Noutăți

Consfătuirea profesorilor de religie din județul Călărași

”Tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin.” (II Timotei 4, 5)

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, vineri 23.09.2022, în amfiteatrul Liceului Agricol ”Sandu Aldea”, Călărași,  a avut loc consfătuirea profesorilor de religie din județul Călărași.

Activitatea a avut loc și prin intermediul unei platforme online, având invitați de cel mai înalt nivel profesional și educațional din cadrul instituțiilor județene și naționale.

Domnul profesor Vasile Timiș, Inspector General la Ministerul Educației, a vorbit despre rolul și importanța profesorilor de religie, despre păstrarea și promovarea valorilor creștine în societate, schimbările de paradigmă în societatea actuală și mărturisirea valorilor culturale / spirituale.

Domnul Romeo Moșoiu, Consilier Ministrul Educației a subliniat rolul hotărâtor în viața elevilor al cadrelor didactice care predau disciplina religie, a prezentat oferta educațională a cursurilor de formare pentru disciplinele opționale aprobate de către Ministerul Educației și cu binecuvântarea Patriarhiei Române (”Pregătiți pentru viață”, ”Educație pentru viață și comunitate”, ”Mai întâi caracterul. Adolescență și auto / cunoaștere”).

Preotul George Jambore, Inspector patriarhal Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, a transmis binecuvântarea Preafericitului  Părinte Patriarh Daniel, amintind de proiectele desfășurate / implementate în Eparhia noastră. A prezentat importanța profesorului de religie în formarea caracterelor elevilor și a religiei care trebuie să rămână împărtășirea unei experiențe a Bisericii, de întâlnire a tinerilor cu Dumnezeu în Sfântul Potir.

Din partea Corpului Didactic Călărași, doamna director Croitoru Camelia a prezentat oferta cursurilor de formare continuă, manifestându-și disponibilitatea implementării altor cursuri folositoare disciplinei.

Domnul Diaconescu Adin, Inspector cultural în cadrul Centrului Eparhial a prezentat oferta Seminarului Teologic Ortodox ”Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia, amintind și de auto / evaluarea profesorilor de religie pe perioada 2019-2022.

Preacucernicul părinte profesor inspector Spiroiu Mișu, a prezentat diagnoza procesului educațional pentru disciplina religie, retrospectiva anului școlar 2021-2022 și priorități ale educației religioase în noul an școlar 2022-2023. S-au făcut precizări metodice, normative și legislative privind desfășurarea procesului didactic, recomandări care vizează creșterea calității educației prin ora de religie pentru noul an școlar.

Au fost abordate teme ce vizează procesul educațional în anul școlar 2022-2023, după cum urmează:

– diagnoza procesului educațional, diseminarea activităților de bună practică, precum și identificarea priorităților pentru anul școlar 2022-2023;

– aplicarea curriculumului național: planuri-cadru, programe și manuale școlare în vigoare;

– proiectarea curriculară conform structurii anului școlar 2022-2023 aprobată prin OME nr. 3505 / 2022;

– prezentarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, precum și evidențierea progresiei competențelor prin intermediul Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022-2023;

– implementarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OME nr. 4183 / 04.07.2022;

– propuneri privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare în anul școlar 2022-2023 (concursuri, olimpiade);

– prezentarea platformelor educaționale și altor resurse online religioase;

– alte teme de dezbatere, în funcție de specificul disciplinei și de nivelul de învățământ (Concurs An omagial 2022, oferta Seminarului Teologic Ortodox ”Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia, etc.).

Cuvântul trăit al profesorului de religie depășește cadrele activității didactice și devine o invitație către o viață virtuoasă a întregii familii în care frumusețea gândirii copiilor pune în lumină sentimentele profund creștine ale părinților.

”Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.” (Matei 5, 16)

A consemnat Preacucernicul părinte Spiroiu Mișu, IȘJ Călărași


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut