Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Info: EXAMENUL DE SELECȚIONARE ÎN MEDIUL URBAN (SESIUNEA – OCTOMBRIE 2021)

EXAMENUL DE SELECȚIONARE ÎN MEDIUL URBAN

(SESIUNEA – OCTOMBRIE 2021) 

 

Calendarul probelor: 

– 30 septembrie (joi) 2021 – înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc, orele 8:00 – 13:00; 

–  7 octombrie (joi) 2021, ora 8:30 – proba scrisă la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 13:00 – susținerea probei orale, aceeași locație; 

– 7 octombrie (joi) 2021, ora 11:15 – proba practică de slujire la Capela Seminarului Teologic din Slobozia; 

– 8 octombrie (vineri) 2021: Afișarea rezultatelor la avizierul Centrului Eparhial, după ora 09.00. 

 

 

A. Condițiile necesare în vederea înscrierii sunt: 

1. Calificativul F.B. (nota 8,51 – 9,50) sau Excepțional (nota 9,50 – 10.00), rezultat din media de absolvire a studiilor (ultima școală absolvită), media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) și media notărilor administrative pe ultimii 5 ani sau după caz; respectivele medii sunt adunate și împărțite la 3; 

2. Fără impedimente canonice; 

3. Fără sancțiuni disciplinare în ultimii cinci ani; 

4. Absolvent al Master – Teologie Ortodoxă. 

 

B. Desfășurarea examenului de selecționare în mediul urban: 

1. Memoriu asupra activității pastorale, misionare și gospodărești (structurat pe sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic și Social Misionar), desfășurată în ultimii cinci ani sau după caz. Memoriul va fi avizat de protopop și aprobat de Preasfințitul Părinte VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor;  

Viziunea privind activitatea pastoral – misionară în mediul urban. 

Memoriul de activitate va fi prezentat oral în fața Comisiei de examinare și notat; 

2. Proba scrisă din domeniul Teologiei Dogmatice, Pastorale și al Îndrumărilor Misionare. Proba va face dovada cunoștințelor candidatului în problemele actuale de pastorație; 

3. O probă orală de predică (15 minute); 

4. O probă orală de cateheză (30 minute); 

5. O probă practică de slujire în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia.  

 

C. Subiectele probei scrise: 

(BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ ESTE ORIENTATIVĂ)

1. Cultul liturgic și cinstirea zilei Domnului – izvoare de revigorare ale vieții duhovnicești a credincioșilor, în contextul tentațiilor societății actuale. 

– Pr. prof. dr. Ene Braniște – Liturgica specială, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR, 1978;  

– Idem, Participarea la Liturghie și metodele pentru realizarea ei în „Studii Teologice” 7-8/1949, pp. 576-581; 

– Pr. Ion Bria, Credința pe care o mărturisim, Ed. IBMBOR, București, 1987;  

– Idem, Mari sărbători creștine, praznice împărătești, Ed. „Oastea Domnului”, Sibiu, 2004; 

– Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, București, 1986; 

–  Pr. Prof. Dr. Nicolae NECULA,  Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004, 346 p. Cu observarea Bibliografiei de la sfârșitul fiecărui volum. 

– FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, București, vol I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

 

2. Teme ale pastorației actuale: învățământul religios, catehizarea tineretului, vizitele pastorale și asistența socială. 

– Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualității române, Iași, Trinitas, 1995, pp. 104-107;  

– Pr. dr. Valer Bel, Necesitatea catehizării, în vol. Dogmă și propovăduire, Cluj-Napoca, 1994; 

– Idem, Misiune, parohie, pastorație, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca 2002;  

– Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994; 

– Pr. prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980; 

– Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică” 4/1991;  

– Pr. Dumitru Călugăr, Catehetica, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2002;  

– Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educație ortodoxă a copiilor de azi, Ed. Deisis, Sibiu, 2000;  

– Idem, Cum să comunicăm copiilor credința ortodoxă. Convorbiri, reflecții și alte sfaturi, Ed. Deisis, Sibiu, 2002; 

– Idem, Să vorbim cu tinerii despre credință, Ed. Deisis, Sibiu, 2002; 

– Pr. Ilie Moldovan, Adolescența, preludiu la poemul iubirii curate, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2001; 

– Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Parohia spațiu misionar, în Ortodoxia, nr. 3-4/1996, pp. 86-89. 

 

3. Preotul în Biserică, în lume și acasă. 

– Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004; 

– Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, București, Editura Sofia, 2001; 

– Mitrop. Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume și acasă, Sibiu, 1996; 

– Pr. prof. Ion Bria, Parohie, preot, credincios: identitatea și misiunea lor, în vol. Destinul Ortodoxiei, București, 1990;

– Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Teologia Pastorală și misiunea Bisericii, în rev. S.T., nr.3/2005; 

– PS Irineu Bistrițeanul, Preoția și arta pastorală, Cluj-Napoca, 1997; 

– Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Efrem Sirul, Despre preoție, Ed. Sofia, București, 2004. 

 

4. Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, nașterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului, traficul de persoane, consumul de droguri și alcool. 

– Teologia Morală Ortodoxă, București, 1978; 

– Nicolae Mladin, Studii de teologie morală, Sibiu, 1969; 

– Pr. prof. Ilie Moldovan, Darul sfânt al vieții, București, 1996; 

– Idem, Adolescența, preludiul la poemul iubirii curate, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2001; 

– Pr. Ștefan Iloaie, Cultura vieții. Aspecte morale în bioetică, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2009; 

– Pr. prof. Dumitru Radu. Atitudinea moralei creștine ortodoxe față de avort, divorț, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994; 

– Pr. prof. dr. John Breck, Darul sacru al vieții, traducere de PS Irineu Bistrițeanul, Cluj-Napoca, Editura Patmos, 2000; 

– Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Eutanasia, în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 342/2004; 

– Idem, Avortul, în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 336/2004; 

– Idem, Planificare familială și controlul nașterilor, în „Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă din București”, 2004; 

– Idem, Transplantul de organe, în „Ortodoxia” nr. 4/2004; 

– Idem, Bioetica, familia și morala creștină, în rev. „S.T.”, nr. 3-4/1999, pp. 103-118. 

 

5. Familia – mediu de împlinire și desăvârșire creștină și temelie a educației religios-morale. 

– Mitrop. Nicolae Mladin, Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969; 

– Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfințenia iubirii conjugale, în lumina tradiției ortodoxe, Asociația Christiana, București, 1994; 

– Pr. Ilie Moldovan, Iubirea, taina căsătoriei, vol. 1, 2, Alba Iulia, 1996; 

– Familia creștină azi, Ed. Trinitas, Iași, 1995; 

– Familia și viața la începutul unui nou mileniu creștin (Lucrările Congresului Internațional, Palatul Patriarhiei, 25-27 sept. 2001), Ed. IBMBOR, București, 2002; 

– Pr. Constantin Mihoc, Taina căsătoriei și temelia creștină în învățăturile marilor părinți ai Bisericii din secolul IV, Ed. Teofania, Sibiu, 2002; 

– David și Mary Ford, Căsătoria, cale spre sfințenie. Viețile sfinților căsătoriți, Ed. Sophia, București, 2001; 

– Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. IBMBOR, București, 1978, 1996; 

– John Meyendorff, Căsătoria – perspectiva ortodoxă, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2007. 

 

6. Misiunea Bisericii în epoca modernă. Datoria preotului și a fiecărui credincios pentru transmiterea si apărarea dreptei credințe. 

– Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Păstrarea dreptei credințe, condiție a dobândirii mântuirii, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1-2/1983; 

– Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol. 2, Exigențele, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2002; 

– Idem, Cuvântului adevărului sau transmiterea dreptei credințe, în „Studia UBB — Theologia Orthodoxa”, nr. 1-2/1999, pp. 68-84;

– Pr. prof. Ioan Mihălțan, Metode și mijloace pastorale pentru întărirea credincioșilor în dreapta credință, în „Mitropolia Banatului” 9-10/1983, pp. 591-605. 

 

7. Parohia urbană – probleme și metode misionare și pastorale pentru consolidarea ei. 

– Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004; 

– Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, București, Editura Sofia, 2001; 

– Pr. prof. dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualității române, Iași, Trinitas, 1995, pp 37-86 ; 

– Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastorație, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2002 . 

– Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Parohia – spațiu de activitate pastoral-misionară a preotului, în „G.B.”, nr. 1-4/2001. 

 

8. Tactul pastoral în mediul parohiei urbane. Pastorația în contextul relațiilor preotului cu credincioșii de diverse pregătiri profesionale și cu un variat nivel intelectual. 

– Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, București, Editura Sophia, 2001. 

– Pr. conf. Valer Bel, Importanța parohiei pentru misiune, în „Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă” II, Cluj-Napoca, 1998.  

– Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004 

 

9. Filantropia creștină în cadrul misiunii Bisericii: temeiuri biblice, teologice, realizarea ei în cadrul parohiei și în diferite contexte actuale. 

– Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994; 

– Pr, prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980; 

– Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică” 4/1991; 

– Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastorație, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2002;

– Idem, Teologie și Biserică, Editura presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008.

 

10. Aspectele misiunii creștine: evanghelizare, mărturie, diaconie și pastorație – mijloace și metode de realizare a lor. 

– Pr. prof. dr. Ion Bria, Mărturia creștină în Biserica Ortodoxă, în „Glasul Bisericii” 1-2/1982; 

– Idem, Aspecte ale pastorației misionare, în situația prezentă, în „Glasul Bisericii” 1/1987, pp. 38-64; 

– Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol. 2, Exigențele, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2002. 

 

11. Misiune creștină și contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice și metode pastorale de prevenire și respingere a prozelitismului. 

– IPS Nicolae Corneanu, Prozelitismul, în vol. Quo vadis, Timișoara, 1990, pp. 140-141; 

– Pr. prof. dr. Ion Bria, Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 9-10/1970; 

– Pr. conf. dr. Valer Bel, Misiune, mărturie creștină, prozelitism sau contra-mărturie, în „Ortodoxia maramureșană” 2/1997, pp. 161-169; 

– Arhid. prof. dr. I. P. David, Călăuză creștină, Arad, 1987, ediția a doua, București, 1996; 

– † Andrei, Spovedanie și comuniune, Alba Iulia, 1998; 

– Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. IBMBOR, București, 1978, 1997. 

 

12. Taina Mărturisirii – mijloc de înnoire și sfințire a credincioșilor, de îndrumare duhovnicească și pastorație individuală 

– Pr. Petre Vintilescu, Spovedania și duhovnicia, Ed. Ortodoxă Română, Alba-Iulia, 1995; 

– Pr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastorație, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2006; 

– Pr. Constantin Galeriu, „Taina Mărturisirii”, în Ortodoxia, XXX, 1979, nr. 3-4; 

– Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004. 

 

13. Cinstirea Sfintei Cruci și a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual. 

– Sfântul Ioan Damaschinul, Cele trei tratate contra iconoclaștilor, Ed. IBMBOR, București, 1998; 

– Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994; 

– Diac. Ioan I. Ică jr., ,,Iconologia bizantină între politică imperială și sfințenie monahală“, studiu introductiv la Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994, pp. 5-72.; 

– Leonid Uspenski, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, București, 1994; 

– Cristoph Schönborn, Icoana lui Hristos. O introducere teologică, Ed. Anastasia, București 1996; 

– Michel Quenot, Icoana-fereastră spre absolut, Ed. Enciclopedică, București, 1993; 

– Idem, Învierea și Icoana, Ed. Christiana, București, 1999;  

– Leonid Uspenski, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Ed. Sophia, București, 2003; 

– Leonid Uspensky, Boris Bobrinskoy, Stephan Bigam, Ioan Bizău, Ce este icoana?, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2010; 

– Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, București, 1986; 

– Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credința ortodoxă, Ed. Timpul, Iași, 2000 (și alte ediții); 

– Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creștină, București, 1996;  

– † Petroniu Florea, Icoana Ortodoxă, Oradea, 2002. 

 

14. Cultul Maicii Domnului și al Sfinților, în contextul prozelitismului sectar urban actual. 

– Îndrumări misionare, București, 1996 ; 

– Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creștină, București, 1996; 

– Epifanie Monahul, Simenon Metafrastul, Maxim Mărturisitorul, Trei Vieți bizantine ale Maicii Domnului, ediția a II-a, traducere și postfață de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2007; 

– Nicolae Cabasila, Cuvântările teologice la Iezechiel – Hristos – Fecioara Maria. Scrieri I, studiu introductiv și traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2010, pp. 175-234; 

– Diac. Ioan I. Ică jr., Maica Domnului în teologia secolului XX și în spiritualitatea isihastă a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Deisis, Sibiu, 2008. 

 

15. A doua venire a Domnului, învățătura ortodoxă și respingerea ideologiilor apocaliptice și a practicilor de ghicire a viitorului. 

– Îndrumări misionare, București, 1996 

– Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. IBMBOR, București, 1978, 1997 

– Pr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR, București, 2005 

– Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creștină, București 1996 

 

16. Rolul mirenilor în administrarea parohiei. Importanța organelor administrativ-parohiale în misiunea actuală a Bisericii Ortodoxe. 

– Arhid. prof. Ioan Floca, Drept canonic și administrație bisericească, vol. 1-2, București, 1990; 

– Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, ultima ediție aprobată de Sfântul Sinod; 

– Îndrumător administrativ bisericesc, Editura Cuvântul vieții, București, 2010.

 

17. Persoana lui Iisus Hristos și opera lui mântuitoare săvârșită în umanitatea asumată de El (Întrupare, Unirea Ipostatică; Consecințele  unirii ipostatice și Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos); 

 

18. Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt (Pogorârea Duhului Sfânt și începutul Bisericii; Însușirile Bisericii: unitatea, sfințenia, sobornicitatea, apostolicitatea); 

 

19. Mântuirea omului în Biserică, înțelesurile, etapele și condițiile ei (Înțelesurile  mântuirii; Etapele sau treptele mântuirii; Necesitatea credinței și a faptelor bune în însușirea mântuirii). 

– Prof. N. CHIȚESCU, Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUȚĂ, Teologia Dogmatică și Simbolică, vol.1, ediția a II-a, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2004; 

– Karl Christian FELMY, Dogmatica experienței ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere și traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999; 

– Preot Profesor Dr. Dumitru POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., București, 2005; 

– STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3,  ediția a II-a, E.I.B.M.B.O.R., București, 1997; vol. 1, 2, ediția a III-a, București, 2003 (sau altă ediție); 

– ZIZIOULAS, Ioannis, Mitropolitul Pergamului, Prelegeri de dogmatică creștină, traducere din limba engleză de Florin Caragiu, Editura Sophia, București, 2014, 310 p.  

 

 

D. Subiectele probei de oral:

Predică și Cateheză

Predică:  

– Predică la Duminica Tomii.

– Predică la Duminica a IV-a după Paști (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

– Predică la Înălțarea Domnului.

– Predică la Pogorârea Sfântului Duh.

– Predică la Schimbarea la Față.

– Predică la Adormirea Maicii Domnului.

– Predică la Înălțarea Sf. Cruci.

– Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr, Luca 16.19-31)

– Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

– Predică la Botezul Domnului.

– Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului, Luca 18.10-14). 

– Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

– Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

– Predică la Buna – Vestire. 

 – Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim. 

Cateheză: 

– Cateheza despre Sf. Scriptură. 

– Cateheza despre Sf. Tradiție.

– Cateheza despre Sf. Botez și Mirungere.

– Cateheza despre Sf. Euharistie.

– Cateheza despre Spovedanie.

– Despre Preacinstirea Maicii Domnului.

– Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

– Despre cinstirea Sfinților.

– Despre cinstirea Sf. Icoane și a Sf. Moaște.

– Despre cinstirea Sf. Cruci.

– Despre Taina Sf. Maslu.

– Despre Post.

– Despre Sărbători.

– Despre Rugăciune.

– Despre Hramul Bisericii.

 

– COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I și II, Editura, Banatica, Caransebeș, 2001. 

– PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, București, 1978. 

– Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M.B.O.R., București, 1977. 

 

E. Înscrierea candidaților se face de către Sectorul Administrativ – Bisericesc. Tot Sectorul Administrativ – Bisericesc va întocmi și cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 30 septembrie (joi) a.c. – înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00. 

 

F. Acte necesare la ÎNSCRIERE:

– Cerere pentru obținerea binecuvântării arhierești; 

– Copii legalizate după toate actele de studii (liceu/seminar, facultate, după caz: master, doctorat) și foile matricole; 

– Curriculum Vitae;

– Memoriu de activitate avizat de protopop (pe Sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic și Social – Misionar). 

– Misiunea preotului în mediul urban în context contemporan: viziune proprie;

– Raportul protopopului cu privire la activitatea preotului în parohie;

– Recomandarea duhovnicului. 

 

Consilier Administrativ – Bisericesc,

 

Pr. Gavrilă Cristi

Rămânem în legătură
Să începem