Mesaje Pastorale

Cuvânt la deschiderea Ședinței Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale Matei Basarab A Episcopiei Sloboziei și Călărașilor

Cuvânt la deschiderea Ședinței

Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale Matei Basarab

A Episcopiei Sloboziei și Călărașilor

 

Preacucernici părinți,

Onorați invitați,

 

Căci nu avem aici cetate stătătoare, 

ci o căutăm pe aceea ce va să fie. 

Așadar, prin El să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, 

adică rodul buzelor, care preaslăvesc numele Lui.

Iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării; 

căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu. 

(Evrei 13, 14 -16)

 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a rânduit ca anul ce a trecut să fie declarat în întreaga Patriarhie Română „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”. 

A doua parte a anului, închinată binefăcătorilor ortodocși din toate timpurile, prin îngăduința Bunului Dumnezeu a pus în lucrare latura caritativă a Bisericii, pe care a accentuat-o mai mult ca oricând. Contextul creat de noua pandemie a deschis posibilitatea ca mulți dintre creștinii noștri, la rândul lor confruntați cu multe greutăți, să nu îi uite pe cei aflați în suferință și în nevoi. Biserica, prin creștinii care o alcătuiesc, întocmai ca un organism ce caută să mențină părțile componente în parametri funcționali, și-a intensificat lucrarea pastorală și filantropică în tăcere, cu dăruire, venind nu doar cu sprijin material, ci și cu un cuvânt de alinare, dătător de speranță și menit să crească exponențial credința în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru că da, Dumnezeu lucrează mai ales prin oameni.

Ceea ce pentru o privire neavizată pare a fi o nenorocire, pentru creștinul ce străbate Golgota vieții toate aceste încercări nu sunt altceva decât posibilități concrete de manifestare a credinței, care trebuie să fie una roditoare, însoțită de fapte, care să dovedească iubirea față de aproapele nu doar la nivel declarativ, ci palpabil, cu rezultate „cuantificabile”.

Chiar în Duminica Înfricoșătoarei judecăți am auzit aceste cuvinte înspăimântătoare, nu pentru că Dumnezeu ar fi înfricoșător sau amenințător, ci pentru faptul că Judecata noastră nu va depinde de iubirea Tatălui, care este nemărginită, ci chiar de noi, de răspunsul liber pe care îl dăm prin îmbrățișarea adevărurilor de credință, atât la nivel de mărturisire, cât și ortopraxic:

„Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii! Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit. Gol am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la Mine.

Atunci drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut.

Atunci va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-ați dat să beau. Străin am fost și nu M-ați primit, gol, și nu M-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu M-ați cercetat.

Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu Ți-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut”. (Matei 25, 34 -45)

În cuvântul introductiv la un frumos volum ce se află deja în tipar, Almanahul Bisericesc pe anul 2021, aminteam că nu trebuie să trecem cu vederea efortul deosebit făcut de Eparhia noastră, în integralitatea ei, începând cu Centrul Eparhial și terminând cu ultima parohie misionară din județele Ialomița și Călărași, cu toate restricțiile și lipsurile pe care le-a avut de suferit. Vorbim despre o sumă totală de 3.672.727 lei și 74.520 de beneficiari. Din această sumă, contribuția Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, incluzând Centrul Eparhial, protopopiatele, parohiile și mănăstirile, a fost de 3.556.464 lei, la care se adaugă activitatea Asociației Socio-Culturale Matei Basarab, cu suma de 116.263 lei. În plus, Biroul de catehizare al Eparhiei a coordonat acțiunea de distribuire a mai multor dispozitive electronice, în vederea sprijinirii elevilor merituoși, dar cu puține resurse materiale, pentru ca aceștia să poată continua școala în mediul on line. Mai exact, vorbim despre 466 de dispozitive electronice, din care 445 tablete electronice, 2 calculatoare (sisteme Desktop), 4 laptopuri și 15 telefoane mobile inteligente, cu conectivitate la internet.

Așadar, în urma unor eforturi fără precedent, toate structurile noastre, incluzând aici și Asociația Socio-Culturală Matei Basarab, s-au achitat de greaua sarcină de a fi la înălțime în vremuri de restriște. Și sperăm să o facă în continuare, pentru că și alte persoane traversează deja momente dificile, simțindu-se părăsite de apropiați și de autoritățile oficiale. Lucrarea noastră este departe de a se fi încheiat, pentru că mântuirea se obține prin efort susținut și sacrificii din partea tuturor. Acesta este cu adevărat modul de viețuire creștină!

Mulțumesc tuturor celor prezenți, binecuvântând și pe aceia care, din diferite motive, nu au putut să ne însoțească, dorindu-le ca Bunul Dumnezeu să le dăruiască pacea Sa și binecuvântare cerească în tot ceea ce vor întreprinde.

Al vostru arhipăstor, stăruitor în rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos Cel Înviat pentru pace și bunăvoire,

 

Slobozia, 12 Martie 2021

 

 

† VINCENȚIU

Episcopul Sloboziei și Călărașilor


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut