Episcopia
Sloboziei și Călărașilor

Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021
Citește articolul
Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ – Finalizare caz Reviga

COMUNICAT DE PRESĂ

„Părinţii au mâncat aguridă şi copiilor li s-au sterpezit dinţii”

Cu privire la finalitatea cazului de cercetare canonică a lui Casian Ovidiu Pandelică, preot la parohia Reviga şi a lui Gheorghe Pandelică, preot la parohia Mircea cel Bătrân, Protopopiatul Slobozia, în cadrul Consistoriului Eparhial, Biroul de Presă al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, aduce la cunoştinţa opiniei publice, următoarele

După eforturi îndelungate ale Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor de a găsi o soluţie de aplanare a conflictului, dar şi de afirmare a valorilor canonice, regulamentare şi statutare, preotul Casian Pandelică şi preotul Gheorghe Pandelică, foşti slujitori la parohiile Reviga şi Mircea cel Bătrân, au fost CATERISIŢI de către Consistoriul Eparhial Bisericesc.

Menţionăm faptul că în conformitate cu Legea nr. 4892006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în Monitorul Oficial şi adoptată de Parlamentul României, Biserica Ortodoxă se conduce conform propriului Statut de organizare şi funcţionare (art. 8, alin. 1). Respectivul Statut prevede, în cazul preoţilor de mir, că exercitarea puterii de judecată se face prin Consistoriul Eparhial Bisericesc (art. 148).

Prin faptele lor – fără precedent în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, foştii preoţi Casian şi Gheorghe Pandelică, s-au înscris prin propria lor voinţă, întărită în lucrul cel rău şi neplăcut lucrării lui Dumnezeu, în situaţia celui de-al doilea caz de caterisire. Caterisirea înseamnă oprirea cu desăvârşire de la săvârşirea celor sfinte şi de la orice altă lucrare sacerdotală, precum şi constatarea căderii din har ca rezultat al săvârşirii conştiente a schismei – ruperii de Trupul lui Hristos, de Sfânta, Sobornicească şi Apostolească Biserică, şi prin persistarea cu îndărătnicie în ea. Acest tip de caterisire este numit în limbaj popular „răspopire” sau „luarea harului”.

În aceste sens, actele liturgice săvârşite de domnul Casian Pandelică şi domnul Gheorghe Pandelică, chiar dacă poartă o reverendă (sutană) pe care nu mai sunt în drept să o poarte, sunt lovite de nulitate. Sfintele Taine (Botezul, Mirungerea, Împărtăşania, Spovedania, Maslul, Căsătoria) şi ierurgiile bisericeşti (sfinţirea caselor, mergerea cu Crăciunul şi Boboteaza, înmormântările, rugăciunile pentru cei morţi şi celelalte acte sfinţitoare săvârşite în Biserica Ortodoxă), săvârşite de dânşii, nu numai că nu sunt bine primite înaintea lui Dumnezeu, ci devin BLESTEM şi JUDECATĂ SPRE OSÂNDĂ VEŞNICĂ pentru toţi credincioşii care le primesc, deoarece se fac împreună părtaşi la nelegiuire, neascultare şi schismă – păcate grele împotriva Sfântului Duh.

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor îndeamnă la înţelepciune şi responsabilitate pentru mântuirea sufletească a credincioşilor săi, săvârşind rugăciuni şi pentru foştii preoţi Casian şi Gheorghe Pandelică, aflaţi acum în Biserica Ortodoxă ca şi credincioşi de rând, afirmând pe temeiul valorilor canonice peremptorii ( Canonul 4 Antiohia; Canonul 28 Apostol; Canonul 29 Cartagina şi altele) că, în cazul în care aceştia „slujesc” în continuare fără a fi în drept să o facă, vor fi anatematizaţi, adică excluşi şi din rândul credincioşilor, spre osândă veşnică.

Biroul de Presă

al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor

birpresesc@yahoo.com

Din Arhive
Mai jos poți vedea variantele site-ului www.sf-esc.ro, cu întreg conținutul și funcționale, așa cum au apărut ele în timp, începând cu lansarea primului site în anul 2001.