Sectorul Social-Misionar

Coordonator: D-na Eugenia Popescu – consilier social – misionar

Componenţa:

Activităţile curente ale acestui Sector în cadrul eparhiei noastre sunt:

La sfârșitul anului calendaristic, activitatea Sectorului Social-Misionar este rezumată într-un Raport de activitate care este evaluat și aprobat de Adunarea Eparhială a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

RAPORTUL DE ACTIVITATE al Sectorului Social Misionar pe anul 2011

preot Daniel George STURZOIU
consilier social misionar

Sectorul Social–misionar şi-a desfăşurat activitatea în cursul anului 2011, conform Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Sistemului de Asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română.

1. Structura personalului angajat la nivelul Eparhiei este următoarea:
Centrul Eparhial
– 1 consilier social-misionar
– 1 inspector eparhial
– 1 asistent social
– 1 asistent social în concediu de creștere și îngrijire copil în vârstă de până la 2 ani
Protopopiate
Structura de posturi completă prevede câte 2 posturi la fiecare din cele 6 protopopiate. Din acestea, 10 posturi sunt ocupate, 1 post – concediu maternitate şi 1 post vacant. La Parohia Moviliţa Nouă este angajat un asistent social plătit din contribuție SSC și fonduri proprii.
În cadrul Proiectului strategic Promovarea în comunitate a economiei sociale sunt angajați:
– 1 manager proiect
– 1 asistent manager
– 1 consilier juridic
– 1 manager financiar
– 2 coordonatori centru de resurse
– 2 consilieri centru de resurse
– 2 referenți centru de resurse
Serviciile sociale acreditate sunt oferite de Sectorul Social-misionar al Episcopiei, Biroul de Asistenţă Socială al Protopopiatului Urziceni, Biroul de Asistență Socială al Protopopiatului Fetești, Biroul de Asistență Socială al Protopopiatului Slobozia (acreditat în anul 2011), care au calitatea de furnizor de servicii cu caracter primar pentru diferite categorii de beneficiari din județele Ialomița și Călărași: copiii, părinții acestora, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, familii aflate în dificultate. De asemenea, Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab, patronată de Episcopie, Asociaţia Din inimă pentru aproapele, patronată de Protopopiatul Slobozia şi Fundaţia Umanitară Sfântul Nicolae din Feteşti sunt acreditați ca furnizori de servicii sociale și vin în sprijinul beneficiarilor identificați în cadrul Eparhiei, având o colaborare bună cu Centrul Eparhial, protopopiatele și parohiile din Eparhie.
Serviciile oferite în cadrul acestor structuri sociale ale Eparhiei sunt de tipul: informare în domeniul social, suport emoțional sau consiliere psihologică, socializare, petrecerea timpului liber, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, consiliere juridică, consiliere socială, consiliere psihologică, ajutor la domiciliu, consultații medicale și medicamente gratuite.
Structurile sociale înființate în Eparhie, care furnizează aceste tipuri de servicii sociale sunt:
– Serviciul social al Sectorului Social Misionar, reacreditat în 2010;
– Centrul de consiliere și sprijin pentru familiile aflate în dificultate, acreditat în 2009;
– Centrul medical din Slobozia, deschis în 2007;
– Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, reacreditat în 2010;
– Centrul de zi pentru copii Sfântul Nicolae, în Parohia Feteşti Oraş, acreditat în 2009;
– Centru de Educaţie Permanentă, autorizat ca furnizor de formare profesională pentru ocupaţiile de lucrător social, animator socio-educativ și manager de proiect, autorizat în 2008;
– Cantine sociale în Parohiile Ştefan cel Mare, Luciu, Borcea I, Modelu, Sfinţii Apostoli din Călăraşi, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din localitatea Bogata;

Ca o activitate de întărire a serviciilor sociale din cadrul Eparhiei noastre, în 2011, Episcopia Sloboziei și Călărașilor a continuat implementarea proiectului strategic Promovarea în comunitate a economiei sociale – POSDRU/14/6.1/S/5 – ID 2988 care, prin Centrul de Resurse pentru Economia Socială din Regiunea Sud Muntenia, oferă posibilitatea dezvoltării unor servicii alternative pentru persoanele aflate în dificultate în scopul reintegrării lor sociale și asigurării sustenabilității programelor sociale implementate în Eparhie. De asemenea, proiectul Activi în comunitate, implementat de Asociația Socio-Culturală Matei Basarab, în parteneriat cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor, contribuie la întărirea capacității comitetelor parohiale din Eparhie, prin profesionalizarea în domeniul social a 24 de persoane (coordonatori ai activității sociale din cadrul comitetelor parohiale) în vederea inițierii și dezvoltării de activități sociale, oferite la nivelul parohiilor.
Având arhiereasca binecuvântare a Preasfinţitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, în cadrul Eparhiei s-au desfășurat, în anul 2011, programe şi proiecte social-filantropice, după cum urmează:

Numărul programelor social-filantropice derulate în anul 2011BeneficiariTotal beneficiariNumărul partenerilor implicațiValoarea programelor(lei)
copiivârstniciAlte categorii (dizabilități, HIV/SIDA, delicvenți etc.)
9612.1376009116119.307962.615.612

I. Centrul Eparhial
A. Centrul Eparhial coordonează direct următoarele servicii și programe:

1. Centrul medical, inaugurat în februarie 2007, a funcționat în 2011 cu 4 cabinete medicale, 1 sală de tratament şi 1 punct farmaceutic, fiind deservite de 4 medici, 2 asistenţi medicali, 1 asistent medico-social. În cadrul cabinetelor medicale se acordă servicii medicale gratuite (inclusiv medicaţie, dacă există) persoanelor, cazuri sociale, care nu sunt incluse în sistemul de asigurări sociale şi, ocazional, situaţiilor de urgenţă. Se află în evidenţa cabinetelor medicale 250 de pacienţi cazuri sociale, care au beneficiat de consultații gratuite, li s-au inițiat tratament și au primit medicamente gratuit. S-au acordat medicamente în valoare de 20.000 lei şi consultaţii evaluate la suma de 10.000 lei. De asemenea, 150 de pacienți au beneficiat de consultații gratuite, inițiere tratament și eliberare rețetă, evaluate la suma de 11.500 lei.
În total, serviciile oferite prin Centrul Medical însumează 41.500 lei, de care au beneficiat un număr total de 400 pacienți.
Medicamentele provin din donaţii din partea Farmaciei MB Farm SRL Slobozia, Protopopiatul Fetești, Parohia Brazii.

2. Centrul de consiliere şi sprijin pentru familiile aflate în dificultate. În cadrul Centrului de consiliere şi sprijin pentru familiile aflate în dificultate, cu sediul în clădirea Centrului Socio-cultural Episcopul Damaschin sunt oferite servicii sociale adaptate nevoilor populaţiei în vederea sprijinirii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din municipiul Slobozia şi localităţile învecinate.
În anul 2011, avem înregistrați în baza de date un număr de 166 familii, aflate în diferite situații de dificultate, care au primit sprijin pentru depășirea situațiilor dificile cu care s-au confruntat. Valoarea ajutoarelor, atât materiale, cât și financiare acordate însumează 31.360 lei.

3. Promovarea în comunitate a economiei sociale
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor implementează în parteneriat cu Episcopia Dunării de Jos şi Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerei de Comerţ şi Industrie, filiala Ialomiţa, proiectul strategic Promovarea în comunitate a economiei sociale, finanţat prin Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) din Fondul Social European. Proiectul are ca scop promovarea în cele 13 judeţe din regiunile Sud Muntenia şi Sud Est a economiei sociale.
Obiectivele operaţionale ale proiectului:
1. crearea a 2 centre de resurse pentru structurile economiei sociale, câte unul în fiecare regiune (un centru la Slobozia şi cel de-al doilea la Galaţi)
2. formarea a 45 de formatori certificaţi pentru economia socială, câte 3 în fiecare judeţ
3. formarea a 650 de persoane în domeniul economiei sociale
4. realizarea strategiei regionale de promovare a economiei sociale în fiecare din cele 2 regiuni
5. campanii de promovare, în comunităţile locale din cele 2 regiuni, a principiilor, strategiei regionale de promovare a economiei sociale, structurilor economiei sociale, exemple de bună practică, exemple de proiecte pilot ce pot fi replicate.
În anul 2011, în cadrul proiectului, s-au realizat:
• 26 seminarii judeţene de informare pe problematica economiei sociale, susținute în județele Argeş, Călăraşi, Ialomiţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova, Teleorman, Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea, Tulcea, Constanţa la care au participat 724 de persoane interesate din mediul public și privat;
• 1 campanie de promovare a economiei sociale desfășurată în Regiunea Sud Muntenia;
• 1 campanie de promovare a economiei sociale desfășurată în Regiunea Sud-Est;
• 1 strategie de promovare a economiei sociale pentru Regiunea Sud Muntenia;
• 1 strategie de promovare a economiei sociale pentru Regiunea Sud – Est;
• peste 650 de persoane care fac parte din grupul țintă al proiectului au fost informate cu privire la conceptul de economie socială;
• promovarea activităților proiectului prin intermediul celor 2 site-uri web ale Centrelor de resurse din regiunile Sud Muntenia și Sud-Est și prin mass media locală și regională.
Bugetul absorbit, în cadrul proiectului, pentru anul 2011, a fost de 992.114 lei.

4. Proiecte care urmăresc dinamizarea activităţii comitetelor parohiale
Centrul Eparhial, în calitate de coordonator al activităţii social-misionare din Eparhie, şi-a propus ca obiectiv strategic dinamizarea activităţii comitetelor parohiale, prin implicarea laicilor în activitatea socială. Pentru a atinge acest obiectiv, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, în parteneriat cu Asociația Socio-Culturală Matei Basarab, a implementat proiectul Activi în comunitate, în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Proiectul a avut ca obiectiv general consolidarea capacității structurilor parohiale de a promova dezvoltarea comunitară și coeziunea economică la nivel local și s-a implementat în perioada decembrie 2009 – septembrie 2011 în județele Ialomița și Călărași.
În anul 2011:
– au fost calificate 24 de persoane ca lucrător social, din 24 de parohii din eparhie;
– au fost premiate 10 parohii care au scris și implementat proiecte de incluziune socială în parohie, în perioada martie-iunie 2011;
– au participat 10 coordonatori sociali din cadrul comitetelor parohiale din Eparhie la schimbul de experiența organizat în cadrul proiectului în Italia, la Milano;
– au fost realizate 500 de broșuri de prezentare a asociației și proiectului.
Bugetul absorbit, în cadrul proiectului, pentru anul 2011 a fost de 281.506,82 lei.

5. Parteneriat cu organizaţii neguvernamentale locale şi colaborări cu instituţii publice şi de învăţământ
Centrul Eparhial are o bună colaborare în domeniul social cu organizații şi instituţii locale, colaborare constând în organizarea de evenimente în comun, schimb de resurse, logistică şi sprijin material. Cele mai importante colaborări se realizează cu:
a) Primăria Slobozia – parteneriat în cadrul unui proiect cu finanțare din fonduri europene prin care s-a înființat un Centru Comunitar pentru Persoanele Vârstnice din Slobozia;
b) Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
c) Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Ialomița;
d) Fundaţia Școala de Afaceri a Camerei de Comerț și Industrie Ialomița;
e) Fundaţia Cuvioasa Paraschiva din Slobozia;
f) Liceul Pedagogic Matei Basarab Slobozia;
g) Colegiul Național Mihai Viteazul Slobozia;
h) Grupul Școlar Alexandru Ioan Cuza Slobozia;
Ca un rezultat al bunei colaborări cu actorii sociali locali, Asociația Socio-Culturală Matei Basarab, patronată de Episcopie, are reprezentanți în Comisia pentru Acreditarea Furnizorilor de Servicii Sociale din cadrul Agenției Județene de Prestații Sociale Ialomița și în Comisia pentru Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița.

B. Activitatea socială desfăşurată prin Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab
Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab şi-a desfăşurat activitatea în anul 2011, conform planului de activitate aprobat de Adunarea Generală din 3 martie 2011. Proiectele desfăşurate au fost:

1. Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, înfiinţat prin Hotărârea Adunării Generale din 30 martie 2006, funcţionează în clădirea Centrului Socio-Cultural Episcopul Damaschin al Episcopiei şi a fost reacreditat în luna februarie 2010 pentru servicii de identificare a nevoilor, evaluare, consiliere, sprijin emoţional şi sprijin de urgenţă pentru copiii și părinții acestora, aflaţi în dificultate. În anul 2011 a acordat sprijin material unui număr de 16 familii și 40 de copii aflați în situații de dificultate.

2. Centrul de Educaţie Permanentă a fost înfiinţat în martie 2007 ca suport al Episcopiei pentru dezvoltarea resurselor umane, prin organizarea de formare profesională şi instruiri. Centru de Educaţie este autorizat ca furnizor de formare continuă a adulţilor, conform cerințelor Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA) pentru:
– ocupaţia de lucrător social, curs de calificare de nivel 2, cf. Autorizaţiei seria IL nr. 000106. Pregătirea teoretică se desfăşoară în spaţiul Centrului Socio-Cultural Episcopul Damaschin al Episcopiei, iar pregătirea practică în cadrul serviciilor sociale acreditate ale Episcopiei şi ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Pentru realizarea formării profesionale sunt cooptaţi 6 formatori, licenţiaţi în asistenţă socială sau psihologie, dintre care 5 sunt certificaţi CNFPA ca formatori.
– ocupația de animator socio-educativ (COR 511307), curs de specializare, cf. Autorizației seria IL nr. 000109. Pregătirea teoretică se desfăşoară în spaţiul Centrului Socio-Cultural Episcopul Damaschin al Episcopiei. Pentru realizarea formării profesionale sunt cooptaţi 3 specialiști, cu studii superioare și certificați CNFPA, ca formatori.
– ocupația de manager proiect (COR 241919), curs de specializare, cf. Autorizației seria IL nr. 000108. Pregătirea teoretică se desfăşoară în spaţiul Centrului Socio-Cultural Episcopul Damaschin al Episcopiei. Pentru realizarea formării profesionale sunt cooptaţi 4 specialiști, cu studii superioare certificați CNFPA ca formatori.
Autorizările Asociaţiei ca furnizor de formare profesională pentru ocupaţiile de lucrător social, animator socio-educativ şi manager de proiect au ca scop formarea profesională a unor membri ai comitetelor parohiale sau a unor persoane resurse din comunitate, ca sprijin pentru dinamizarea comitetelor parohiale.
În anul 2011 s-au organizat, în cadrul centrului, cursuri de calificare și de specializare. Astfel că, în acest an, au absolvit 24 de persoane, cursul de calificare pentru Lucrător social și 25 de persoane, cursul de specializare pentru Animator socio-educativ.

3. Proiectul Dăruind vei dobândi
Proiectul a fost inițiat în decembrie 2009 de Asociația Socio-Culturală Matei Basarab, în parteneriat cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor și Colegiul Național Mihai Viteazul. Acesta a fost continuat și în 2011, având ca scop promovarea parteneriatului în vederea derulării de proiecte privind activitățile educative și filantropice.
Anul acesta s-au alăturat proiectului încă doi parteneri, Liceul Pedagogic Matei Basarab și Grupul Școlar Alexandru Ioan Cuza.
Au beneficiat de sprijin un număr de 14 familii și 28 de copii, aflați în diferite situații de dificultate, valoarea ajutorului acordat ajungând la suma de 3.800 lei.

4. Provocările mileniului III
Proiect educațional în parteneriat cu Școala cu clasele I-VIII George Vâlsan, Amara.
Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de informare și implicare a elevilor în ceea ce privește aprofundarea valorilor morale și creștine în perspectiva educației durabile și permanente prin intermediul activităților școlare și extrașcolare privind actul violent și comportamentul față de persoanele cu dizabilități.
Au fost distribuite 200 de pliante cu informații privind tematica din cadrul proiectului.

5.Colind de Crăciun, proiect desfășurat în parteneriat cu Școala cu clasele I-VIII Constantin Ștefan, Albești, Ialomița, și Grădinița cu Program Normal Marsilieni.
Obiectivul proiectului: afirmarea și stimularea potențialului artistic al copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Au fost oferite unui număr de 21 de copii rechizite și jucării în valoare de: 1.455 lei.

6. Dăruind celor dragi din inimă, proiect de socializare pentru tinerii cu HIV/SIDA. Asociația a derulat în 2011 acest proiect pentru 13 tineri cu HIV/SIDA din județul Ialomița în vederea sprijinirii acestora pentru o bună integrare socială.
Au fost organizate întâlniri care au facilitat o mai bună comunicare între membrii grupului țintă. De asemenea, au beneficiat de consiliere socială în vederea combaterii riscului de excluziune socială. Au fost derulate activități prin care le-a fost stimulată creativitatea și îndemânarea, confecționând diverse obiecte care au fost dăruite ulterior, celor dragi. Valoarea proiectului este evaluată la suma de 910 lei.

7. Campania 2%. În lunile februarie-mai 2011 a fost organizată campania de strângere de fonduri prin posibilitatea oferită de legislaţie cetăţenilor de a dispune ca 2% din impozitul pe venitul anului anterior să fie alocat unei asociaţii sau fundaţii. În urma campaniei, Administraţiile financiare au virat în contul asociației suma de 20.806,82 lei. Din această sumă, 12.544 lei au fost direcționați pentru sprijinirea unor persoane aflate în situații de dificultate, care urmează tratamente ce depășesc puterea financiară a acestora.

8. Federaţia Filantropia. Asociaţia este membru fondator al Federaţiei Filantropia, federație a asociaţiilor din cadrul Patriarhiei Române. Federația este într-o continuă dezvoltare, astfel că, anul acesta, numărul asociaţiilor care o compun a crescut la 17, acestea fiind organizații reprezentative pentru eparhiile de unde provin în ce privește profesionalismul serviciilor sociale acordate. Asociația a beneficiat în anul 2011 de instruirea voluntarilor în proiectele implementate de Federație.

C. În domeniul misionar Centrul Eparhial a coordonat următoarele activități:

1. Asistenţa religioasă în spitale. În cadrul Eparhiei se acordă asistenţă religioasă bolnavilor de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi şi în cadrul Spitalului Municipal din Feteşti. Asistenţa religioasă permite bolnavilor participarea la slujbele Utreniei şi Sfintei Liturghii în duminici şi sărbători religioase, la slujbe ale Sfântului Maslu şi Acatiste ale Sfinţilor. La cerere, bolnavii sunt spovediţi şi împărtăşiţi, se realizează săptămânal vizite ale preotului în saloanele bolnavilor.
În luna octombrie 2011, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a oficiat slujba de târnosire a capelei Spitalului Judeţean Ialomiţa, cu hramurile: Acoperământul Maicii Domnului, Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon şi Sfântul Sfinţit Mucenic Paisie cel Mare.
În decursul anului 2011, având în vedere că Spitalul Municipal Fetești s-a mutat într-o construcţie nouă, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu, s-au făcut demersurile necesare pentru construirea unei noi capele ce va purta hramul Sfinţilor doctori fără de arginți Cosma şi Damian, până acum realizându-se fundația.

2. Asistenţa religioasă la căminele pentru persoanele vârstnice. În cadrul Centrelor de Asistenţă Socială a persoanelor vârstnice din eparhie: la Slobozia, Ciocăneşti, Centrul pentru persoane vârstnice Sfântul Antim Ivireanul – Călărași şi la Balaciu se acordă persoanelor rezidente asistenţă religioasă, prin săvârşirea Sfintei Taine a Maslului şi a slujbei Acatistului, spovedirea şi împărtăşirea celor care solicită aceste Sfinte Taine şi prin discuţii cu conţinut duhovnicesc.

3. Asistenţa religioasă în penitenciar
Asistența religioasă s-a desfășurat, urmărind mai multe aspecte: educativ, liturgico-sacramental, activități duhovnicești și filantropice consemnate în documentele de lucru specifice și raportate lunar eșaloanelor superioare.
În ce privește activitatea educațională, au fost organizate activități de grup și individuale, urmărindu-se transmiterea învățăturilor creștinești către minori, tineri și persoanelor cu nevoi educaționale evidente.
Preotul capelan a colaborat la programul de adaptare la viața instituționalizată a persoanelor private de libertate – INSTAD și la programul de pregătire în vederea liberării, Un nou început, programe desfășurate pe tot parcursul anului 2011.
Activitatea liturgico – sacramentală s-a concretizat prin oficierea Sfintelor Slujbe din cursul anului bisericesc la care au participat persoanele private de libertate și administrarea Sfintelor Taine și ierurgii, atunci când au fost solicitate.
În parteneriat cu Asociația Din inimă pentru aproapele s-au realizat activități pentru persoane cu o situație materială dificilă, astfel, au fost sprijinite material 7 persoane adulte și 3 minori, 12 persoane au efectuat o vizită la Muzeul Național al Agriculturii.
În prima parte a anului 2011, preotul capelan a fost desemnat să coordoneze echipa de implementare a Programului Managementul Voluntariatului, program desfășurat în perioada octombrie 2010 – aprilie 2011. Acest program s-a desfășurat în cadrul proiectului Creșterea șanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenție prin o mai bună educație, informare a societății și îmbunătățirea activităților în penitenciar, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.
Scopul principal al programului a fost promovarea voluntariatului în Penitenciarul Slobozia și implicarea voluntarilor în activitățile de educație și asistență psihosocială, fapt care să conducă la creșterea șanselor de incluziune socială a persoanelor private de libertate și la îmbunătățirea activităților în penitenciare.

4. Asistenţa religioasă în cadrul armatei. La Baza Aeriană Feteşti activitatea religioasă s-a desfăşurat, până anul acesta, în capela special amenajată pentru săvârşirea sfintelor slujbe. Pe parcursul anului 2011, s-au săvârşit sfintele slujbe în duminici şi sărbători, precum şi activităţi cultice care ţin de specificul unităţii: Te Deum, pomenirea eroilor unităţii în momente comemorative în locuri cu însemnătate. În cadrul activităţii misionar-pastorale se acordă consiliere spirituală personală, sunt ţinute prelegeri pe teme religios-morale şi cateheze ocazionale.

II. PROTOPOPIATELE

1. PROTOPOPIATUL SLOBOZIA

În cuprinsul Protopopiatului Slobozia, în cursul anului 2011, au fost derulate activități social-filantropice, în parteneriat cu diferite instituții, specificate în tabelul de mai jos:

NR.ParteneriObiectul parteneriatului
1Parohia Amara I şi ŞcoalaGeorge Vâlsan, AmaraDaruri de Moş Nicolae
2Parohia Stejaru şi Liceul de ArtăIonel Perlea, SloboziaDistribuirea de alimente copiilor din Parohia Stejaru
3Parohia Miloşeşti şi Şcoala Miloşeşti„Lăsaţi copii să vină la Mine” (oferire de icoane şi cruciuliţe copiilor participanţi)
4Parohia Scânteia şi Primăria ScânteiaAjutoare materiale pentru familii defavorizate
5Parohia Balaciu şi Căminul pentru persoane vârstnice Ing. Vadim Rusu, BalaciuAsistenţă socială şi religioasă
6Parohia Amara II şi Liceul de Artă Ionel Perlea, SloboziaActivităţi filantropice
7Parohia Amara II şi Direcţia FinanciarăActivităţi filantropice
8Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2, SloboziaSusţinerea socială, educaţională şi religioasă a 150 preşcolari de la Grădiniţa PP 2, Slobozia
9Liceul de Artă Ionel Perlea, SloboziaDesfăşurarea de activităţi umanitare, de socializare, educative pentru şi cu sprijinul a 150 elevi de la Lic. de Artă, Slobozia
10Grup Şcolar Înălţarea Domnului, Slobozia şi Şcoala cu clasele I – VIII, BucuDesfăşurarea de activităţi filantropice, sportive, de petrecere a timpului liber pentruşi cu sprijinul a 60 copii de la Grup ŞcolarÎnălţarea Domnului, Slobozia şi Şcoala cu clasele I – VIII, Bucu

Situația centralizată, în ce privește ajutoarele acordate în cadrul Protopopiatului Slobozia, se prezintă astfel:

Tipuri de ajutoareAjutoare financiare directe acordate beneficiarilorAjutoare materiale directe acordate beneficiarilorAlteleTotal
Valoarea în lei25.73885.54517.612128.895

Beneficiari ai serviciilor social-filantropice:

Beneficiari

Număr

Copii

3.722

Persoane vârstnice

1.403

Persoane cu dizabilităţi

112

Persoane cu dependenţe

(alcool, droguri)

6

Persoane seropozitive

3

Victime ale traficului de persoane

 

Deţinuţi

38

Victime ale violenţei domestice

14

Persoane care au urmat cursuri de calificare/specializare

8

Victime ale calamităților

1

Personal implicat în lucrarea social-filantropică a Protopopiatului Slobozia:

Nivel

Nr. Asistenţi sociali

Nr. voluntari

Protopopiat

2

5

Parohii

 

150

2. PROTOPOPIATUL URZICENI

În cuprinsul Protopopiatului Urziceni, în cursul anului 2011, au fost derulate activități social-filantropice, în parteneriat cu diferite instituții, specificate în tabelul de mai jos:

Nr.

Parteneri

Obiectul parteneriatului

1

World Vision România

– Micii vizitatori (excursie)

2

World Vision România

Activităţi instructiv-educative: meditaţii gratuite la limba română, matematică şi engleză,

3

World VisionRomânia

Clubul de Vacanţă (Şcoala de vară)

4

World VisionRomânia

Bucurie de o zi, pentru totdeauna (excursie)

5

World VisionRomânia

Trei zile la mare pentru 41 de copii din Protopopiatul Urziceni (minivacanţă la mare)

6

Parohiile din Municipiul Urziceni

Dar din dar se face… dar!

7

Sava Constantin – Primarul Municipiului Urziceni

Zâmbet de copil

8

Colegiul Naţional Grigore Moisil

Program socio-educativ

9

Grup Şcolar Sfânta Ecaterina

Program socio-educativ

10

Grup Şcolar Agricol

Program socio-educativ

11

Centrul C.R.E.D. Urziceni

Program socio-educativ

12

World VisionRomânia

Tradiţii reînnoite în suflet de copil – Parohia Pătrimea

13

World VisionRomânia

Asistare copii din comunitate – Parohia Adâncata

14

World VisionRomânia

Astăzi s-a născut Hristos, Eco-Şcoala, Clubul de Cateheză – Parohia Roşiori II

15

World VisionRomânia

Programe sociale şi educative – Parohia Dridu Movila

16

World VisionRomânia

Catehizare şi îndrumare morală – Parohia Maia

17

World VisionRomânia

Hristos Împărtăşit copiilor – Parohia Fierbinţii de Jos

18

World VisionRomânia

Furnizare servicii sociale – Parohia Brazii

19

Poşta Română

Recompensă excursie „Poştaşul român” – Parohia Pătrimea

20

Primăria Coşereni

Acordare ajutoare materiale – Parohia Pătrimea

21

Institutul Internaţional pentru SănătateNikken

Consultaţii gratuite enoriaşi – Parohia Maia Catargi

22

GrădiniţaSyncron

Asistenţă religioasă şi socială – Parohia Dridu Snagov

23

Fan Club Michael Jackson

Acordare ajutoare materiale – Parohia Dridu Snagov

24

Primăria Ciocârlia

Contract parteneriat privind domeniul social – Parohia Cotorca

25

Grădiniţa Grecii de Jos

Asistenţă religioasă şi socială – Parohia Grecii de Jos

25

Şcoala cu cls. I-VIII Maica DomnuluiRoşiori

Astăzi s-a născut Hristos, Eco-Şcoala, Clubul de Cateheză – Parohia Roşiori II

26

AsociaţiaKharisma

Distribuire ajutoare materiale – Parohia Jilavele

27

Căminul Cultural – Ansamblul Colinda

Păstrarea şi transmiterea tuturor creştinilor a tradiţiilor creştine – Parohia Jilavele

28

Primăria Jilavele, SC Universum SRL, SC Pelavna

Din dar, din suflet un strop de bucurie – Parohia Jilavele

29

Albalact

Distribuire ajutoare materiale – Parohia Moviliţa Nouă

30

Rostar

Distribuire ajutoare materiale – Parohia Moviliţa Nouă

31

Şcoala cu cls. I-VIII Dridu

Derularea unor activităţi educative – Parohia Dridu Movila

32

Şcoala cu cls. I-VIII, Primăria, Mal Prod SRL

Program socio-educaţional – Parohia Grindu

33

Primăria Comunei Sineşti

Acordare ajutoare materiale – Parohia Hagieşti

34

Şcoala cu cls. I-VIII

Program educaţional pentru copiii săraci – Parohia Alexeni

35

Primăria Fierbinţi Târg, Şcoala Fierbinţii de Jos

Alege Şcoala!, Hristos împărtăşit copiilor – Parohia Fierbinţii de Jos

36

Şcoala Brazii

Program educaţional – Parohia Brazii

37

Primăria Brazii

Furnizare servicii sociale – Parohia Brazii

Situația centralizată, în ce privește ajutoarele acordate în cadrul Protopopiatului Urziceni, se prezintă astfel:

Tipuri de ajutoare

Ajutoare financiare directe acordate beneficiarilor

Ajutoare materiale directe acordate beneficiarilor

Altele

Total

Valoarea în lei

16.616

521.485

114.100

652.201

Beneficiari ai serviciilor social-filantropice.

Beneficiari

Nr.

Copii

1686

Persoane vârstnice

1239

Persoane cu dizabilităţi

84

Persoane cu dependenţe (alcool, drog etc.)

9

Persoane seropozitive 
Victime ale traficului de persoane 
Deţinuţi 
Victime ale violentei domestice

5

Persoane ce au urmat cursuri calificare / specializare 
Victime ale calamităţilor (inundaţii, cutremure etc.)

2

Personal implicat în lucrarea social-filantropică a Protopopiatului Urziceni:

Nivel

Nr. Asistenţi sociali

Nr. voluntari

Protopopiat

2

4

Parohii

1

195

3. PROTOPOPIATUL FETEŞTI
În cuprinsul Protopopiatului Fetești, în cursul anului 2011, au fost derulate activități social-filantropice, în parteneriat cu diferite instituții, specificate în tabelul de mai jos:

Nr.

Parteneri

Obiectul parteneriatului

1

Școala generală cu clasele I-VIII Giurgeni șansă la educație

– oferirea de manuale şi rechizite gratuite pentru elevii nevoiaşi

2

Crăciun pentru toţi copiii

– concerte de colinde, pachete cu alimente, acţiuni caritabile, sociale

3

Ajutor pentru cei nevoiaşi – Parohia Perişoru

– construirea unei locuințe pentru 1 familie nevoiaşă cu mulţi copii, precum şi sprijinirea acestora pentru a merge la şcoala

4

Mângâierea bătrânilor – Parohia Ţăndărei Gara I

– consiliere, sprijin material, vizite pastorale pentru beneficiarii Azilului de bătrâni Ţăndărei

5

Școala Gen. Nr. 5 FeteștiDrumul cel Bun

– promovarea valorilor morale în rândul elevilor, formarea de comportamente adecvate în receptarea valorilor religioase și de cultură și civilizație tradițională românească

6

Grădinița cu program Prelungit Voinicelul Fetești

– dezvoltarea sentimentelor de dragoste față de familie și biserica, antrenarea copiilor în activități extra-curriculare

7

Școala cu clasele I-VIII, nr.3Dimitrie Cantemir Fetești

– formarea unor virtuți, a unor abilități practice, precum și cultivarea unui comportament moral

8

Grădinița nr. 1 Anghel Saligny – Și noi purtăm chipul lui Dumnezeu

– cultivarea sentimentului de dragoste față de Domnul nostru Iisus Hristos, cunoașterea unor sărbători creștinești, cultivarea dorinței de a face fapte bune

9

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ialomița – Aripi de speranță

– prevenirea și combaterea consumului de droguri în rândul tinerilor prin intermediul instituțiilor bisericești

10

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Grup Școlar de Industrie Alimentară Fetești

– desfășurarea unor acțiuni cu caracter caritativ, educativ și social, în cadrul Casei de tip familialGabriela , cartier Coloniști.

Situația centralizată, în ce privește ajutoarele acordate în cadrul Protopopiatului Fetești, se prezintă astfel:

Tipuri de ajutoare

Ajutoare financiare directe acordate beneficiarilor

Ajutoare materiale directe acordate beneficiarilor

Altele

Total

Val. în lei

40.962 lei

2.280 lei

121.561 lei

164.803 lei

Beneficiari ai serviciilor social-filantropice:

Beneficiari

Număr

Copii

1675

Persoane vârstnice

64

Persoane cu dizabilităţi

22

Familii aflate în dificultate

150

Personal implicat în lucrarea social-filantropică a Protopopiatului Fetești:

Nivel

Nr. Asistenţi sociali

Nr. voluntari

Protopopiat

2

5

Parohii

 

237

4. PROTOPOPIATUL CĂLĂRAŞI
În Protopopiatul Călăraşi funcţionează 4 cantine sociale:
– Parohia Modelu, cantină care acordă o masă săptămânal pentru 60 de persoane;
– Parohia Sfinţii Apostoli din Călăraşi, cantină care acordă o masă săptămânal pentru 35 de persoane;
– Parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din localitatea Bogata, care acordă o masă săptămânal pentru 35 de persoane;
– Parohia Roseți II – se acordă o masă săptămânal pentru 20 de persoane.
În cuprinsul Protopopiatului Călărași, în cursul anului 2011, au fost derulate activități social-filantropice, în parteneriat cu diferite instituții, specificate în tabelul de mai jos:

Nr.

Parteneri

Obiectul parteneriatului

1

Protocol de colaborare încheiat între Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi şi Protopopiatul Călăraşi

Desfășurarea de programe sau de acțiuni comune pentru prevenirea consumului de droguri în rândul copiilor, tinerilor și adulților.

2

Protocol de parteneriat pentru prevenirea şi combaterea accidentelor rutiere / Inspectoratul de Politie Judeţean Călăraşi

Desfășurarea de activități pentru conștientizarea consecințelor accidentelor de circulație.

3

Protocol de colaborare încheiat între Protoieria Călăraşi şi Asociaţia Pro Vita

Consilierea și informare cu privire la consecințele extreme de grave ale avortului asupra sănătății.

Situația centralizată, în ce privește ajutoarele acordate în cadrul Protopopiatului Călărași, se prezintă astfel:

Tipuri de ajutoare

Ajutoare financiare

Ajutoare materiale

Total

Valoarea în lei

27.262,34

79.484,94

106.747,28

Beneficiari ai serviciilor social-filantropice.

Beneficiari

Număr

Copii

707

Persoane vârstnice

685

Persoane cu dizabilităţi

53

Persoane cu dependenţe (alcool, droguri)

10

Persoane seropozitive

1

Victime ale traficului de persoane

4

Deţinuţi

1

Victime ale violenţei domestice

3

Personal implicat în lucrarea social-filantropică a Protopopiatului Călărași:

Nivel

Nr. Asistenţi sociali

Nr. voluntari

Protopopiat

2

56

Parohii

 

152

5.PROTOPOPIATUL LEHLIU
În cuprinsul Protopopiatului Lehliu, în cursul anului 2011, au fost derulate activități social-filantropice, în parteneriat cu diferite instituții, specificate în tabelul de mai jos:

PARTENERI

ACTIVITĂTI

Grădiniţa nr. 23, Parohia ArţariŞcoala nr. 28Grădiniţa Pufuleţ, Parohia BuzoieniŞcoala cu clasele I-IVPrimăria Dor –Mărunt, Parohia Dor-MăruntŞcoala Generală Dragoş-Vodă,Parohia Dragoş-VodăCentrul Social de Zi al Primăriei Dragoş-Vodă 

 

Grădiniţa Dragoş-Vodă

Primăria Fundulea, Parohia Fundulea-Centru

Poliţia, Şc. Gen, Grup Şcolar Agricol, Firme şi asociaţii,

Primăria Fundulea-Crâng, Parohia Fundulea-Crâng, Poliţia

Grădiniţa Plevna, Parohia Plevna

Şcoala Gen. Raşi, Parohia Raşi

Consiliul local, Parohia Sălcioara

Şcoala Gen.

Organizaţia Salvaţi copiii, Parohia Săruleşti-Sat

Şcoala cu clasele I-XII, Tămădău-Mare, Parohia Tămădău Mare

Inspectoratul de Poliţie al jud. Călăraşi

Masă praznicală, pelerinaje, acţiuni de Sfintele Paști și de Crăciun;Proiecte educative;Catehizare ;Activităţi de socializare;Informare în vederea prevenirii și combaterii infracţionalității. 

 

Acţiunea: Anti-violenţa şi Codul bunelor maniere, în cadrul proiectului Violenţa naşte violenţă(colaborare: Protoieria Lehliu şi Liceul Al. Odobescu, Lehliu-Gară)

Situația centralizată, în ce privește ajutoarele acordate în cadrul Protopopiatului Lehliu, se prezintă astfel:

Tipuri de ajutoare

Ajutoare financiare directe acordate beneficiarilor

Ajutoare materiale directe acordate beneficiarilor

Altele

Total

Valoarea în lei

6.909

57.036

12.900

76.845

Beneficiari ai serviciilor social-filantropice:

Beneficiari

Nr.

Copii

874

Persoane vârstnice

550

Persoane cu dizabilităţi

15

Persoane cu dependenţe (alcool, droguri)

6

Persoane seropozitive

 

Victime ale traficului de persoane

 

Deţinuţi

4

Victime ale violenţei domestice

10

Personal implicat în lucrarea social-filantropică a Protopopiatului Lehliu:

Nivel

Nr. Asistenţi sociali

Nr. voluntari

Protopopiat

2

15

Parohii

 

44

6. PROTOPOPIATUL OLTENIŢA
În cuprinsul Protopopiatului Olteniţa, în cursul anului 2011, au fost derulate activități social-filantropice, în parteneriat cu diferite instituții, specificate în tabelul de mai jos:

Nr.

Parteneri

Obiectul parteneriatului

1

Şcoala Generala, nr. 5 Al. Ghica, OlteniţaLiceul Neagoe Basarab OlteniţaŞcoala VasilaţiŞcoala NanaŞcoala Nr 1 ChiseletŞcoala Generala I- VIII Valea RoşieŞcoala Şoldanu 

 

Şcoala cu cls I-VIII, Nr 1, Fundeni

Şcoala nr.1 Olteniţa

Şcoala nr.6 Olteniţa

Activităţi cultural – religioase şi misionareActivităţi cultural –religioase şi misionareEducaţie religioasă şi misionaraActivităţi cultural – religioase şi misionarePrevenirea abandonului şcolarActivităţi sociale şi acţiuni umanitareCateheze, acţiuni educative şi misionare 

 

Activităţi culturale, sociale şi misionare

Acordare de asistenta socială, religioasă, materială şi educaţională

2

Primăria ChiseletPrimăria FrumuşaniSprijinirea cazurilor socialeAsistenţă Socială

3

Poliţia ChiseletPoliţia LuicaPrevenirea furturilorPrevenţia juvenilă

4

Asociaţia Sfântul Hariton – BudeştiPrevenirea abandonului şcolar

5

Grădiniţa nr. 1 UlmeniGrădiniţa nr. 2 OlteniţaActivităţi cultural – religioaseAcordare de asistenţa socială, religioasă, materială şi educaţională

Situația centralizată, în ce privește ajutoarele acordate în cadrul Protopopiatului Oltenița, se prezintă astfel:

Tipuri de ajutoare

Ajutoare financiare

Ajutoare materiale

Altele

Total

Valoarea în lei

27.866,65

111.572,23

200

139.638,88

Beneficiari ai serviciilor social-filantropice:

Beneficiari

Nr.

Copii

3.433

Persoane vârstnice

2.068

Persoane cu dizabilităţi

20

Persoane cu dependenţe (alcool, droguri etc.)

1

Personal implicat în lucrarea social-filantropica a parohiei:

Nivel

Nr. Asistenţi sociali

Nr. voluntari

Protopopiat

2

460

În anul 2012, serviciile acreditate din cadrul Sectorului Social-Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor își vor continua activitatea oferind ajutor diferitelor categorii de beneficiari. La nivelul protopopiatelor, ne propunem să acredităm toate birourile de asistență socială pentru oferirea de servicii sociale cu caracter primar.
În cadrul Sectorului, promovarea parteneriatului este una din componentele principale ale fiecărui proiect pe care l-am implementat. Dorim să menţinem cea mai mare parte din parteneriatele existente şi, de asemenea, să dezvoltăm colaborări și cu alte instituții publice, organizații non-guvernamentale și agenți economici care doresc să ni se alăture.
În ce privește asigurarea vizibilității instituției și a proiectelor desfășurate prin Sectorul Social al Episcopiei ne propunem continuarea activităților de promovare specifice:
– colaborarea cu mass-media locală;
– postarea informațiilor pe site-urile administrate;
– distribuirea de pliante și broșuri;
– includerea de prevederi, în ce privește promovarea reciprocă, în parteneriatele încheiate cu celelalte instituții.

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut