Anunțuri

Noul calendar de admitere la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur Slobozia

      Potrivit Ordinului Ministrului Educației nr. 3.721 din 23 aprilie 2021, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat  pentru anul şcolar 2021-2022, la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur Slobozia, probele de aptitudini pentru admitere se vor desfășura după următorul program:

 

         7 – 14 iunie 2021 – orele 8,00 – 16,00 – Înscrierea candidaţilor

         15 iunie 2021       – ora 10,00 – Vizita medicală

         16 iunie 2021       – ora 10,00 – Proba orală/interviu – on-line

                                       – ora 14,00 – Echivalarea probei scrise

         18 iunie 2021        – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

Proba orală/interviul se vor desfășura on-line, iar în locul probei scrise se va echivala media la Religie din clasele V-VIII

 

 

STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAŢIONALE, PROFIL TEOLOGIC:

 

      1.    Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unităţile de învăţământ cu profil vocaţional teologic, graficul admiterii şi alte informaţii legate de aceasta vor fi anunţate pe pagina web/pagina de facebook a şcolii.

 

      2.    Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.

 

      3.    Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

    3.1. anexa la fişa de înscriere;

    3.2. certificat de naştere – copie;

    3.3. fişa medicală în original;

    3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte;

    3.5. adeverinţă/certificat de botez – copie 

    3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh 

    3.7. binecuvântarea chiriarhului locului.

 

      4.    În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe candidaţii vor susţine, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

    a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

    b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.

 

      5.    Interviul/colocviul/proba orală constă în:

    a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

    b) motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;

    c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul ortodox).

 

      6.    Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

 

      7.    Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).

 

      8.    Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022, cu modificările ulterioare.

 

      Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 

(APT + MA)/2 = MFA, unde: 

APT = nota finală la probele de aptitudini; 

MA = media de admitere;

MFA = media finală de admitere.

 

      9.    În situaţia în care unul dintre candidaţi, la una dintre specializările unităţilor de învăţământ vocaţional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V-VIII, şi, în consecinţă, nu are media încheiată la disciplina Religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susţine o probă orală de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie. În această situaţie, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele  V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 de minute.

 

      10. Interviul/colocviul/proba orală se desfăşoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiţii egale de participare pentru toţi candidaţii înscrişi.

 


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut