Episcopia
Sloboziei și Călărașilor

Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021
Citește articolul
Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021

Sectorul Mass-Media și Comunicare

Coordonator: PC. Arhid. Nicuşor Silviu Dascălu – consilier mass – media şi comunicare

Activităţile curente ale acestui Sector în cadrul Eparhiei noastre sunt:

  • redactează zilnic revista presei locale şi naţionale pe care o prezintă chiriarhului
  • întocmeşte comunicatele de presă şi drepturile la replică ale Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor
  • mediatizează evenimentele bisericeşti din cadrul Eparhiei, precum şi pe cele din agenda chiriarhului
  • solicită şi colecteză ştiri despre evenimentele şi manifestările organizate de parohiile din eparhie, pe care le propune spre publicare în revista eparhială
  • se află în contact cu diferite agenţii de presă, posturi de televiziune şi radio, ziare etc.
  • propune şi susţine proiecte de mediatizare şi cunoaştere a activităţii admininstrativ- bisericeşti, social-misionare, culturale şi economice a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, în cele două judeţe Ialomiţa şi Călăraşi, în colaborare cu Biroul pentru catehizarea tineretului

La sfârşitul anului calendaristic, activitatea Sectorului Massmedia şi Comunicare este rezumată într-un Raport de activitate care este evaluat şi aprobat de Adunarea Eparhială a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

RAPORTUL DE ACTIVITATE al Sectorului Mass – Media pe anul 2010 Arhidiacon Nicuşor Silviu Dascălu

CONSILIER MASS – MEDIA
În anul 2010, Sectorul Mass – Media al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor a continuat activitatea de informare a opiniei publice, prin mass – media bisericească şi laică, asupra activităţii bisericeşti, misionare, culturale şi sociale a parohiilor, mănăstirilor, schiturilor, protopopiatelor şi Centrului Eparhial.
În ședința de lucru Nr. 25/ 27 iulie 2010, Permanența Consiliului Eparhial a hotărât ca din data de 1 august 2010, atribuțiile consilierului mass-media să fie preluate de PC Arhid. Nicușor Silviu Dascălu, Secretar Eparhial.
Din 1 decembrie 2010 PC Arhid. Nicușor Silviu Dascălu a fost numit în postul de consilier mass-media.
Din grija Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Sectorul Mass – Media a fost tehnicizat cu aparatură semiprofesională video și o platformă computerizată de montaj video de ultimă generație, pentru o mai bună mediatizare a activităților bisericeşti, misionare, culturale şi sociale a parohiilor, mănăstirilor, schiturilor, protopopiatelor şi Centrului Eparhial.

I. PREZENTARE GENERALĂ
Activitatea Sectorului Mass – Media al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor poate fi sintetizată astfel:
– mediatizarea activităţii Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor în diferite domenii de activitate (pastoral-misionar, social-filantropic, viaţă monahală, învăţământ, cultură etc.);
– monitorizarea ştirilor, informaţiilor, articolelor, comentariilor referitoare la Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor; monitorizarea presei scrise cu conţinut religios din cadrul mediei locale şi a celei bisericeşti naţionale, iar în cazul apariţiei articolelor cu referire la viaţa Eparhiei, are loc informarea Preasfinţitului Părinte Vincenţiu;
– stabilirea şi menţinerea legăturii cu jurnaliştii şi reprezentanţii presei locale (televiziunile, posturile de radio şi ziarele locale), cu media bisericească centrală şi cu posturile naţionale;
– participarea consilierului mass-media la întâlnirile Întâistătătorului Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor cu diverse personalităţi şi mediatizarea acestora, după caz;
– conceperea unor materiale de presă (ştiri, comunicate de presă, drepturi la replică, etc.) pentru a fi publicate şi pentru a clarifica punctul de vedere al Episcopiei Slobozie şi Călăraşilor în unele probleme bisericeşti;
– intermedierea unor declaraţii, apeluri, pastorale şi mesaje ale Preasfinţitului Părinte Vincenţiu şi facilitarea realizării unor reportaje, documentare, materiale informative în presa audio, video şi scrisă, laică şi bisericească;
– organizarea, împreună cu celelalte sectoare ale Centrului Eparhial a unor evenimente culturale (concertul de colinde organizat în colaborare cu Sectorul Cultural al Eparhiei);
– implicarea directă în colectivul de redacție al periodicului Eparhiei „Bărăganul Ortodox”, prin furnizarea materialelor text şi foto pentru rubrica „Binecuvântări arhiereşti pentru credincioşii Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor”;
– administrarea și realizarea tuturor materialelor de pe site-ul oficial al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor (www.sf-esc.ro), care sunt întocmite și actualizate de Sectorul Mass – Media.
– activitatea specifică de relaţii publice.

II. RELAŢIILE CU TELEVIZIUNILE
• Biroul de Presă colaborează foarte bine cu posturile locale de televiziune, Antena 1 Slobozia şi TV Ialomița, dar mai ales cu postul de televiziune al Patriarhiei Române Trinitas TV, care prezintă cu promptitudine activitatea Eparhiei noastre.
• Sectorul Mass – Media a realizat și mediatizat materiale video pentru posturile locale şi naţionale cu ocazia marilor praznice din cursul anului 2010 (Pastorală la Nașterea Domnului) și evenimentele culturale desfășurate cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu.

III. RELAŢIILE CU RADIOURILE
• În anul 2010, Sectorul Mass-media al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor a colaborat foarte bine atât cu postul local de radio Radio Campus, care a mediatizat evenimentele bisericeşti ale Eparhiei, cât şi cu postul de radio al Patriarhiei Române, Radio Trinitas.
• Un proiect important al Sectorului Mass – Media care se află în desfășurare este emisiunea săptămânală „Cuvântul Chiriarhului” de la Radio Campus.

IV. RELAŢIILE CU PRESA SCRISĂ
• Sectorul Mass – Media al Eparhiei noastre are o bună conlucrare cu presa scrisă din zona celor două judeţe ale Eparhiei.
• Evenimentele importante din Episcopia Sloboziei și Călărașilor sunt prezentate prin comunicate de presă în mass-media locală și națională.
• Protopopiatele Eparhiei noastre trimit materiale text și foto către presa scrisă locală din cele două județe, mediatizând astfel activitățile misionare, culturale şi sociale ale parohiilor.

V. RELAŢIILE CU SITE-URILE CREŞTINE
• Cele mai multe dintre activităţile desfăşurate de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, prin sectoarele de activitate ale Centrului Eparhial, prin protoierii, parohii etc. au fost postate pe site-ul Eparhiei noastre www.sf-esc.ro.
• A existat o colaborare constantă cu site-urilor creștine www.basilica.ro, www.crestinortodox.ro, www.noutati-ortodoxe.ro, www.ziarullumina.ro, existând o foarte bună colaborare cu reprezentanţii acestor mijloace mediatice.

 VII. CONCLUZII
• Biserica a avut dintotdeauna o activitate rodnică în toate ramurile de activitate: social, misionar, cultural etc., multe dintre acţiuni rămânând sub umbra smereniei.         În aceste vremuri însă, mediatizarea acţiunilor și învăţăturilor Bisericii înseamnă un mijloc eficient de propovăduire, deoarece mulţi creştini primesc informaţii prin intermediul presei. Învăţătura bisericii ajunge, prin intermediul mediei, mai departe decât ajunge cuvântul evanghelic răspândit în spaţiul bisericii. Media, folosită cu înţelepciune, devine o prelungire în lume a amvonului, un mijloc activ al propovăduirii contemporane.
 În primul rând, presa bisericească, precum şi presa locală au contribuit la cunoaşterea de către societatea contemporană – iar la nivel Eparhial, a credincioşilor din cele două judeţe arondate eparhiei – a misiunii Bisericii şi a rolului pe care aceasta îl ocupă în lume.
 În noul an 2011, Sectorul Mass – Media al Eparhiei noastre îşi propune intensificarea colaborării cu instituţiile media locale, naționale, presă scrisă, televiziune și în mod special mediatizarea evenimentelor din Eparhie în cea mai mare forță mediatică, internetul.

Din Arhive
Mai jos poți vedea variantele site-ului www.sf-esc.ro, cu întreg conținutul și funcționale, așa cum au apărut ele în timp, începând cu lansarea primului site în anul 2001.