Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Burse pentru elevii Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia au fost primiți, miercuri, 08 decembrie 2021, la Centrul Eparhial de către Preasfințitul Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, pentru a li se acorda bursele lunare.

Elevul, din clasa a XII – a Odăiașu Sebastian al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia, a rostit, în numele elevilor, un amplu cuvânt festiv din punct de vedere dogmatic în care a vorbit despre om ca ființă și însemnătatea Praznicului Nașterii Domnului.

Răscumpărarea omului era cu putință a se înfăptui numai prin moarte, și cum nu se putea să moară Cuvântul în starea sa divină, „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se pentru noi blestem” (Galateni 3,13). Asumându-și firea noastră, asigură nealterarea firii dumnezeiești, căci prin Întruparea Lui se unesc două firi sau, mai precis, în ipostasul Logosului subzista acum pe lângă firea dumnezeiasca și cea omenească, într-o relație perihoretică „fără amestecare, fără schimbare, fără despărțire, fără împărțire”.  Astfel „Cel născut din Tatăl mai-nainte de veci fără mamă”, are să se nască din Fecioara, după cum profețea Isaia cu 700 de ani în urmă, spre nedumerirea învățatului Simeon, ridicând păcatul lumii.

Născut fiind din Fecioara, primește un trup real, din carne (σαρξ), ci nu aparent de trup. Totuși, nu este limitat de acesta, ci este asemenea unui vas aruncat în mare, căci precum apa este și în el, și împrejurul lui, tot așa și Hristos, nu era îmboldit de trup, ci umplea toate, ca Unul ce este necuprins. Iar în momentele în care firea omenească se arată neputincioasă, firea dumnezeiască se arată permanent activă: „Tatăl Meu pana acum lucrează, și Eu lucrez” (Ioan 5,17).

Tânărul absolvent a mulțumit în chip deosebit Preasfinției Sale pentru implicarea în bunul mers al Seminarului Teologic Slobozia și pentru sprijinul acordat școlii noastre și implicit, elevilor.

La această întâlnire au fost prezenți și 5 studenți teologi merituoși, care au a primit burse pentru rezultatele deosebite obținute la Facultatea de Teologie din București.

Preasfințitul Vincențiu le-a vorbit elevilor prezenți, îmbunătățirea activității fiind un deziderat binecuvântat de Dumnezeu. Toți oamenii sunt în perpetuu început și continuă dezvoltare.

Rămânem în legătură
Să începem