Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Executare silita Reviga şi Mircea cel Bătrân

Cu privire la desfăşurarea evenimentelor din ziua de marţi, 27 martie 2012, în parohia Reviga, Protopopiatul Slobozia, Biroul de Presă al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, face următoarele precizări:

Am informat mass-media locală că domnii Casian şi Gheorghe Pandelică au fost scoşi din rândul clerului prin CATERISIRE (RĂSPOPIRE), în Şedinţa Consistoriului Eparhial din 29 noiembrie 2011, prin Hotărârile nr. 17 şi 21 din 2011. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor a împuternicit pe părintele Dumitru Drăghici, Protopop al Protopopiatului Slobozia, ca în ziua de joi, 29 decembrie 2011, să aducă la cunoştinţa credincioşilor din parohiile Reviga şi Mircea cel Bătrân, cele hotărâte de forul de judecată bisericească în cazul celor doi foşti slujitori.

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor nu a ajuns la un dialog paşnic cu familia Pandelică de preluare a patrimoniului bisericilor din localităţile Reviga şi Mircea cel Bătrân, fapt pentru care s-au făcut demersurile legale de obţinere a unei hotărâri judecătoreşti de executare silită, pentru ca lăcaşurile de cult amintite să fie aduse la starea de sfinţenie, alterată, pângărită, de slujirea necanonică a celor doi domni.

Ziua de marţi, 27 martie 2012, a fost aleasă de executorul judecătoresc pentru punerea în executare silită a sentinţei civile nr. 585/29 februarie 2012, pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosarul nr. 4/312/2012. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor a fost reprezentată de părintele consilier Ion Florea, părintele Dumitru Drăghici, Protopop al Protopopiatului Slobozia şi preoţi din vecinătatea parohiilor pentru a prelua patrimoniul celor două biserici şi a-l preda prin proces-verbal noului preot Vasile Neagu, care va suplini şi Parohia Mircea cel Bătrân până la numirea unui nou preot paroh.

În perioada următoare la parohiile Reviga şi Mircea cel Bătrân se vor săvârşi slujbe de resfinţire a bisericilor pentru că „această biserică sfinţită în numele Tău şi în cinstea (numele hramului) ajunsese să nu se mai poată săvârşi în ea Sfintele Taine din pricina stricăciunii în care era….” (Arhieraticon – Slujba de sfinţire bisericii) şi pentru că în ea s-au săvârşit slujbe care nu sunt bine primite în faţa lui Dumnezeu, mai ales pentru că foştii preoţi Pandelică nu mai sunt preoţi cu slujire canonică şi nici nu sunt în comuniune liturgică cu Biserica Ortodoxă Română.

Biroul de Presă

al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

Rămânem în legătură
Să începem