;

– Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție, Biserica.  

II. Sfânta Treime, structura supremei iubiri:

 • Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament;
 • Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament;
 • Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiția Creștină;
 • Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Sfântul Duh;

III. Persoana lui Iisus Hristos și opera lui mântuitoare săvârșită în umanitatea asumată de El:

– Întruparea Fiului lui Dumnezeu: natura dumnezeiască și natura omenească în Ipostasul Logosului divin;

– Unirea Ipostatică;

– Implicațiile (consecințele) unirii ipostatice;

– Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos: Învățător – Prooroc,  Arhiereu și Împărat;

IV . Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt:

 • Pogorârea Duhului Sfânt și începutul Bisericii;
 • Însușirile Bisericii: unitatea, sfințenia, sobornicitatea, apostolicitatea.

      V. Mântuirea omului în Biserică, înțelesurile, etapele și condițiile ei:

 • Înțelesurile  mântuirii;
 • Etapele sau treptele mântuirii;
 • Necesitatea credinței și a faptelor bune în însușirea mântuirii;  

      VI. Sfintele Taine:

 • Sfintele Taine în general;
 • Taina Sfântului Botez;
 • Taina Mirungerii;
 • Taina Sfintei Euharistii;
 • Taina Mărturisirii;
 • Taina Hirotoniei;
 • Taina Nunții;
 • Taina Sfântului Maslu.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– CHIȚESCU, Prof. N., Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUȚĂ, Teologia Dogmatică și Simbolică, vol.1, ediția a II-a, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2004;

– FELMY, Karl Christian, Dogmatica experienței ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere și traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura DEISIS, Sibiu, 1999;

– POPESCU, Preot Profesor Dr. Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., București, 2005;

– STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3,  ediția a II-a, E.I.B.M.B.O.R., București, 1997; vol. 1, 2, ediția a III-a, București, 2003 (sau altă ediție);

– ZIZIOULAS, Ioannis, Mitropolitul Pergamului, Prelegeri de dogmatică creștină, traducere din limba engleză de Florin Caragiu, Editura Sophia, București, 2014, 310 p. 

2.1.2. Teologia Morală și Misiologie:

– Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, nașterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului;

– Familia – mediu de împlinire și desăvârșire creștină și de  fundamentare a educației religios-morale;

– Misiune creștină și contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice și metode pastorale de prevenire și respingere a prozelitismului.

– Evoluția în timp a fenomenului sectar. Principalele mișcări neoprotestante;

– Cultele religioase recunoscute în România;

– Interpretarea Sfintei Scripturi și fenomenul sectant;

– Cinstirea Sfintei Cruci și a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

– Cultul Maicii Domnului și al Sfinților, în contextul prozelitismului sectar actual;

– Învățătura despre Sfânta Cruce;

– Învățătura ortodoxă privind cinstirea Duminicii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRECK, John, Darul sacru al vieții, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2001;

– BRIA, Pr. prof. dr. Ion, Un obstacol în calea ecumenismului:  prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română” 9-10/1970;

– DAVID, Arhid. prof. dr. I. P., Călăuză creștină, Arad, 1987, ediția a doua, București, 1996, (sau orice altă ediție);

– MOLDOVAN, Pr. prof. Ilie, Darul sfânt al vieții, București, EIBMBOR, 1996;

– RADU, Pr. prof. Dumitru,  Atitudinea moralei creștine ortodoxe față de avort, divorț, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

– RĂDUCĂ, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile, Transplantul de organe, în “Ortodoxia” nr. 4/2004;

– Idem, Bioetica, familia si morala creștină, în “Studii Teologice” nr. 3-4, 1999, pp. 103-118;

– STEREA, Pr. Tache, Credință și misiune, Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, 1999,  252 p.

*** Familia creștină azi, Iași, Editura Trinitas, 1995;

*** Îndrumări misionare, București, 1996.

2.2. Probă – Oral:

2.2.1. Teologie Dogmatică (aceeași programă de la proba scrisă)

2.2.2. Teologie Practică

   Tipic Bisericesc: 

 • Anul bisericesc și împărțirea lui;
 • Rânduiala Vecerniei din Duminici;
 • Rânduiala Vecerniei la praznice împărătești și Sf. cu Polieleu;
 • Rânduiala Utreniei din Duminici;
 • Rânduiala Utreniei la praznice împărătești și Sf. cu Polieleu;
 • Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur;
 • Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel Mare;
 • Rânduiala Sf. Taine;
 • Rânduiala Ierurgiilor;
 • Rostirea unor rugăciuni specifice cultului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

 • Tipic Bisericesc (orice Ediție);

2.2.3. Teologie Liturgică

 • Sfânta Liturghie (istoric, rânduială, explicare);
 • Duminica;                            
 • Sărbătorile domnești;
 • Sărbătorile Maicii Domnului;
 • Sărbătorile Sfinților Îngeri și ale Sf. Cruci.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRANIȘTE, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica Specială, Editura Nemira, București,  2002 (sau altă ediție);

– Idem, Liturgica Generală, E.I.B.M.B.O.R., Ediția a II-a, 1993, pp. 146-155; pp. 155-183; pp. 186-200; pp. 205-219;

– FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, București, vol. I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

– NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004, 346 p.

– VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul Explicat, E.I.B.M.B.O.R., 1972 și 1998.

– MOISIU, Pr. Iconom Constantin, Să stăm bine să stăm cu frică. Povățuitor liturgic pentru preoți și popor, Ediția a II-a, Actualizarea textului, corectura potrivit normelor ortografice actuale și notele: Pr. Drd. Cristi GAVRILĂ, Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, 2011.

2.2.4.  Muzică Bisericească:

1.  CÂNTĂRILE VECERNIEI

a. Troparele Învierii, glas  I-VIII.

b. Fericit bărbatul, glas VIII.

c. Lumina lină,  glas VIII.

d. Acum slobozește, glas V.

2.  CÂNTĂRILE UTRENIEI

a. Dumnezeu este Domnul glas. I-VIII.

b. Binecuvântările Învierii glas. V (practic)

c. Învierea lui Hristos.

d. Catavasiile Bunei – Vestiri.

3. CÂNTĂRILE SFINTEI  LITURGHII

a. Antifoanele glas V și VIII.

b. Apărătoare Doamna.

c. Fericirile glas VIII.

d. Doamne mântuiește.

e. Sfinte Dumnezeule glas V

f. Heruvic glas V și VIII.

g. Răspunsuri mari glas V și VIII.

h. Răspunsuri la Liturghia Sf. Vasile cel Mare.

i. Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite.

4. Citirea Apostolului și a Sf. Evanghelii;

5. Rostirea ecteniilor. 

2.2.5. Pastorală:

– Parohia – Problema Preoților Navetiști;

– Parohia – Activitatea Pastorală a preotului;

– Grupul de cateheză. Activitățile cu tinerii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

 • BRIA, Pr. Prof. Dr. Ioan, Orientarea misionară a parohiei, în rev. „Glasul Bisericii”, XLVI (1987), nr. 1, pp. 58-75.

– CÂNDEA, Pr. Prof. Dr. Spiridon, Parohia ca teren de activitate pastorală a preotului, în „Mitropolia Olteniei”, XII (1960), nr. 5-6;

– METALLINOS, protoprezbiter prof. dr. Gheorghios, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. De Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004;

– TIMIADIS, Mitropolitul Emilianos, Preot, preoție, înnoire. Noțiuni și orientări pentru teologia și practica pastorală, trad. de Paul BRUSANOWSKI, Editura Sofia, București, 2001. 

2.2.6. Drept Canonic și Administrație:

1. Însușirile sau atributele Bisericii.

2. Membrii Bisericii. Stările bisericești (clericii și laicii).

3. Clerul, starea clericală sau preoția, locul și importanța în Biserică.

4. Mirenii sau laicii; locul și rolul lor în Biserică.

5. Registrele parohiale.

6. Organele de judecată bisericească.

7. Activitatea învățătorească a Bisericii.

8. Activitatea sfințitoare a Bisericii.

9. Activitatea jurisdicțională.

10. Raporturile Bisericii cu Statul.

        11.Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

 • FLOCA, Ioan N., JOANTĂ Sorin, Administrație Bisericească Parohială și Legislație, Ediția a II-a, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2002. 
 • FLOCA, Arhid. Prof. Dr., Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească, vol. I, II, E.I.B.M.B.O.R., București, 199;

Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, București, 2008.

II. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române:

I. Organele centrale deliberative:

– Sfântul Sinod;

– Sinodul Permanent;

– Adunarea Națională Bisericească.

II. Organizarea locală:

 • Parohia;
 • Parohul;
 • Adunarea Parohială;
 • Consiliul Parohial;
 • Comitetul Parohial;
 • Protopopiatul;
 • Protopopul;
 • Eparhia;
 • Chiriarhul;
 • Disciplina Clerului: delicte și pedepsele aplicabile; 
 • Administrație Bisericească.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

 • Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, București, 2008;
 • REGULAMENTUL Autorităților Canonice Disciplinare și al Instanțelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.O., București, 2015.
 • Îndrumător Administrativ Bisericesc, Editura Cuvântul Vieții, București, 2009.

2.2.7. Predică și Cateheză

Predică:  

 1. Predică la Duminica Tomii.
 2. Predică la Duminica a IV-a după Paști (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)
 3. Predică la Înălțarea Domnului.
 4. Predică la Pogorârea Sfântului Duh.
 5. Predică la Schimbarea la Față.
 6. Predică la Adormirea Maicii Domnului.
 7. Predică la Înălțarea Sf. Cruci.
 8. Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr, Luca 16.19-31)
 9. Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.
 10. Predică la Botezul Domnului.
 11. Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului, Luca 18.10-14).
 12. Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)
 13. Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)
 14. Predică la Buna – Vestire.
 15. Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

 Cateheză:

 1. Cateheza despre Sf. Scriptură.
 2. Cateheza despre Sf. Tradiție.
 3. Cateheza despre Sf. Botez și Mirungere.
 4. Cateheza despre Sf. Euharistie.
 5. Cateheza despre Spovedanie.
 6. Despre Preacinstirea Maicii Domnului.
 7. Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.
 8. Despre cinstirea Sfinților.
 9. Despre cinstirea Sf. Icoane și a Sf. Moaște.
 10. Despre cinstirea Sf. Cruci.
 11. Despre Taina Sf. Maslu.
 12. Despre Post.
 13. Despre Sărbători.
 14. Despre Rugăciune.
 15. Despre Hramul Bisericii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

 • COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I și II, Editura, Banatica, Caransebeș, 2001;
 • PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, București, 1978; 
 • Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M.B.O.R., București, 1977. 
 • Înscrierea candidaților se face de către Sectorul Administrativ – Bisericesc, potrivit procedurii prevăzute la pct. 4, cap. „Debutant” (studii medii și studii superioare), din  Metodologie. Tot Sectorul Administrativ – Bisericesc va întocmi și cataloagele de examen.

Înscriere: 11 octombrie (marți) a.c. – înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00.

Acte necesare pentru examen:

 • Cerere pentru obținerea binecuvântării arhierești;
 • Adeverință medicală în care să se menționeze – Clinic Sănătos pentru a susține examenul de capacitate preoțească;
 • Copii legalizate după actele de studii (Diplomă de bacalaureat, Diplomă  de licențiat în Teologie Pastorală; și celelalte, după caz: master, doctorat, precum și foile Matricole aferente);
 • Curriculum Vitae;
 • Copie BI/CI;
 • Certificat de Cazier Judiciar;
 • Chitanța din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen;
 •  Recomandare din partea preotului duhovnic din care să rezulte:

1. viața morală și duhovnicească a candidatului;

2. frecventarea programului liturgic;

3. când se spovedește și împărtășește;

4. implicarea în viața bisericească locală;

5. alte aspecte lăsate la aprecierea duhovnicului.

ATENȚIE ! Recomandarea duhovnicului va respecta structura menționată.

 • Cerere pentru obținerea înfierii pe seama Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, pentru candidații din alte eparhii.  

4. Eliberarea certificatelor de capacitate preoțească se va face (potrivit pct. 12 din cap. „Debutant – studii medii”, respectiv pct. 11 din cap. „Debutant – studii superioare”, din Metodologie), de Sectorul Administrativ – Bisericesc.

Consilier Administrativ – Bisericesc,

Pr. Gavrilă Cristi


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut