Noutăți

Examen de selecționare pentru parohiile urbane – sesiunea septembrie 2019 – Informații Utile

Examen de selecționare pentru
parohiile urbane – sesiunea septembrie 2019

 

 

Calendarul
probelor:

 

– 12 septembrie (joi) 2019 – înscrierea candidaților la Sectorul
Administrativ Bisericesc, orele 8:00
–13:00
;

19 septembrie (joi), ora 8:30proba scrisă la Seminarul
Teologic din Slobozia;

19 septembrie (joi), ora 11:15proba practică de slujire în
Capela Seminarului Teologic;

19 septembrie (joi),ora 13:00 – susținerea probei orale,
la Seminarul Teologic din Slobozia;

20 septembrie (vineri):Afișarea rezultatelor la avizierul
Centrului Eparhial, după ora 13:00.

 

A. Condițiile necesare în vederea înscrierii sunt:

1.Calificativul F.B.(nota 8,51– 9,50) sau Excepțional(nota 9,50 – 10,00), rezultat din media de
absolvire a studiilor (ultima școală absolvită), media ultimului grad
profesional absolvit(definitivat, gradul II sau gradul I)și media
notărilor administrative pe ultimii 5 ani sau după caz; respectivele medii sunt
adunate și împărțite la 3;

2. Fără impedimente canonice;

3. Fără sancțiuni disciplinare în ultimii cinci ani;

4. Dobândirea actelor de proprietate.

 

B. Desfășurarea examenului de selecționare în mediul
urban:

1. Memoriu asupra activității pastorale, misionare și
gospodărești (structurat pe sectoare de activitate:Administrativ Bisericesc;
Cultural; Economic și Social Misionar), desfășurată în ultimii cinci ani sau
după caz. Memoriul va fi avizat de protopop și aprobat de Preasfințitul Părinte
VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor. Memoriul de activitate va fi
prezentat oral în fața Comisiei de examinare și notat;

2. Proba scrisă din domeniul Teologiei Dogmatice,
Pastorale și al Îndrumărilor Misionare. Proba va face dovada cunoștințelor
candidatului în problemele actuale de pastorație;

3. O probă orală de predică (15 minute);

4. O probă orală de cateheză (30 minute);

5. O probă practică de slujire în capela Seminarului
Teologic din Slobozia;

 

C. Subiectele probei scrise:

(BIBLIOGRAFIARECOMANDATĂ ESTE ORIENTATIVĂ)

1. Cultul liturgic și cinstirea zilei
Domnului –izvoare de revigorare ale vieții duhovnicești a credincioșilor, în
contextul tentațiilor societății actuale.

· Pr. prof. dr. Ene Braniște
– Liturgica specială, București,Editura Institutului Biblic și de Misiune al
BOR, 1978;

· Idem, Participarea la
Liturghie și metodele pentru realizarea ei în „Studii Teologice” 7-8/1949, pp.
576-581;

· Pr. Ion Bria, Credința pe
care o mărturisim, Ed. IBMBOR,București, 1987;

· Idem, Mari sărbători creștine,
praznice împărătești, Ed. „Oastea Domnului”, Sibiu, 2004;

· Îndrumări misionare,
coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR,București, 1986;

· Pr. Prof. Dr.
Nicolae NECULA, Tradiție și înnoire în slujirea liturgică,vol. I, Editura
Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1996, 351 p.; vol. II,Editura Episcopiei
Dunării de Jos, Galați, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura Institutului Biblic și
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,2004, 346 p. Cu observarea
Bibliografiei de la sfârșitul fiecărui volum.

· FOUNDOULIS, Ioannis,
Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot
Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, București, vol I (1-150), 2008, 276 p.;
vol. II(151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol.
III(301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

 

2. Teme ale pastorației actuale:învățământul
religios, catehizarea tineretului, vizitele pastorale și asistența socială.

· Pr. Prof. Dr. Ion Bria,
Ortodoxia în Europa. Locul spiritualității române, Iași, Trinitas, 1995, pp.
104-107;

· Pr. dr. Valer Bel,
Necesitatea catehizării, în vol. Dogmă și propovăduire, Cluj-Napoca,1994;

· Idem, Misiune, parohie,
pastorație, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca2002;

· Mitrop. Daniel Ciobotea,
Taina fratelui, în „Candela Moldovei”1-2/1994;

· Pr. prof. Ion Bria,
Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

· Pr. Filaret Costea,
Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică” 4/1991;

· Pr. Dumitru Călugăr,
Catehetica, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2002;

· Maica Magdalena, Sfaturi
pentru o educație ortodoxă a copiilor de azi,Ed. Deisis, Sibiu, 2000;

· Idem, Cum să comunicăm
copiilor credința ortodoxă. Convorbiri,reflecții și alte sfaturi, Ed. Deisis,
Sibiu, 2002;

· Idem, Să vorbim cu
tinerii despre credință, Ed. Deisis, Sibiu,2002;

· Pr. Ilie Moldovan,
Adolescența, preludiu la poemul iubirii curate,Ed. Renașterea, Cluj-Napoca,
2001;

· Pr. Prof. Univ. Dr.
Vasile Răducă, Parohia spațiu misionar, în Ortodoxia, nr. 3-4/1996, pp. 86-89.

 

3. Preotul în Biserica, în lume și acasă.

· Pr. Gheorgios D.
Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis,Sibiu, 2004;

· Mitrop. Emilianos
Timiadis, Preot, parohie, înnoire, București,Editura Sofia, 2001;

· Mitrop. Antonie
Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume și acasă,Sibiu, 1996;

· Pr. prof. Ion Bria,
Parohie, preot, credincios: identitatea și misiunea lor, în vol. Destinul
Ortodoxiei,București, 1990;

· Pr. Prof.Univ. Dr. Vasile
Răducă, Teologia Pastorală și misiunea Bisericii, în rev. S.T., nr.3/2005;

· PS Irineu Bistrițeanul,
Preoția și arta pastorală, Cluj-Napoca,1997;

· Sf. Ioan Gură de Aur, Sf.
Grigorie de Nazianz, Sf. Efrem Sirul, Despre preoție, Ed. Sofia, București,
2004.

 

4.Probleme morale actuale: avortul,
eutanasia, transplantul de organe, clonarea,nașterea în vitro, pornografia,
schimbarea sexului, traficul de persoane,consumul de droguri și alcool.

· Teologia Morală Ortodoxă,
București, 1978;

· Nicolae Mladin, Studii de
teologie morală, Sibiu, 1969;

· Pr. prof. Ilie Moldovan,
Darul sfânt al vieții, București, 1996;

· Idem, Adolescența,
preludiul la poemul iubirii curate, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2001;

· Pr. Ștefan Iloaie,
Cultura vieții. Aspecte morale în bioetică, Editura Renașterea, Cluj-Napoca,
2009;

· Pr. prof. Dumitru Radu.
Atitudinea moralei creștine ortodoxe față de avort, divorț, abandonul copiilor,
imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

· Pr. prof. dr. John Breck,
Darul sacru al vieții, traducere de PS Irineu Bistrițeanul, Cluj-Napoca,
Editura Patmos, 2000;

· Pr. Prof. Univ. Dr.
Vasile Răducă, Eutanasia,în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 342/2004;

· Idem, Avortul, în
„Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 336/2004;

· Idem, Planificare
familială și controlul nașterilor, în „Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă
din București”, 2004;

·Idem, Transplantul de
organe, în „Ortodoxia”nr. 4/2004;

·Idem, Bioetica, familia și
morala creștină, în rev. „S.T.”, nr. 3-4/1999,pp. 103-118.

 

5. Familia – mediu de împlinire și desăvârșire
creștinăși temelie a educației religios-morale.

· Mitrop. Nicolae Mladin,
Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969;

· Paul Evdokimov, Taina
iubirii. Sfințenia iubirii conjugale, în luminatradiției ortodoxe, Asociația
Christiana, București, 1994;

· Pr. Ilie Moldovan,
Iubirea, taina căsătoriei, vol. 1, 2, Alba Iulia, 1996;

· Familia creștină azi, Ed.
Trinitas, Iași, 1995;

· Familia și viața la
începutul unui nou mileniu creștin (Lucrările Congresului Internațional,
Palatul Patriarhiei, 25-27 sept. 2001), Ed. IBMBOR,București, 2002;

· Pr. Constantin Mihoc,
Taina căsătoriei și temelia creștină în învățăturile marilor părinți ai
Bisericii din secolul IV, Ed. Teofania,Sibiu, 2002;

· David și Mary Ford,
Căsătoria, cale spre sfințenie. Viețile sfinților căsătoriți, Ed. Sophia,
București, 2001;

· Pr. Dumitru Stăniloae,
Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed.IBMBOR, București, 1978, 1996;

· John Meyendorff,
Căsătoria – perspectiva ortodoxă, Ed. Patmos,Cluj-Napoca, 2007.

 

6. Misiunea Bisericii în epoca modernă.
Datoria preotului și a fiecărui credincios pentru transmiterea si apărarea
dreptei credințe.

· Pr. prof. dr. Dumitru
Radu, Păstrarea dreptei credințe, condiție a dobândirii mântuirii, în „Biserica
Ortodoxă Română”, nr. 1-2/1983;

· Pr. prof. dr. Valer Bel,
Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol.2, Exigențele, Editura Presa
Universitară, Cluj-Napoca, 2002;

· Idem, Cuvântului
adevărului sau transmiterea dreptei credințe, în„Studia UBB — Theologia
Orthodoxa”, nr. 1-2/1999, pp. 68-84;

· Pr. prof. Ioan Mihălțan,
Metode și mijloace pastorale pentru întărirea credincioșilor în dreapta credință,
în „Mitropolia Banatului” 9-10/1983,pp. 591-605.

 

7. Parohia urbană – probleme și metode
misionare șipastorale pentru consolidarea ei.

· Pr. Gheorgios D.
Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis,Sibiu, 2004;

· Mitrop. Emilianos
Timiadis, Preot, parohie, înnoire, București,Editura Sofia, 2001;

· Pr. prof. dr. Ion Bria,
Ortodoxia în Europa. Locul spiritualității române, Iași, Trinitas, 1995, pp
37-86;

· Pr. prof. dr. Valer Bel,
Misiune, Parohie, Pastorație, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2002.

· Pr. Prof. Dr. Nicolae
Necula,Parohia – spațiu de activitate pastoral-misionară a preotului, în
„G.B.”,nr. 1-4/2001.

 

8. Tactul pastoral în mediul parohiei
urbane. Pastorați aîn contextul relațiilor preotului cu credincioșii de diverse
pregătiri profesionale și cu un variat nivel intelectual.

· Mitrop. Emilianos
Timiadis, Preot, parohie, înnoire, București,Editura Sophia, 2001.

· Pr. conf. Valer Bel,
Importanța parohiei pentru misiune, în„Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă”
II, Cluj-Napoca, 1998.

· Pr. Gheorgios D.
Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis,Sibiu, 2004

 

9. Filantropia creștină în cadrul misiunii
Bisericii:temeiuri biblice, teologice, realizarea ei în cadrul parohiei și în
diferite contexte actuale.

· Mitrop. Daniel Ciobotea,
Taina fratelui, în „Candela Moldovei”1-2/1994;

· Pr, prof. Ion Bria,
Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

· Pr. Filaret Costea,
Misiunea social-caritativă a Bisericii, în„Revista Teologică” 4/1991;

· Pr. prof. dr. Valer Bel,
Misiune, Parohie, Pastorație, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2002;

· Idem, Teologie și
Biserică, Editura presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca, 2008.

 

10. Aspectele misiunii creștine:
evanghelizare,mărturie, diaconie și pastorație – mijloace și metode de
realizare a lor.

· Pr. prof. dr. Ion Bria,
Mărturia creștină în Biserica Ortodoxă, în„Glasul Bisericii” 1-2/1982;

· Idem, Aspecte ale pastorației
misionare, în situația prezentă, în„Glasul Bisericii” 1/1987, pp. 38-64;

· Pr. prof. dr. Valer Bel,
Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol.2, Exigențele, Editura Presa
Universitară, Cluj-Napoca, 2002.

 

11. Misiune creștină și
contra-misiune sau prozelitism– argumente teologice și metode pastorale de
prevenire și respingere a prozelitismului.

· IPS Nicolae Corneanu,
Prozelitismul, în vol. Quo vadis,Timișoara, 1990, pp. 140-141;

· Pr. prof. dr. Ion Bria,
Un obstacol în calea ecumenismului:prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă
Română”, nr. 9-10/1970;

· Pr. conf. dr. Valer Bel,
Misiune, mărturie creștină, prozelitism sau contra-mărturie, în „Ortodoxia
maramureșană” 2/1997, pp. 161-169;

· Arhid. prof. dr. I. P.
David, Călăuză creștină, Arad, 1987,ediția a doua, București, 1996;

· † Andrei, Spovedanie și
comuniune, Alba Iulia, 1998;

· Pr. Dumitru Stăniloae,
Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed.IBMBOR, București, 1978, 1997.

 

12. Taina Mărturisirii –
mijloc de înnoire și sfințire a credincioșilor, de îndrumare duhovnicească și
pastorație individuală.

· Pr. Petre Vintilescu,
Spovedania și duhovnicia, Ed. Ortodoxă Română, Alba-Iulia, 1995;

· Pr. Valer Bel, Misiune,
parohie, pastorație, Ed. Renașterea,Cluj-Napoca, 2006;

· Pr. Constantin Galeriu,
„Taina Mărturisirii”, în Ortodoxia, XXX,1979, nr. 3-4;

· Pr. Gheorgios D.
Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis,Sibiu, 2004.

 

13. Cinstirea Sfintei Cruci și
a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

· Sfântul Ioan Damaschinul,
Cele trei tratate contra iconoclaștilor,Ed. IBMBOR, București, 1998;

· Sfântul Teodor Studitul,
Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale,Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994;

· Diac. Ioan I. Ică jr., „Iconologia
bizantină între politică imperială șisfințenie monahală”, studiu introductiv la
Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis,
Alba-Iulia, 1994, pp. 5-72.;

· Leonid Uspenski, Teologia
icoanei, Ed. Anastasia, București, 1994;

· Cristoph Schönborn,
Icoana lui Hristos. O introducere teologică,Ed. Anastasia, București 1996;

· Michel Quenot,
Icoana-fereastră spre absolut, Ed. Enciclopedică,București, 1993;

· Idem, Învierea și Icoana,
Ed. Christiana, București, 1999;

· Leonid Uspenski, Vladimir
Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Ed.Sophia, București, 2003;

· Leonid Uspensky, Boris
Bobrinskoy, Stephan Bigam, Ioan Bizău, Ce esteicoana?, Ed. Reîntregirea,
Alba-Iulia, 2010;

· Îndrumări misionare,
coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR,București, 1986;

· Arhim. Ilie Cleopa,
Călăuză în credința ortodoxă, Ed. Timpul,Iași, 2000 (și alte ediții);

· Arhid. prof. I. P. David,
Călăuza creștină, București, 1996;

· † Petroniu Florea, Icoana
Ortodoxă, Oradea, 2002.

 

14. Cultul Maicii Domnului și
al Sfinților, în contextul prozelitismului sectar urban actual.

· Îndrumări misionare,
București, 1996 ;

· Arhid. prof. I. P. David,
Călăuza creștină, București, 1996;

· Epifanie Monahul, Simenon
Metafrastul, Maxim Mărturisitorul, Trei Vieți bizantine ale Maicii Domnului,
ediția a II-a, traducere și postfață de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu,
2007;

· Nicolae Cabasila, Cuvântările
teologice la Iezechiel – Hristos –Fecioara Maria. Scrieri I, studiu introductiv
și traducere de diac. Ioan I.Ică jr., Deisis, Sibiu, 2010, pp. 175-234;

· Diac. Ioan I. Ică jr.,
Maica Domnului în teologia secolului XX și în spiritualitatea isihastă a
secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila,Teofan al Niceei, Deisis,
Sibiu, 2008.

 

15. A doua venire a
Domnului,învățătura ortodoxă și respingerea ideologiilor apocaliptice și a
practicilor de ghicire a viitorului.

· Îndrumări misionare,
București, 1996;

· Pr. Dumitru Stăniloae,
Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed.IBMBOR, București, 1978, 1997;

· Pr. Dumitru Popescu,
Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR,București, 2005;

· Arhid. prof. I. P. David,
Călăuza creștină, București 1996.

 

16. Rolul mirenilor în
administrarea parohiei. Importanța organelor administrativ-parohiale în
misiunea actuală a Bisericii Ortodoxe.

· Arhid. prof. Ioan Floca,
Drept canonic și administrație bisericească,vol. 1-2, București, 1990;

· Statutul pentru
organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române,ultima ediție aprobată de
Sfântul Sinod;

· Îndrumător administrativ
bisericesc, Editura Cuvântul vieții,București, 2010.

 

17. Persoana lui Iisus
Hristos și opera lui mântuitoare săvârșită în umanitatea asumată de El
(Întrupare, Unirea Ipostatică;Consecințele unirii ipostatice și Cele trei
slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos);

18. Biserica,Trupul tainic al
Domnului în Duhul Sfânt (Pogorârea Duhului Sfânt și începutul Bisericii; Însușirile
Bisericii: unitatea, sfințenia, sobornicitatea, apostolicitatea);

19. Mântuirea omului în
Biserică, înțelesurile, etapele și condițiile ei (Înțelesurile mântuirii;
Etapele sau treptele mântuirii; Necesitatea credinței și a faptelor bune în
însușirea mântuirii).

· Prof. N. CHIȚESCU, Pr.
Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUȚĂ, Teologia Dogmatică și Simbolică,
vol.1,ediția a II-a, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2004;

· Karl Christian FELMY,
Dogmatica experienței ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane,
introducere și traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999;

· Preot Profesor Dr.
Dumitru POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., București, 2005;

·STĂNILOAE, Preot Prof. Dr.
Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediția a II-a,
E.I.B.M.B.O.R., București, 1997; vol. 1, 2, ediția a III-a, București, 2003
(sau altă ediție);

· ZIZIOULAS, Ioannis,
Mitropolitul Pergamului, Prelegeri de dogmatică creștină, traducere din limba
engleză de Florin Caragiu, Editura Sophia, București,2014, 310 p.

 

D. Subiectele probei de oral:

Predică și Cateheză

Predică:

– Predică la Duminica
Tomii.

– Predică la Duminica a
IV-a după Paști (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

– Predică la Înălțarea
Domnului.

– Predică la Pogorârea
Sfântului Duh.

– Predică la Schimbarea la
Față.

– Predică la Adormirea
Maicii Domnului.

– Predică la Înălțarea Sf.
Cruci.

– Predică la Duminica a
XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr, Luca16.19-31).

– Predică la Sfântul
Ierarh Nicolae.

– Predică la Botezul
Domnului.

– Predică la Duminica a
XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului, Luca 18.10-14).

– Predică la Duminica a
XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32).

– Predică la Duminica a
III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38).

– Predică la Buna –
Vestire.

– Predică la Intrarea
Domnului în Ierusalim.

 

Cateheză:

– Cateheză despre Sf.
Scriptură.

– Cateheză despre Sf.
Tradiție.

– Cateheză despre Sf.
Botez și Mirungere.

– Cateheză despre Sf.
Euharistie.

– Cateheză despre
Spovedanie.

– Despre Preacinstirea
Maicii Domnului.

– Despre a doua venire a Domnului
nostru Iisus Hristos.

– Despre cinstirea Sfinților.

– Despre cinstirea Sf.
Icoane și a Sf. Moaște.

– Despre cinstirea Sf.
Cruci.

– Despre Taina Sf. Maslu.

– Despre Post.

– Despre Sărbători.

– Despre Rugăciune.

– Despre Hramul Bisericii.

 

· COSMA, Pr. Prof. Dr.
Sorin, Cateheze, vol. I și II, Editura, Banatica,Caransebeș, 2001.

·PETRESCU, Pr. Nicolae,
Catehetica,Manual pentru Seminariile Teologice, București, 1978.

·Idem, Omiletica, Manual
pentru Seminariile Teologice,E.I.B.M.B.O.R., București, 1977.

 

E. Înscrierea candidaților se face de către
Sectorul Administrativ – Bisericesc. Tot Sectorul Administrativ – Bisericesc va
întocmi și cataloagele de examen.

 

Perioada de înscriere: 12 septembrie (joi) 2019înscrierea
candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00
.

 

F. Acte necesare la ÎNSCRIERE:

– Cerere pentru obținerea
binecuvântării arhierești;

– Copii legalizate după
toate actele de studii : liceu/seminar cu foaie matricolă, facultate cu foaie
matricolă, după caz: master, doctorat cu foile matricole;

– Curriculum Vitae;

– Memoriu de activitate
avizat de protopop (pe Sectoare de activitate: Administrativ – Bisericesc;
Cultural; Economic și Social – Misionar), cu specificarea situației actelor de
proprietate;

– Misiunea preotului în
mediul urban în context contemporan: viziune proprie;

– Raportul protopopului cu
privire la activitatea preotului în parohie și menționarea stadiului dobândirii
actelor de proprietate;

– Recomandarea
duhovnicului.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut