Noutăți

Concurs interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică – ediția a V-a

EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

ŞI

CENTRUL CULTURAL IONEL PERLEA

Concurs interjudeţean cu tematică religioasă

de creație plastică

Dați click aici!!! – Puteți descărca Formularul de înscriere. [https://sf-esc.ro/wp-content/uploads/2014/04/anexa-1.pdf]

Ediţia a IV – a

An şcolar 2013 – 2014

TEMA CONCURSULUI:

2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)

şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni

în Patriarhia Română

Organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului VINCENŢIU Episcopul Sloboziei și Călăraşilor

PARTENERI:

– Episcopia Sloboziei și Călărașilor

– Centrul Cultural Ionel Perlea – Slobozia

– Uniunea Artiştilor Plastici – Slobozia

– Protopopiatele din Eparhie

– Inspectoratele şcolare judeţene, reprezentate de inspectorii de religie

– Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița

COORDONATORI:

– Pc. consilier cultural, Pr. Manuel Rusu

– Pc. insp. cultural, Pr. Constantin Pătrașcu

– Dl. Gheorghe Petre, președinte al UAP Ialomița

ARGUMENT

Anul 2014 a fost consacrat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română.

OBIECTIVE:

– Exprimarea, prin intermediul creației plastice, a sentimentului religios prezent în sufletele copiilor;

– Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări plastice cu temă religioasă.

GRUP ŢINTĂ:

– elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal din Episcopia Sloboziei și Călărașilor

– copii/elevi din cadrul centrelor de plasament/sociale din judeţul Ialomiţa şi Călăraşi

– cadre didactice de religie şi profesorii de educaţie plastică ai şcolilor respective.

PERIOADA DERULĂRII CONCURSULUI:

15 martie – 21 octombrie 2014

SECȚIUNI[1] [file:///C:/Users/Mass-Media/Desktop/28%20aprilie%202014%20-%20concurs%20expo%20pictura%20ESC%20de%20trimis/concurs%20expo%20pictura%20ESC%20de%20trimis/CONCURS%20INTERJUDETEAN.docx#_ftn1] :

I . Învățământ religios – ciclul primar

● compoziție plastică(desen/ pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă.

● colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă.

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale

II. Învățământ religios – ciclul gimnazial

● compoziție plastică( desen/ pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă.

● colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă.

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale

III. Învățământ religios – ciclul liceal şi învățământul teologic preuniversitar

● compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE

1. Formularul de înscriere – (Anexa 1) va fi completat de către fiecare cadru didactic de religie/preot/profesor de educaţie plastică (cu rugămintea de a respecta termenul limită, redat mai jos). 2. Lucrările elevilor trebuie să respecte tema dată[2] [file:///C:/Users/Mass-Media/Desktop/28%20aprilie%202014%20-%20concurs%20expo%20pictura%20ESC%20de%20trimis/concurs%20expo%20pictura%20ESC%20de%20trimis/CONCURS%20INTERJUDETEAN.docx#_ftn2] , să fie pe foi A4 sau A3 (cu excepția icoanelor), utilizând materiale și tehnici de lucru la alegere.

3. Lucrările se vor eticheta pe verso în colțul din dreapta jos, după modelul anexat:

Titlul lucrării:

Numele și prenumele elevului:

Clasa:

Școala/Centrul social:

Cadrul didactic/specialistul/preotul îndrumător:

Localitatea:

Protopopiatul:

4. Lucrările vor fi trimise odată cu fișele de înscriere, la sediul protopopiatului de care aparține fiecare parohie sau şcoală (parte integrantă a unei parohii).

5. Un cadru didactic/specialistul/preot poate participa, prin elevii săi, cu câte lucrări consideră.

6. Vor fi luate în considerare doar lucrările realizate de elevi. Se va urmări în mod deosebit: respectarea și încadrarea lucrării în tema propusă, originalitatea și imaginația elevilor, gradul de acoperire a foii, acuratețea lucrării.

7. Nu se restituie lucrările elevilor participanți.

8. Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanți și profesorilor de arte şi religie/ preoților îndrumători, care vor fi selectaţi pentru faza pe Episcopie (la cerere). Totodată, şi protopopiatele sunt îndemnate să acorde diplome de participare pentru toţi elevii care vor trimite lucrări, precum şi colportaj religios.

9. Se va organiza o expoziție în incinta Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia, jud. Ialomița, cu toate lucrările selectate pentru faza pe Episcopie.

10. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail: manuel.rusu@yahoo.com [mailto:manuel.rusu@yahoo.com] sau la telefon 0726 135 258 – Pr. Consilier cultural, Manuel RUSU.

Nu se admit contestații.

Nu se percepe taxă de participare, costurile fiind suportate de ESC, Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din judeţul Ialomiţa, precum şi alţi parteneri.

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ȘI MONITORIZARE

♦ Monitorizarea se va realiza continuu de către iniţiatorii şi coordonatorii proiectului.

♦ Proiectul se va desfăşura în perioada 15 martie – 21 octombrie 2014, cuprinzând următoarele etape:

I. Etapa de proiectare şi mediatizare (15 martie – 30 aprilie; 1 octombrie 15 – octombrie 2014)

II. Etapa de înscriere şi de desfăşurare a Concursului de creație artistică – 5 mai (luni)– 15 octombrie (miercuri) 2014

– înscrierea participanţilor pe baza fişei de înscriere;

– realizarea lucrărilor;

– trimiterea lucrărilor către protopopiate;

De la protopopiate, toate lucrările (cu excepţia celor care nu corespund temei) vor fi trimise la sediul Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea (B-dul Matei Basarab, nr. 26, Slobozia, Judeţul Ialomiţa), până la data de 17 octombrie 2014 – numele fiecărui participant fiind trimis Sectorului Cultural, prin intermediul unor liste întocmite de fiecare protopopiat în parte, în ordine alfabetică şi cu diacritice, pe cicluri de învăţământ, pe adresa manuel.rusu@yahoo.com [mailto:manuel.rusu@yahoo.com] – şi predate prin proces verbal de predare – primire.

– deschiderea expoziției la Centrul Cultural Ionel Perlea din Slobozia (în perioada 21 octombrie 2014 – 28 octombrie 2014.

III. Etapa de evaluare – jurizarea la Protopopiate se va face la data de 15 sau 16 octombrie 2014, iar la Centrul Cultural Ionel Perlea, la data de 20 octombrie 2014 (luni)

• Stabilirea membrilor juriului:

Fiecare comisie va avea trei membri, după cum urmează:

A. Învățământ religios – ciclul primar: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul primar, unul (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat. B. Învățământ religios – ciclul gimnazial: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul gimnazial, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat. C. Învățământ religios din ciclul liceal și învățământul teologic preuniversitar: doi profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul liceal, un preot, de preferință un absolvent de master, secția Liturgică, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat. D. În cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia vor fi desemnați și pc. director, un profesor de Liturgică și protopopul Sloboziei. • Criteriile de evaluare pentru fiecare comisie vor fi stabilite de la început de către profesorii/ preoții evaluatori, ținându-se cont de grupa de vârstă din care face parte fiecare concurent.

Criterii: – relevanța la cerință (încadrarea în tema propusă), cromatică, canonicitatea lucrării, respectarea erminiilor (pentru ciclul liceal), calitatea execuției.

Componenţa juriului, la etapa eparhială:

– dl. director Gheorghe Petre, preşedinte al UAP Ialomiţa

– dna director Doina Roşca

– pc preot consilier cultural Rusu Manuel

– pc preot insp. catehizare Constantin Pătraşcu

– pc preot insp. Dragoş Stanciu

– pc preot insp. Arcadie Puişor

IV. Etapa de premiere:

La data de 21 octombrie 2014 (marţi), ora 1200, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, când va avea loc şi vernisajul expoziţiei concurs de icoane, premiile vor fi înmânate de către Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.

Evenimentul premierii va fi mediatizat corespunzător.

Pentru fiecare secțiune se vor acorda premiul I, premiul II, premiul III și o mențiune. Vor fi dăruite ca premii cărţi, având caracter religios, și sume de bani, astfel:

Premiul I – 800 LEI

Premiul II – 600 LEI

Premiul III – 400 LEI

Mențiune – 200 LEI.

Centrul Cultural Ionel Perlea va contribui cu suma de 2000 lei, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor cu suma de 1000 lei, iar cele 6 protopopiate cu suma de 500 lei fiecare.

Consilier Cultural Director Centrul Cultural Ionel Perlea

Pr. Rusu Manuel Dna Doina ROŞCA

[1] [file:///C:/Users/Mass-Media/Desktop/28%20aprilie%202014%20-%20concurs%20expo%20pictura%20ESC%20de%20trimis/concurs%20expo%20pictura%20ESC%20de%20trimis/CONCURS%20INTERJUDETEAN.docx#_ftnref1] Copiii au dovedit de fiecare dată originalitate. La rubrica Secţiuni, tehnica aleasă este la alegere. Nu vor fi excluse lucrările făcute din alte materiale decât cele sugerate de noi.

[2] [file:///C:/Users/Mass-Media/Desktop/28%20aprilie%202014%20-%20concurs%20expo%20pictura%20ESC%20de%20trimis/concurs%20expo%20pictura%20ESC%20de%20trimis/CONCURS%20INTERJUDETEAN.docx#_ftnref2] Sugerăm, deşi fără caracter obligatoriu, desene, pictură religioasă, icoane, care să redea, într-o formă proprie de exprimare sau clasică, tema menţionată în titlul acestui proiect. Va fi apreciată şi originalitatea participanţilor, cu singura condiţie ca lucrările să se încadreze în tema propusă.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut