Adunarea Eparhiala

MEMBRII ADUNĂRII EPARHIALE

MEMBRII CLERICI:

 1. PC Pr. PĂDURARU Dumitru
 2. PC Pr. STANCIU Dragoș Gabriel
 3. PC Pr. GRIGORE Gabriel Constantin
 4. PC Pr. TUDORACHE Paul
 5. PC Pr. DINCĂ Ovidiu
 6. PC Pr. PARTENIE Alin Constantin
 7. PC Pr. TOADER Giorgian
 8. PC Pr. DOBRE Iulian – ONORIFIC
 9. PC Pr. PALCĂU Gheorghe
 10. PC Pr. ZĂRNOEANU Dumitru

MEMBRII MIRENI:

 1. Dl. Jurist MORARU Victor – Președinte Consiliul Județean Ialomița
 2. Dl. Inginer Mitru CRIȘAN – Director SC Teletext SRL
 3. Dl. GRADEA Rudolf – Viceprimar  Primăria Slobozia
 4. Dra. DUMITRESCU I. Raluca Giorgiana – Președinte Asociația GAL NAPARIS/GAL DANUBIUS Ialomița-Brăila, Vicepreședinte FNGAL Sud Muntenia
 5. Dl. CĂLIN Nicușor – Inspector Școlar Managementul Resurselor Umane
 6. Dl. DRĂGULIN Daniel Ștefan – Primar Primăria Călărași
 7. Dl. DINU Marian – Agent Politie IGPR Autostrada Soarelui
 8. Dl. MESEȘEANU Răzvan Ilie – Administrator SC Euroconsult 07 SRL
 9. Dl. PAREPA Gh. Nicolae – Ofițer Colonel în rezervă MAI
 10. Dl. BADEA Nelu – Administrator SC Agropan Oyl SA Urziceni
 11. Dl. CONSTANTIN Radu – Executor Judecătoresc în B.E.J.A Constantin Radu și Ștefan Marius Daniel Urziceni
 12. Dl. PANDEA Ciprian – Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării
 13. Dl. POTOR Dănuț Alexandru – Secretar de Stat – Ministerul Fondurilor Europene
 14. Dl. RUSU Igor – Medic Cardiolog Spitalul Municipal Oltenița
 15. Dl. DAN Gheorghe – Consilier superior AJOFM Călărași
 16. Dl. STOICA Ștefan –Avocat Baroul Călărași
 17. Dl. PIȚOI Ion – Viceprimar Primăria Oltenița
 18. Dl. STOICA Gabriel – Primar Primăria Sălcioara
 19. Dl. DULCE Marius Grigore – Președinte – Director General CAS Călărași

MEMBRII ONORIFICI:

 1. Dl Lt. Col. MARCU IONEL – Inspector Șef Inspectoratul de Jandarmi, jud. Călărași
 2. Dl. Inginer VASILESCU MICU CONSTANTIN – SC Orhideea SRL
 3. Dl. VERNEA Emil – Administrator SC Vesacon SRL

ATRIBUȚIILE ADUNĂRII EPARHIALE:

 (Extras din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române)

Art.90 – Adunarea Eparhială este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimonialeale eparhiei.

Art.91 – (1) Adunarea Eparhială se compune din reprezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni, cu o viață morală și religioasă demnă de un creștin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului. Pentru activitate potrivnică Bisericii, mandatele acestora se revocă de Adunarea Eparhială, la propunerea Chiriarhului.

(2) Membrii mireni în Adunarea Eparhială se aleg de către delegații Consiliilor Parohiale, constituiți în colegii electorale mirenești, pe circumscripții.

(3) Membrii clerici în Adunarea Eparhială se aleg de către toți preoții și diaconii în funcție, constituiți în colegii electorale preoțești, pe circumscripții.

(4) Membrii Adunării Eparhiale, clerici și mireni, se aleg pe termen de patru ani. Ei pot fi aleși pentru cel mult două mandate.

(5) Numărul membrilor aleși ai Adunării Eparhiale este de 30.

(6) Președintele Adunării Eparhiale este Arhiepiscopul sau Episcopul, iar în caz de vacanță, locțiitorul desemnat canonic și statutar.

(7) Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar este membru de drept al Adunării Eparhiale, cu vot deliberativ.

Art.92 – Atribuțiile Adunării Eparhiale sunt:

 1. Susține interesele și drepturile Bisericii și ale eparhiei, conform cu prevederile canonice, statutare și regulamentare bisericești;
 2. Veghează la respectarea, în cuprinsul eparhiei, a măsurilor cu caracter unitar prevăzute de Statut, regulamentele bisericești și de hotărârile organismelor bisericești centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile și imobile ale unităților de cult din întreaga eparhie, precum și a altor bunuri patrimoniale, culturale și epitropești ale acestora;
 3. Susține instituțiile și așezămintele culturale, social-filantropice și economice ale eparhiei;
 4. Aprobă înființarea, desființarea și delimitarea teritoriala a protopopiatelor, la propunerea Consiliului Eparhial.
 5. Deleagă un cleric și doi mireni, dintre membrii Adunării, ca reprezentanți eparhiali, în Adunarea Națională Bisericească;
 6. Alege membrii Consiliului Eparhial, la propunerea Chiriarhului;
 7. Alege pe cei trei membri ai Consistoriului Eparhial și pe cei doi supleanți, la propunerea Chiriarhului;
 8. Desemnează, la propunerea Chiriarhului, unul, doi sau trei clerici, ca membri în Consistoriul Mitropolitan;
 9. Aprobă raportul general anual întocmit de Consiliul Eparhial și hotărăște măsuri pentru o bună desfășurare a activităților eparhiei;
 10. Aprobă contul de execuție bugetară și bilanțul financiar-contabil al eparhiei, al instituțiilor și fundațiilor sale, precum și măsuri pentru asigurarea bunurilor bisericești;
 11. Aprobă bugetul general al eparhiei, al instituțiilor și fundațiilor eparhiale;
 12. Hotărăște cu privire la modul de administrare a bunurilor eparhiei, precum și ale instituțiilor și fundațiilor eparhiale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 13. Exercită orice alte atribuții date prin prezentul Statut și regulamentele bisericești.

Art.93 – (1) Adunarea Eparhială se întrunește în ședința anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

(2) Convocarea Adunării Eparhiale, cu precizarea ordinii de zi, se face de către președinte, cu cel puțin 14 zile înainte de data fixată pentru ședința, iar în cazuri excepționale în cel mai scurt timp posibil.

(3) Adunarea Eparhială este statutar constituită cu prezența a două treimi din membrii săi și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu dintre membri prezenți.

(4) Procesul-verbal al lucrărilor Adunării Eparhiale este semnat de Președinte și de Secretarii Adunării și se păstrează la Secretariatul eparhiei.

Art.94 – Pentru studierea și formularea propunerilor asupra problemelor ce urmează a fi supuse eliberării, Adunarea alege, la începutul fiecărui mandat de patru ani, dintre membrii clerici și mireni, cinci Comisii de lucru permanente, care vor avea câte un președinte și un raportor din sânul lor, desemnați de plen, la propunerea Președintelui. Comisiile Adunării Eparhiale sunt:

 1. Comisia administrativ-bisericească,
 2. Comisia culturală și educațională,
 3. Comisia economică, bugetară și patrimonială,
 4. Comisia social-filantropică,
 5. Comisia organizatorică, juridică și de validare.

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut