Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

PS Vincențiu: Cuvânt pentru Simpozionul istoric cu tema „Schimbări şi progrese în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu”

Domnule Comandant,

Onoraţi invitaţi,

Cu bucurie, am luat act de iniţiativa Inspectoratului de Jandarmi „General de brigadă Nicolae Condeescu” din judeţul Ialomiţa de a organiza un simpozion istoric închinat Sfântului Constantin Brâncoveanu, martir al neamului românesc pentru credinţa strămoşească.

După cum bine ştiţi, anul 2014 este, în întreaga Patriarhie Română, închinat Sfântului Voievod, fiilor săi şi sfetnicului Ianache. O suită de manifestări au avut şi vor avea loc în acest an, binecuvântat de Dumnezeu, pentru a marca importanţa acestei personalităţi uriaşe a poporului românesc pentru dezvoltarea ulterioară a culturii noastre, a credinţei şi a relaţiilor diplomatice cu popoarele occidentale, dar şi ca protector al românilor din Ardeal, aflaţi sub stăpânire străină.

Sfântul Constantin Brâncoveanu rămâne cu adevărat un reper pentru curajul mărturisit, legat de credinţa sa, dar şi un model de demnitate în faţa morţii şi a asupritorilor.

Important ctitor de sfinte lăcaşuri atât în ţară, cât şi în străinătate, ziditor a numeroase mănăstiri care au avut rol şi în educarea neamului nostru, întrucât va înfiinţa aici multe şcoli cu predare în limba română, preocupat şi de dezvoltarea Academiei Domneşti, protector al culturii şi sprijinitor al traducerii şi tipăririi binecunoscutei Biblii de la Bucureşti din 1688, Sfântul Voievod va rămâne o figură marcantă pentru Ortodoxia românească, dar şi pentru Cultura universală, prin numeroasele sale contribuţii de ordin cultural, arhitectural şi spiritual.

Pentru toate acestea, dar şi pentru martiriul său, canonizarea domnitorului Constantin Brâncoveanu, în anul 1992, la data de 20 iunie, a fost, în fapt, o intrare în firescul lucrurilor. Sfântul Voievod este prăznuit în fiecare an la data de 16 august. În această zi ne amintim de cutremurătoarele sale cuvinte adresate fiilor săi, dar şi nouă, celor de astăzi, Fiii mei, fiți curajoși, am pierdut tot ce am avut în această lume. Cel puțin, să salvăm sufletele noastre și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru (Anton Maria Del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, Editura Basilica, București, 2012, p. 139).

Vă binecuvintez şi Vă încredinţez rugăciunilor Sfinţilor Brâncoveni, felicitându-Vă pentru lucrarea săvârşită în Judeţul Ialomiţa.

Al vostru rugător către Domnul,

28 Mai 2014

† VINCENŢIU

Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

Rămânem în legătură
Să începem