Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Ajutorarea persoanelor aflate în dificultate – o datorie creștină și o responsabilitate civică

În urma centralizării rapoartelor cu privire la acțiunile sociale unitare specifice implementate de către structurile Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, transmise de către Birourile de asistență ale Protopopiatelor, Sectorul Social – Misionar prezintă următoarele:

Situația sumelor cheltuite de unitățile de cult (eparhii, protopopiate, parohii/filii) din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, în anul 2014, din fondurile proprii, pentru plata cheltuielilor aferente operei social-filantropice a Bisericii: întreținere și reparații clădiri, salarii personal de specialitate, utilități, dotări, alimente, medicamente, consumabile, alte cheltuieli:

Centre de consiliere pentru reinserția socială a persoanelor aflate în situație de risc – nr. locații 7, unități în activitate 8, nr. total beneficiari 391, nr. personal angajat 87, Total cheltuieli 146.492 lei din care total sume cheltuieli pentru alimente – 59.817, total sume cheltuite pentru medicamente – 13.903 lei, total sume cheltuite pentru consumabile – 28.743 lei, alte cheltuieli – 44.029 lei; Cantine sociale ocazionale/Trapeze sociale: nr. locații 3, unități în activitate 3, nr. total beneficiari 45, nr. personal angajat 12, Total cheltuieli 38.453 lei, din care salarii, cote sociale, impozite 10.032 lei, total sume cheltuite pentru dotări 6.831 lei, total sume cheltuite pentru alimente – 21.590 lei; Tabere pentru copii și tineret: nr. locații 1, unități în activitate 1, nr. total beneficiari 7, total cheltuieli 4.000 lei, din care total sume cheltuite pentru alimente – 3.500 lei, total sume cheltuite pentru consumabile – 500 lei. Rezultatele activităților de întrajutorare frățească a eparhiilor din țară și a unor Biserici Ortodoxe surori prin solidaritate materială exprimată în cazuri de urgență, din cursul anului 2014 (dezastre, calamități naturale etc.):

Modalități de ajutorare a familiilor și persoanelor afectate de viscolul și căderile masive de zăpadă din luna ianuarie 2014 – colecte locale – 400 lei și 436 kg alimente distribuite la 15 familii și 53 de persoane aflate în dificultate; Modalități de ajutorare a familiilor și persoanelor din Oltenia afectate de inundațiile – iulie 2014 – colectă din Postul Adormirii Maicii Domnului – 26.401 lei, 43.132 kg alimente, 5.819 kg apă minerală și apă plată, 18.859 kg produse de igienă în valoare totală de 307.061 lei distribuite la 3.320 de familii și 4.071 persoane aflate în dificultate; Rezultatele colectei pentru ajutorarea creștinilor sirieni aflați în suferință (aprilie-mai 2014) – suma totală colectată este de 56.462 lei; Rezultatele activităților de sprijinire cu rechizite școlare, manuale și alte bunuri a elevilor din familii sărace sau defavorizate, la început de an școlar 2014-2015 – colecte locale – 551 manuale, 131 ghiozdane, 1.059 kg rechizite școlare, 68 uniforme școlare în valoare de 27.888 lei, care au fost distribuite unui număr de 730 de beneficiari.

Rămânem în legătură
Să începem