Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Adunarea Generală a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab” Slobozia (2021)

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, vineri, 12 martie 2021, s-a desfăşurat Şedința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab” Slobozia, în Sala Amfiteatru din cadrul Centrului Socio-Cultural „Episcopul Damaschin” al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

În deschiderea şedinţei Adunării Generale, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Rafail Mîț, Vicar Eparhial, a dat citire cuvântului Preasfințitului  Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, care a apreciat activitatea desfăşurată de Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab”, aflată sub patronajul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, fiind o lucrare comună cu aceeaşi finalitate: ajutorarea aproapelui aflat în dificultate. <<În urma unor eforturi fără precedent, toate structurile noastre, incluzând aici și Asociația Socio-Culturală Matei Basarab, s-au achitat de greaua sarcină de a fi la înălțime în vremuri de restriște. Și sperăm să o facă în continuare, pentru că și alte persoane traversează deja momente dificile, simțindu-se părăsite de apropiați și de autoritățile oficiale. Lucrarea noastră este departe de a se fi încheiat, pentru că mântuirea se obține prin efort susținut și sacrificii din partea tuturor. Aceasta este cu Adevărat modul de viețuire creștină >>

Adunarea Generală a fost legal constituită prin membrii prezenţi şi cei reprezentaţi prin procuri, conform articolelor 22 şi 23 din Statut.

În cadrul ședinței, după rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, au fost prezentate punctele menționate în ordinea de zi, după cum urmează:

–       Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2020;

–       Prezentarea și aprobarea Raportului financiar pe anul 2020;

–       Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2021;

–       Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;

–       Prezentarea și aprobarea raportului cenzorului independent;

–       Propunerea înscrierii/retragerii unor membrii ai Asociației Socio-Culturale ,,Matei Basarab” Slobozia, conform Statutului Asociației; 

–        Diverse.

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost prezentate, discutate şi aprobate în unanimitate.

În încheierea ședinței Adunării Generale a fost rostită rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat”.

Rămânem în legătură
Să începem