Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Cuvânt de mângâiere pentru familia domnului avocat Anton Răşcanu

Cuvânt de mângâiere pentru familia domnului avocat Anton Răşcanu

Îndurerată familie,

Dreptmărturisitori ai Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

Am aflat cu durere de trecerea la cele veşnice a domnului avocat şi conferenţiar universitar Anton Răşcanu.

Cu o înaltă ţinută profesională, doctor în drept încă din anul 2002 şi conferenţiar universitar din anul 2005, autor a numeroase studii care vizau aprofundarea elementelor ce ţineau de Teoria Dreptului, domnul Anton Răşcanu lasă în urma sa o moştenire importantă din punct de vedere cultural şi moral. Acestea sunt calităţile care l-au recomandat ca fiind demn de a face parte din Adunarea Eparhială a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

Trimit familiei îndurerate un cuvânt de mângâiere duhovnicească, dar şi de nădejde în învăţătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care ne spune: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi (Ioan 11, 25). Cel ce trăieşte cu credinţa în Înviere, nu poate fi cuprins de deznădejde. Acesta este îndemnul Nostru către toţi aceia care trăiesc creştineşte.

Cât despre greaua suferinţă prin care a trecut cu stoicism, mărturisim tuturor că aceste încercări nu au decât rolul de a ne purifica şi întări în faţa tuturor ispitelor care vin asupra noastră. Împărăţia lui Dumnezeu se câştigă prin luptă spirituală continuă: viaţa fiecăruia dintre noi este o continuă călătorie spre Golgota, la capătul căreia Îl găsim pe Cel răstignit, mort şi înviat, pe Fiul lui Dumnezeu. În fond, acesta este înţelesul acelor minunate cuvinte evanghelice: Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea (Ioan 16, 33).

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să primească sufletul adormitului robului său Anton Răşcanu în mâinile Sale şi să îi facă locaş în Împărăţia cea Cerească, acolo unde nu mai sunt nici durere, nici întristare, nici suspin.

Al vostru rugător către Bunul Dumnezeu,

20 Ianuarie 2014

†VINCENŢIU

Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

Rămânem în legătură
Să începem