Acțiuni Social-Filantropice

1. Asistenţă religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte sociale, din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

Perioada: 2000-2018

Programul Servicii sociale Instituţii colaboratoare

2. Alături de sinistrați

Perioada: 2000-2017

Beneficiari: 1.276 familii din județele Ialomița și Călărași

3. Parteneriat social-filantropic împreună cu organizații și instituții publice

Perioada: 2000-2018

Organizații și instituții publice din județele Ialomița și Călărași: 77

4. Structuri sociale înființate în Episcopia Sloboziei și Călărașilor, care furnizează servicii sociale acreditate, conform legislației naționale în vigoare

Furnizorul de servicii sociale / Tipul serviciului social acreditat

5. Finanțări nerambursabile

6. Centrul Socio-Cultural Episcopul Damaschin din Slobozia

Având arhiereasca binecuvântare a Preasfinţitului Părinte VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Sectorul Social–Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor şi-a desfăşurat activitatea, în anul 2018, an proclamat de Sfântul Sinod Anul Omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Sistemului de Asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română.

Acțiuni Social-Filantropice 2018

1. Structura personalului angajat în domeniul social, la nivelul Eparhiei, este următoarea:

Centrul Eparhial

Protopopiate

Structura de posturi completă prevede câte 2 posturi la fiecare din cele 6 protopopiate. Dintre acestea, 9 posturi sunt ocupate de asistenți sociali, lucrători sociali și referenți sociali.

2. Obiectivele Strategiei de dezvoltare a Sectorului Social-Misionar pentru perioada 2017-2021

Conform art.138, alin.2 din Statutul de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, Sectorul Social – Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor are în implementare o strategie de dezvoltare, pentru perioada 2017 – 2021. Astfel, în acord cu obiectivele sistemului de asistență socială din Biserica Ortodoxă Română, ne-am propus aducerea la îndeplinire a misiunii pe care o are Biserica pentru cei aflați în situații de dificultate, în conformitate cu învățătura de credință, prin îndeplinirea următoarelor obiective:

Obiectivele propuse în cadrul Sectorului Social – Misionar vor fi atinse prin intermediul acțiunilor planificate anual, conform planului de activitate anual.

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin Sectorul Social – Misionar, și-a desfășurat activitatea în baza Graficului de activitate pentru anul 2018, conform temei nr.52/08.01.2018.

În anul 2018, activitatea social – filantropică desfășurată în Episcopia Sloboziei și Călărașilor a susținut 71.248 intervenții social – filantropice, oferind sprijin material și financiar în valoare de 2.827.741 lei.

3.Structuri sociale înființate în Episcopia Sloboziei și Călărașilor, care au calitatea de furnizor acreditat de servicii sociale

În anul 2018 au furnizat servicii sociale acreditate următoarele structuri acreditate: Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Asociația Socio – Culturală Matei Basarab Slobozia, Protopopiatul Slobozia, Protopopiatul Urziceni, Protopopiatul Fetești, Protopopiatul Călărași, Protopopiatul Oltenița, Protopopiatul Lehliu, Parohia Fetești Oraș și Parohia Iazu.

4. Activitatea social-filantropică desfășurată în cadrul Sectorului Social – Misionar

În cursul anului 2018, Episcopia Sloboziei și Călărașilor a oferit servicii sociale acreditate (conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000302) prin:

5.Campanii inițiate de Sectorului Social – Misionar al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor în parteneriat cu actorii sociali de la nivel local şi regionali pentru persoanele aflate în dificultate din comunitățile parohiale din județele Ialomița și Călărași

În anul 2018, Sectorul Social-Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, coordonator al activităților sociale, a inițiat:

6. Reprezentarea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor în Comisia Județeană pentru Protecția Copilului Ialomița

În anul 2018 Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin membrul delegat, a participat la 24 de ședințe ale Comisiei Județene pentru Protecția Copilului Ialomița.

7. Activitatea social – filantropică desfăşurată în cadrul Birourilor de Asistenţă Socială din Protopopiate

În cursul anului 2018, în cadrul Birourilor de Asistență Socială din Protopopiatele din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, conform rapoartelor lunare de activitate ale Birourilor de Asistență Socială, s-au desfășurat 784 activităţi sociale, în cadrul cărora au fost realizate 124 intervenţii sociale. Sprijinul material şi financiar acordat a fost de 140.486 lei (din Fondul Filantropia administrat de protopopiate 6.380 lei, sponsorizări şi donaţii, fondurile proprii ale eparhiei şi fonduri cutia milei de la parohii 80.842 lei).

La nivelul celor 6 Birouri de asistenţă socială din cadrul protopopiatelor din cuprinsul Eparhiei au fost desfăşurate 45 activităţi de integrare socială de tipul program „Şcoală după şcoală” şi 1.309 de proiecte şi campanii de tipul „O jucărie abandonată pentru un copil abandonat”, „Dreptul la viaţă”.

Activitatea filantropică desfășurată în cadrul Birourilor de Asistență Socială ale Protopopiatelor din Eparhie este coordonată de asistenții sociali angajați la Protopopiate și se desfășoară complementar activității sociale acreditate şi în parteneriat cu actori sociali locali. Suma totală a proiectelor filantropice desfășurate de Birourilor de Asistență Socială ale Protopopiatelor este de 207.741 lei (3.688 intervenții filantropice).

8. Activitatea filantropică desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor

În Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, conform rapoartelor de activitate înaintate de către Birourile de asistenţă socială din cadrul protopopiatelor din Eparhie către Sectorul Social – Misionar, 340 de parohii și capele au raportat activități sociale, în cadrul cărora au oferit sprijin material și financiar, în valoare totală de 2.173.105 lei, unui număr total de intervenții filantropice 66.638.

La nivelul tuturor parohiilor din cuprinsul Eparhiei au fost desfăşurate 74 activităţi de integrare socială de tipul program „Şcoală după şcoală” şi 1.374 proiecte şi campanii de tipul „O jucărie abandonată pentru un copil abandonat”, „Dreptul la viaţă” etc.

9. Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor a fost asigurată, în în anul 2018, de 6 preoți încadrați în structuri bugetare (Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalul Județean de Urgenţă Călăraşi, Spitalul Municipal din Feteşti, Centrele de Asistenţă Socială a persoanelor vârstnice din județele Ialomița și Călărași, Penitenciarul Slobozia, Unitatea Militară de la Bărăganu – Fetești).

10. Formarea profesională continuă în domeniul asistenței sociale, realizată în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Sectorul Social – Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a organizat, în perioada ianuarie – septembrie 2018, 3 seminarii de informare și formare (cu tema Serviciile sociale furnizate de către structurile Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor – calitate şi eficienţă) și 3 întâlniri de lucru (cu tema Planificare, implementare și raportare în activitatea social – filantropică desfășurată în Episcopia Sloboziei și Călărașilor) la care au participat angajații Birourilor de Asistență Socială din cadrul Protopopiatelor din Eparhie și Sectorului Social – Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

11. Activitatea socială şi de formare continuă în domeniul social desfăşurată de Asociaţia Socio – Culturală „Matei Basarab”, patronată de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” şi-a desfăşurat activitatea, în anul 2018, conform planului de activitate aprobat de Adunarea Generală din 24 martie 2018, raportând o valoare a proiectelor social-filantropice și de caritate în valoare de 239.559 lei.

12. Promovarea activității social – filantropice din Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Sectorul Social – Misionar a promovat activitatea social-filantropică desfășurată în Episcopia Sloboziei și Călărașilor în anul 2018, publicând pe site-ul www.sf-esc.ro un număr de 35 de știri.

13. Planificarea activităţilor social – filantropice ale Sectorului Social – Misionar al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

În anul 2019, Sectorul Social-Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, coordonator al activităților social-filantropice din Eparhie, își va continua activitatea, urmând obiectivele Strategiei Sectorului Social – Misionar, pentru perioada 2017-2021, conform Graficului de activitate al Sectorului Social – Misionar pentru anul 2019, aprobat prin referatul nr. 77/10.01.2019 şi a Planului bugetar pentru activitatea socială al Sectorului Social-Misionar, aprobat prin referatul nr. 78/10.01.2019.

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut