Noutăți

Examen de selecționare pentru parohiile urbane – sesiunea FEBRUARIE 2019

– 22 ianuarie (miercuri) 2020 –
înscrierea candidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc, orele 8:00 –
13:00;

– 
4 februarie (marți), ora 8:30 – proba scrisă la Seminarul Teologic din
Slobozia; ora 13:00 – susţinerea probei orale, aceeaşi locaţie;

– 4 februarie (marți), ora 11:15 – proba
practică de slujire la Capela Seminarului Teologic din Slobozia;

– 6 februarie (joi): Afişarea
rezultatelor la avizierul Centrului Eparhial, după ora 09.00.

A. Condiţiile
necesare în vederea înscrierii sunt:

1. Calificativul F.B. (nota 8,51 – 9,50)
sau Excepţional (nota 9,50 – 10.00), rezultat din media de absolvire a
studiilor (ultima şcoală absolvită), media ultimului grad profesional absolvit
(definitivat, gradul II sau gradul I) şi media notărilor administrative pe
ultimii 5 ani sau după caz; respectivele medii sunt adunate şi împărţite la 3;

2. Fără impedimente canonice;

3. Fără sancţiuni disciplinare în
ultimii cinci ani.

B. Desfăşurarea
examenului de selecţionare în mediul urban:

1. Memoriu asupra activităţii pastorale,
misionare şi gospodăreşti (structurat pe sectoare de activitate: Administrativ
Bisericesc; Cultural; Economic şi Social Misionar), desfăşurată în ultimii
cinci ani sau după caz. Memoriul va fi avizat de protopop şi aprobat de
Preasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.

Viziunea privind activitatea pastoral –
misionară în mediul urban.

Memoriul de activitate va fi prezentat
oral în faţa Comisiei de examinare şi notat;

2. Proba scrisă din domeniul Teologiei
Dogmatice, Pastorale şi al Îndrumărilor Misionare. Proba va face dovada
cunoştinţelor candidatului în problemele actuale de pastoraţie;

3. O probă orală de predică (15 minute);

4. O probă orală de cateheză (30
minute);

5. O probă practică de slujire în Capela
Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia. 

C.
Subiectele probei scrise:

(BIBLIOGRAFIA
RECOMANDATĂ ESTE ORIENTATIVĂ)

1. Cultul liturgic şi cinstirea zilei Domnului – izvoare de revigorare ale
vieţii duhovniceşti a credincioşilor, în contextul tentaţiilor societăţii
actuale.

2. Teme ale pastoraţiei actuale: învăţământul religios, catehizarea tineretului, vizitele pastorale şi
asistenţa socială.

3. Preotul în Biserica, în lume şi acasă.

4. Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe,
clonarea, naşterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului, traficul de
persoane, consumul de droguri şi alcool.

D.
Subiectele probei de oral:

Predică şi
Cateheză

E. Înscrierea candidaţilor se face de
către Sectorul Administrativ – Bisericesc. Tot Sectorul Administrativ –
Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 22 ianuarie
(miercuri) a.c. – înscrierea candidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc
al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00.

F. Acte necesare la ÎNSCRIERE:

– Cerere pentru obţinerea binecuvântării
arhiereşti;

– Copii legalizate după toate actele de
studii (liceu/seminar, facultate, după caz: master, doctorat) şi foile
matricole;

– Curriculum Vitae;

– Memoriu de activitate avizat de
protopop (pe Sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural;
Economic şi Social – Misionar).

– Misiunea preotului în mediul urban în
context contemporan: viziune proprie;

– Raportul protopopului cu privire la activitatea
preotului în parohie;

– Recomandarea duhovnicului.

 


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut