Noutăți

Burse pentru elevii Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia au fost primiți, miercuri, 21 decembrie 2022, la Centrul Eparhial de către Preasfințitul Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, pentru a li se acorda bursele lunare.

Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia au interpretat șase colinde liniare și psaltice.

Elevul, din clasa a XII – a Tărtăreanu Mădălin al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia, a rostit, în numele elevilor, un amplu cuvânt festiv din punct de vedere dogmatic în care a vorbit despre Genealogia și Întruparea Domnului cu ocazia Praznicului Nașterii Domnului.

Faptul că Domnul nostru Iisus Hristos este fără genealogie după dumnezeire este arătat de proorocul David, mărturisit și de Isaia, iar după ei și de Sfântul Apostol Pavel în contextul evocării figurii preotului-rege Melchisedec al Salemului( Evrei 7, 3 ). Neamul lui Hristos  după dumnezeire nu poate fi povestit, dar[ Hristos ] are o genealogie și după umanitate, întrucât Cel care a socotit vrednic să Se facă Fiu al omului pentru a-l mântui pe om este născut din oameni. Așadar, această genealogie a lui Hristos au scris-o doi dintre evangheliști: Matei și Luca. Însă evanghelistul Matei, potrivit evangheliei sale(Matei 1, 1-16) începe cu cei mai vechi și ajunge până la Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, în schimb evanghelistul Luca nu începe de la cei mai vechi, ci de la cei mai apropiați, numărându-L în final printre strămoșii lui Hristos după umanitate și pe Dumnezeu ( Luca 3, 38 ). Dintre toți  fiii lui Adam, Set a fost ales de Dumnezeu și, de aceea, Luca, atunci când face genealogia,  ridică tot neamul din care este Hristos după trup. Cei doi evangeliști, Luca și Matei, prezintă genealogia Domnului în mod diferit, unul numărând pe părinții cei din fire, altul pe cei după lege. Matei amintește doar neamul împărătesc, iar Luca îi enumeră laolaltă și pe cei din seminția levitică sau [ din cea ] împărătească, fiind legați unii cu alții fie prin preoție, fie prin căsătorie.

Într-o admirabilă omilie la Nașterea Domnului a unui Părinte bisericesc din sec. IV-V din spațiul siriac, Severian de Gabala, argumentația este prezentată sub forma unei pararele între Adam și Hristos: „Acolo, o femeie născută dintr-un bărbat pentru călcarea legii; aici, un bărbat născut dintr-0 femeie pentru mântuire; acolo, o coastă născând pricina morții; aici, o coastă aducând arvuna nestricăciunii; acolo, șarpele pe pom; aici, Hristos pe cruce; acolo, o mâncare aducătoare de moarte; aici o hrană omorând moartea. Acolo au avut priviri smintite și au văzut că erau goi; noi avem priviri cuviincioase și ne dăm seama că suntem îmbrăcați; acolo, privirea și goliciunea; aici, veșmântul și luminarea; acolo, tunicile de piele ascunzând necuviința; aici, veșmântul slavei ascunzând slăbiciunea noastră, trupul lui Hristos, veșmântul Împăratului însuși. Acolo «pământ ești și în pământ te vei întoarce»; aici, înnoind pământul; El face pe om ceresc, făgăduind nu pământul, ci Împărăția. Acolo o sabie de foc  alungându-l pe Adam; aici, limbile de foc pogorâte din cer, luminându-l pe Adam; acolo, izgonirea din rai; aici, primirea în dar a cheilor cerurilor”.

Tânărul absolvent a mulțumit în chip deosebit Preasfinției Sale pentru implicarea în bunul mers al Seminarului Teologic Slobozia și pentru sprijinul acordat școlii noastre și implicit, elevilor.

La această întâlnire au fost prezenți și 3 studenți teologi merituoși, care au a primit burse pentru rezultatele deosebite obținute la Facultatea de Teologie din București.

Preasfințitul Vincențiu le-a vorbit elevilor prezenți, îmbunătățirea activității fiind un deziderat binecuvântat de Dumnezeu. Toți oamenii sunt în perpetuu început și continuă dezvoltare.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut