Noutăți

Examen de selecționare pentru parohiile urbane – sesiunea FEBRUARIE 2020 & Bibliografie

Examen de Selecționare
pentru parohiile urbane

Calendarul probelor:

– 22 ianuarie (miercuri) 2020 – înscrierea candidaţilor
la Sectorul Administrativ Bisericesc, orele 8:00 – 13:00;

–  4 februarie
(marți), ora 8:30 – proba scrisă la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 13:00
– susţinerea probei orale, aceeaşi locaţie;

– 4 februarie (marți), ora 11:15 – proba practică de
slujire la Capela Seminarului Teologic din Slobozia;

– 6 februarie (joi): Afişarea rezultatelor la avizierul
Centrului Eparhial, după ora 09.00.

A. Condiţiile necesare în
vederea înscrierii sunt:

1. Calificativul F.B. (nota 8,51 – 9,50) sau Excepţional
(nota 9,50 – 10.00), rezultat din media de absolvire a studiilor (ultima şcoală
absolvită), media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II
sau gradul I) şi media notărilor administrative pe ultimii 5 ani sau după caz;
respectivele medii sunt adunate şi împărţite la 3;

2. Fără impedimente canonice;

3. Fără sancţiuni disciplinare în ultimii cinci ani.

B. Desfăşurarea examenului
de selecţionare în mediul urban:

1. Memoriu asupra activităţii pastorale, misionare şi
gospodăreşti (structurat pe sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc;
Cultural; Economic şi Social Misionar), desfăşurată în ultimii cinci ani sau
după caz. Memoriul va fi avizat de protopop şi aprobat de Preasfinţitul Părinte
VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.

Viziunea privind activitatea pastoral – misionară în
mediul urban.

Memoriul de activitate va fi prezentat oral în faţa
Comisiei de examinare şi notat;

2. Proba scrisă din domeniul Teologiei Dogmatice,
Pastorale şi al Îndrumărilor Misionare. Proba va face dovada cunoştinţelor
candidatului în problemele actuale de pastoraţie;

3. O probă orală de predică (15 minute);

4. O probă orală de cateheză (30 minute);

5. O probă practică de slujire în Capela Seminarului
Teologic Ortodox din Slobozia. 

C. Subiectele probei scrise:

(BIBLIOGRAFIA
RECOMANDATĂ ESTE ORIENTATIVĂ)

1. Cultul
liturgic şi cinstirea zilei Domnului – izvoare de revigorare ale vieţii
duhovniceşti a credincioşilor, în contextul tentaţiilor societăţii actuale.

 Pr. prof. dr. Ene Branişte – Liturgica specială, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al BOR, 1978; 

 Idem, Participarea
la Liturghie şi metodele pentru realizarea ei în „Studii Teologice”
7-8/1949, pp. 576-581;

 Pr. Ion Bria, Credinţa pe care o mărturisim, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 1987; 

 Idem, Mari
sărbători creştine, praznice împărăteşti, Ed. „Oastea Domnului”, Sibiu,
2004;

 Îndrumări
misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986;

   Pr. Prof. Dr. Nicolae NECULA,  Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică,
vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.; vol. II,
Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2004, 346 p. Cu observarea Bibliografiei de la sfârşitul fiecărui volum.

 FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la
probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină,
Bucureşti, vol I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector
Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor
MANOLACHE, 2009, 270 p.

 

2. Teme ale
pastoraţiei actuale: învăţământul religios, catehizarea tineretului, vizitele pastorale şi asistenţa socială.

 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţii române, Iaşi, Trinitas,
1995, pp. 104-107; 

 Pr. dr. Valer Bel, Necesitatea catehizării, în vol. Dogmă şi propovăduire, Cluj-Napoca, 1994;

 Idem, Misiune,
parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca 2002; 

 Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994;

 Pr. prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

 Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică”
4/1991; 

 Pr. Dumitru Călugăr, Catehetica, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002; 

 Maica Magdalena, Sfaturi
pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi, Ed. Deisis, Sibiu,
2000; 

 Idem, Cum să
comunicăm copiilor credinţa ortodoxă. Convorbiri, reflecţii şi alte sfaturi,
Ed. Deisis, Sibiu, 2002;

 Idem, Să
vorbim cu tinerii despre credinţă, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;

 Pr. Ilie Moldovan, Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate, Ed. Renaşterea,
Cluj-Napoca, 2001;

 Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Parohia spaţiu
misionar, în Ortodoxia, nr. 3-4/1996, pp. 86-89.

3. Preotul în Biserica, în lume şi acasă.

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004;

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sofia, 2001;

 Mitrop. Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume şi acasă, Sibiu, 1996;

 Pr. prof. Ion Bria, Parohie, preot, credincios: identitatea şi misiunea lor, în vol.
Destinul Ortodoxiei, Bucureşti,
1990;

 Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Teologia Pastorală
şi misiunea Bisericii, în rev. S.T., nr.3/2005;

 PS Irineu Bistriţeanul, Preoţia şi arta pastorală, Cluj-Napoca, 1997;

 Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf.
Efrem Sirul, Despre preoţie, Ed.
Sofia, Bucureşti, 2004.

4. Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe,
clonarea, naşterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului, traficul de
persoane, consumul de droguri şi alcool.

 Teologia
Morală Ortodoxă, Bucureşti, 1978;

 Nicolae Mladin, Studii
de teologie morală, Sibiu,
1969;

 Pr. prof. Ilie Moldovan, Darul sfânt al vieţii, Bucureşti, 1996;

 Idem, Adolescenţa,
preludiul la poemul iubirii curate, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca,
2001;

 Pr. Ştefan Iloaie, Cultura vieţii. Aspecte morale în bioetică, Editura Renaşterea,
Cluj-Napoca, 2009;

 Pr. prof. Dumitru Radu. Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort, divorţ, abandonul
copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

 Pr. prof. dr. John Breck, Darul sacru al vieţii, traducere
de PS Irineu Bistriţeanul, Cluj-Napoca, Editura Patmos, 2000;

 Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Eutanasia, în
„Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 342/2004;

 Idem, Avortul, în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr.
336/2004;

 Idem, Planificare familială şi controlul naşterilor, în
„Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti”, 2004;

Idem, Transplantul de organe, în „Ortodoxia” nr. 4/2004;

 Idem, Bioetica,
familia şi morala creştină, în rev. „S.T.”, nr. 3-4/1999, pp. 103-118.

5. Familia – mediu de împlinire
şi desăvârşire creştină şi temelie a educaţiei religios-morale.

 Mitrop. Nicolae Mladin, Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969;

 Paul Evdokimov, Taina
iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale, în lumina tradiţiei ortodoxe,
Asociaţia Christiana, Bucureşti, 1994;

 Pr. Ilie Moldovan, Iubirea, taina căsătoriei, vol. 1, 2, Alba Iulia, 1996;

 Familia
creştină azi, Ed.
Trinitas, Iaşi, 1995;

 Familia şi
viaţa la începutul unui nou mileniu creştin (Lucrările Congresului Internaţional,
Palatul Patriarhiei, 25-27 sept. 2001), Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002;

 Pr. Constantin Mihoc, Taina căsătoriei şi temelia creştină în învăţăturile marilor părinţi ai
Bisericii din secolul IV, Ed. Teofania, Sibiu, 2002;

 David şi Mary Ford, Căsătoria, cale spre sfinţenie. Vieţile sfinţilor căsătoriţi,
Ed. Sophia, Bucureşti, 2001;

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. IBMBOR, Bucureşti,
1978, 1996;

 John Meyendorff, Căsătoria
– perspectiva ortodoxă, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2007.

6. Misiunea Bisericii în epoca
modernă. Datoria preotului şi a fiecărui credincios pentru transmiterea si
apărarea dreptei credinţe.

 Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Păstrarea dreptei credinţe, condiţie a dobândirii mântuirii, în
„Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1-2/1983;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol. 2, Exigenţele, Editura Presa
Universitară, Cluj-Napoca, 2002;

 Idem, Cuvântului
adevărului sau transmiterea dreptei credinţe, în „Studia UBB — Theologia
Orthodoxa”, nr. 1-2/1999, pp. 68-84;

 Pr. prof. Ioan Mihălţan, Metode şi mijloace pastorale pentru întărirea credincioşilor în dreapta
credinţă, în „Mitropolia Banatului” 9-10/1983, pp. 591-605.

7. Parohia urbană – probleme şi
metode misionare şi pastorale pentru consolidarea ei.

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004;

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sofia, 2001;

 Pr. prof. dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţii române, Iaşi,
Trinitas, 1995, pp 37-86 ;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastoraţie, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca,
2002 .

 Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Parohia – spaţiu de
activitate pastoral-misionară a preotului, în „G.B.”, nr. 1-4/2001.

8. Tactul pastoral în mediul
parohiei urbane. Pastoraţia în contextul relaţiilor preotului cu credincioşii
de diverse pregătiri profesionale şi cu un variat nivel intelectual.

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sophia, 2001.

 Pr. conf. Valer Bel, Importanţa parohiei pentru misiune, în „Anuarul Facultăţii de
Teologie Ortodoxă” II, Cluj-Napoca, 1998. 

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004

9. Filantropia
creştină în cadrul misiunii Bisericii: temeiuri biblice, teologice, realizarea
ei în cadrul parohiei şi în diferite contexte actuale.

 Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994;

 Pr, prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

 Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică”
4/1991;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastoraţie, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca,
2002;

 Idem, Teologie
şi Biserică, Editura presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008.

10. Aspectele
misiunii creştine: evanghelizare, mărturie, diaconie şi pastoraţie – mijloace
şi metode de realizare a lor.

 Pr. prof. dr. Ion Bria, Mărturia creştină în Biserica Ortodoxă, în „Glasul Bisericii”
1-2/1982;

 Idem, Aspecte
ale pastoraţiei misionare, în situaţia prezentă, în „Glasul Bisericii”
1/1987, pp. 38-64;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol. 2, Exigenţele, Editura Presa
Universitară, Cluj-Napoca, 2002.

11. Misiune
creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode
pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului.

 IPS Nicolae Corneanu, Prozelitismul, în vol. Quo
vadis, Timişoara, 1990, pp. 140-141;

 Pr. prof. dr. Ion Bria, Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul, în „Biserica
Ortodoxă Română”, nr. 9-10/1970;

 Pr. conf. dr. Valer Bel, Misiune, mărturie creştină,
prozelitism sau contra-mărturie, în „Ortodoxia maramureşană” 2/1997, pp.
161-169;

 Arhid. prof. dr. I. P. David, Călăuză creştină,
Arad, 1987, ediţia a doua, Bucureşti, 1996;

 † Andrei, Spovedanie
şi comuniune, Alba Iulia, 1998;

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. IBMBOR, Bucureşti,
1978, 1997.

12. Taina Mărturisirii – mijloc de înnoire şi sfinţire a
credincioşilor, de îndrumare duhovnicească şi pastoraţie individuală

 Pr. Petre Vintilescu, Spovedania şi duhovnicia, Ed. Ortodoxă Română, Alba-Iulia, 1995;

 Pr. Valer Bel, Misiune,
parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006;

 Pr. Constantin Galeriu, „Taina Mărturisirii”, în Ortodoxia, XXX, 1979, nr. 3-4;

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004.

13. Cinstirea
Sfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

 Sfântul Ioan Damaschinul, Cele trei tratate contra iconoclaştilor, Ed. IBMBOR, Bucureşti,
1998;

 Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia,
1994;

 Diac. Ioan I. Ică jr., ,,Iconologia bizantină între
politică imperială şi sfinţenie monahală“, studiu introductiv la Sfântul Teodor
Studitul, Iisus Hristos, prototip al
icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994, pp. 5-72.;

 Leonid Uspenski, Teologia
icoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994;

 Cristoph Schönborn, Icoana lui Hristos. O introducere teologică, Ed. Anastasia,
Bucureşti 1996;

 Michel Quenot, Icoana-fereastră
spre absolut, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993;

 Idem, Învierea
şi Icoana, Ed. Christiana, Bucureşti, 1999; 

 Leonid Uspenski, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Ed.
Sophia, Bucureşti, 2003;

 Leonid Uspensky, Boris Bobrinskoy, Stephan Bigam, Ioan
Bizău, Ce este icoana?, Ed.
Reîntregirea, Alba-Iulia, 2010;

 Îndrumări
misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986;

 Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Timpul, Iaşi, 2000 (şi alte
ediţii);

 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996; 

 † Petroniu Florea, Icoana Ortodoxă, Oradea, 2002.

14. Cultul Maicii
Domnului şi al Sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar urban actual.

 Îndrumări
misionare, Bucureşti, 1996 ;

 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996;

 Epifanie Monahul, Simenon Metafrastul, Maxim
Mărturisitorul, Trei Vieţi bizantine
ale Maicii Domnului, ediţia a II-a, traducere şi postfaţă de diac. Ioan
I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2007;

 Nicolae Cabasila, Cuvântările teologice la Iezechiel – Hristos – Fecioara Maria. Scrieri
I, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis,
Sibiu, 2010, pp. 175-234;

 Diac. Ioan I. Ică jr., Maica Domnului în teologia secolului XX şi în spiritualitatea isihastă
a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Deisis,
Sibiu, 2008.

15. A doua venire
a Domnului, învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor apocaliptice şi a
practicilor de ghicire a viitorului.

 Îndrumări
misionare, Bucureşti, 1996

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. IBMBOR, Bucureşti,
1978, 1997

 Pr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005

 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti 1996

16. Rolul
mirenilor în administrarea parohiei. Importanţa organelor administrativ-parohiale
în misiunea actuală a Bisericii Ortodoxe.

 Arhid. prof. Ioan Floca, Drept canonic şi administraţie bisericească, vol. 1-2,
Bucureşti, 1990;

 Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ultima
ediţie aprobată de Sfântul Sinod;

 Îndrumător
administrativ bisericesc, Editura Cuvântul vieţii, Bucureşti, 2010.

17. Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoare
săvârşită în umanitatea asumată de El (Întrupare, Unirea Ipostatică;
Consecinţele  unirii ipostatice şi Cele
trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos);

18. Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt
(Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii; Însuşirile Bisericii:
unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea);

19. Mântuirea omului în Biserică, înţelesurile, etapele
şi condiţiile ei (Înţelesurile 
mântuirii; Etapele sau treptele mântuirii; Necesitatea credinţei şi a
faptelor bune în însuşirea mântuirii).

 Prof. N. CHIŢESCU, Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof.
I. PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol.1, ediţia a II-a, Editura
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004;

 Karl Christian FELMY, Dogmatica experienţei ecleziale.
Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere şi traducere: Pr. Prof.
Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999;

 Preot Profesor Dr. Dumitru POPESCU, Iisus Hristos
Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005;

STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică
Ortodoxă, vol. 1, 2, 3,  ediţia a II-a,
E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia a III-a, Bucureşti, 2003
(sau altă ediţie);

 ZIZIOULAS, Ioannis, Mitropolitul Pergamului, Prelegeri
de dogmatică creştină, traducere din limba engleză de Florin Caragiu, Editura
Sophia, Bucureşti, 2014, 310 p. 

D. Subiectele probei de oral:

Predică şi
Cateheză

Predică:  

– Predică la
Duminica Tomii.

– Predică la
Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

– Predică la
Înălţarea Domnului.

– Predică la
Pogorârea Sfântului Duh.

– Predică la
Schimbarea la Faţă.

– Predică la
Adormirea Maicii Domnului.

– Predică la
Înălţarea Sf. Cruci.

– Predică la
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca
16.19-31)

– Predică la
Sfântul Ierarh Nicolae.

– Predică la
Botezul Domnului.

– Predică la
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14).

– Predică la
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

– Predică la
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

– Predică la Buna
– Vestire.

 – Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

Cateheză:

– Cateheza despre
Sf. Scriptură.

– Cateheza despre
Sf. Tradiţie.

– Cateheza despre
Sf. Botez şi Mirungere.

– Cateheza despre
Sf. Euharistie.

– Cateheza despre
Spovedanie.

– Despre Preacinstirea
Maicii Domnului.

– Despre a doua
venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

– Despre
cinstirea Sfinţilor.

– Despre
cinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte.

– Despre
cinstirea Sf. Cruci.

– Despre Taina
Sf. Maslu.

– Despre Post.

– Despre Sărbători.

– Despre
Rugăciune.

– Despre Hramul
Bisericii.

 COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II,
Editura, Banatica, Caransebeş, 2001.

PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru
Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978.

Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice,
E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977.

E. Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul
Administrativ – Bisericesc. Tot Sectorul Administrativ – Bisericesc va întocmi
şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 22 ianuarie (miercuri) a.c. –
înscrierea candidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului
Eparhial, între orele 8:00 – 13:00.

F. Acte necesare la ÎNSCRIERE:

– Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

– Copii legalizate după toate actele de studii
(liceu/seminar, facultate, după caz: master, doctorat) şi foile matricole;

– Curriculum Vitae;

– Memoriu de activitate avizat de protopop (pe Sectoare
de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic şi Social –
Misionar).

– Misiunea preotului în mediul urban în context
contemporan: viziune proprie;

– Raportul protopopului cu privire la activitatea
preotului în parohie;

– Recomandarea duhovnicului.

                                                                       

 


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut