Noutăți

Examen de Capacitate Preoțească – sesiunea SEPTEMBRIE 2019 – Informații Utile

Examen de Capacitate Preoțească –
sesiunea SEPTEMBRIE 2019

 

 

1.            
Examenul de capacitate preoțească
va fi precedat de un TEST PSIHOLOGIC
eliminatoriu
. Rezultatele vor avea calificativul APT/INAPT.

Candidații
care vor obține media 9.00 la
capacitatea preoțească (titularizare), vor primi certificate de titularizare
valabile doi ani.

Calendarul de desfășurare a examenului de
capacitate preoțească:

– 12 septembrie (joi) 2019înscrierea candidaților la Sectorul
Administrativ – Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00;


16 septembrie (luni)Testul Psihologic, scris: ora 09:00 la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 11:30interviul la Seminarul Teologic;


18 septembrie (miercuri), ora 13:00 – Afișarea rezultatelor
Testului Psihologic la Sectorul Administrativ Bisericesc;


19 septembrie (joi): ora 08:30 – proba scrisă; ora 13:00 proba de oral, susținute la
Seminarul Teologic din Slobozia;


20 septembrie (vineri): Afișarea
rezultatelor finale la avizierul Centrului Eparhial, după ora 13:00.


2. Examenul de capacitate preoțească va cuprinde
două probe:


2.1. Proba Scrisă:

2.1.1.
Teologie Dogmatică:

I. Revelația Dumnezeiască, izvorul credinței creștine:

– Revelația naturală și supranaturală;

– Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție, Biserica.  

II. Trei moduri ale cunoașterii lui Dumnezeu:

Cunoașterea rațională și cunoașterea apofatică;

Cunoașterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale
vieții.

 

III. Sfânta Treime, structura supremei iubiri:

Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament;

Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament;

Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiția Creștină;

Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Sfântul Duh;

 

IV. Crearea omului:

Constituția omului: trup și suflet;

Omul: după chipul lui Dumnezeu și spre asemănarea cu
Dumnezeu;

 

V. Persoana lui Iisus Hristos și opera lui mântuitoare
săvârșită în umanitatea asumată de El:

– Întruparea Fiului lui Dumnezeu: natura dumnezeiască și
natura omenească în Ipostasul Logosului divin;

– Unirea Ipostatică;

– Implicațiile (consecințele) unirii ipostatice;

– Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos:
Învățător – Prooroc,  Arhiereu și
Împărat;

 

VI. Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt:

Pogorârea Duhului Sfânt și începutul Bisericii;

Însușirile Bisericii: unitatea, sfințenia, sobornicitatea,
apostolicitatea.

 

VII. Mântuirea omului în Biserică, înțelesurile, etapele
și condițiile ei:

Înțelesurile 
mântuirii;

Etapele sau treptele mântuirii;

Necesitatea credinței și a faptelor bune în însușirea
mântuirii.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE
ORIENTATIVĂ:

– CHIȚESCU, Prof. N., Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof.
I. PETREUȚĂ, Teologia Dogmatică și Simbolică, vol.1, ediția a II-a, Editura
Renașterea, Cluj-Napoca, 2004.

– FELMY, Karl Christian, Dogmatica experienței ecleziale.
Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere și traducere: Pr. Prof.
Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999.

-POPESCU, Preot Profesor Dr. Dumitru, Iisus Hristos
Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., București, 2005.

– STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică
Ortodoxă, vol. 1, 2, 3,  ediția a II-a,
E.I.B.M.B.O.R., București, 1997; vol. 1, 2, ediția a III-a, București, 2003
(sau altă ediție).

 

2.1.2. Teologia Morală și Misiologie:

– Probleme morale actuale: avortul, eutanasia,
transplantul de organe, clonarea, nașterea în vitro, pornografia, schimbarea
sexului.

– Familia – mediu de împlinire și desăvârșire creștină și
de  fundamentare a educației
religios-morale.

– Misiune creștină și contra-misiune sau prozelitism –
argumente teologice și metode pastorale de prevenire și respingere a
prozelitismului.

– Cinstirea Sfintei Cruci și a icoanelor, în contextul
prozelitismului sectar actual.

– Cultul Maicii Domnului și al Sfinților, în contextul
prozelitismului sectar actual.

-A doua venire a Domnului, învățătura ortodoxă și
respingerea ideologiilor apocaliptice și a practicilor de ghicire a viitorului.

 

BIBLIOGRAFIE
ORIENTATIVĂ:

– BRECK, John, Darul sacru al vieții, Editura Patmos,
Cluj Napoca, 2001;

– BRIA, Pr. prof. dr. Ion, Un obstacol în calea
ecumenismului:  prozelitismul, în
„Biserica Ortodoxă Română” 9-10/1970;

– David, Arhid. prof. dr. I. P., Călăuză creștină, Arad,
1987, ediția a doua, București, 1996, (sau orice altă ediție);

– MOLDOVAN, Pr. prof. Ilie, Darul sfânt al vieții,
București, EIBMBOR, 1996;

– Radu  Pr. prof.
Dumitru,  Atitudinea moralei creștine
ortodoxe față de avort, divorț, abandonul
copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

– Răducă, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile, Transplantul de
organe, în “Ortodoxia” nr. 4/2004;

– Idem, Bioetica, familia si morala creștină, în “Studii
Teologice” nr. 3-4, 1999, pp. 103-118;

*** Familia creștină azi, Iași, Editura Trinitas, 1995;

*** Îndrumări misionare, București, 1996.

 

2.2.
Probă – Oral:

2.2.1.
Teologie Dogmatică (aceeași programă de la proba scrisă)

2.2.2.
Teologie Practică

Tipic Bisericesc: 

– Anul bisericesc și împărțirea lui;

– Rânduiala Vecerniei din Duminici;

– Rânduiala Vecerniei la praznice împărătești și Sf. cu Polieleu;

– Rânduiala Utreniei din Duminici;

– Rânduiala Utreniei la praznice împărătești și Sf. cu
Polieleu;

– Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur;

– Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel Mare;

– Rânduiala Sf. Taine;

– Rânduiala Ierurgiilor;

– Rostirea unor rugăciuni specifice cultului.

 

BIBLIOGRAFIE
ORIENTATIVĂ:

Tipic Bisericesc (orice Ediție);

2.2.3.
Teologie Liturgică

– Sfânta Liturghie (istoric, rânduială, explicare);

– Duminica;                           

– Sărbătorile domnești;

– Sărbătorile Maicii Domnului;

– Sărbătorile Sfinților Îngeri și ale Sf. Cruci.

 BIBLIOGRAFIE
ORIENTATIVĂ:

– BRANIȘTE, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica Specială, Editura
Nemira, București,  2002 (sau altă
ediție);

– Idem, Liturgica Generală, E.I.B.M.B.O.R., Ediția a
II-a, 1993, pp. 146-155; pp. 155-183; pp. 186-200; pp. 205-219;

– FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la
probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină,
București, vol. I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector
Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor
MANOLACHE, 2009, 270 p.

– NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Tradiție și înnoire în
slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1996,
351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2001, 492 p. ; vol.
III, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 2004, 346 p.

– VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul Explicat,
E.I.B.M.B.O.R., 1972 și 1998.

– MOISIU, Pr. Iconom Constantin, Să stăm bine să stăm cu
frică. Povățuitor liturgic pentru preoți și popor, Ediția a II-a, Actualizarea
textului, corectura potrivit normelor ortografice actuale și notele: Pr. Drd.
Cristi GAVRILĂ, Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, 2011.

 

2.2.4.  Muzică Bisericească:

1.  CÂNTĂRILE
VECERNIEI

a. Troparele Învierii, glas  I-VIII.

b. Fericit bărbatul, glas VIII.

c. Lumina lină, 
glas VIII.

d. Acum slobozește, glas V.

 

2.  CÂNTĂRILE
UTRENIEI

a. Dumnezeu este Domnul glas. I-VIII.

b. Binecuvântările Învierii glas. V (practic)

c. Învierea lui Hristos.

d. Catavasiile Bunei – Vestiri.

 

3. CÂNTĂRILE SFINTEI 
LITURGHII

a. Antifoanele glas V și VIII.

b. Apărătoare Doamna.

c. Fericirile glas VIII.

d. Doamne mântuiește.

e. Sfinte Dumnezeule glas V

f. Heruvic glas V și VIII.

g. Răspunsuri mari glas V și VIII.

h. Răspunsuri la Liturghia Sf. Vasile cel Mare.

i. Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite.

4. Citirea Apostolului și a Sf. Evanghelii;

5. Rostirea ecteniilor. 

 

2.2.5.
Pastorală:

– Parohia – Problema Preoților Navetiști;

– Parohia – Activitatea Pastorală a preotului. 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

BRIA, Pr. Prof. Dr. Ioan, Orientarea misionară a
parohiei, în rev. „Glasul Bisericii”, XLVI (1987), nr. 1, pp. 58-75.

– CÂNDEA, Pr. Prof. Dr. Spiridon, Parohia ca teren de
activitate pastorală a preotului, în „Mitropolia Olteniei”, XII (1960), nr.
5-6;

– METALLINOS, protoprezbiter prof. dr. Gheorghios,
Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. De Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică,
Editura Deisis, Sibiu, 2004;

– TIMIADIS, Mitropolitul Emilianos, Preot, preoție,
înnoire. Noțiuni și orientări pentru teologia și practica pastorală, trad. de
Paul BRUSANOWSKI, Editura Sofia, București, 2001. 

 

2.2.6.
Drept Canonic și Administrație:

1. Însușirile sau atributele Bisericii.

2. Membrii Bisericii. Stările bisericești (clericii și
laicii).

3. Clerul, starea clericală sau preoția, locul și
importanța în Biserică.

4. Mirenii sau laicii; locul și rolul lor în Biserică.

5. Registrele parohiale.

6. Organele de judecată bisericească.

7. Activitatea învățătorească a Bisericii.

8. Activitatea sfințitoare a Bisericii.

9. Activitatea jurisdicțională.

10. Raporturile Bisericii cu Statul.

11.Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE
ORIENTATIVĂ:

FLOCA, Ioan N., JOANTĂ Sorin, Administrație Bisericească
Parohială și Legislație, Ediția a II-a, Editura Universității „Lucian Blaga”
din Sibiu, Sibiu, 2002. 

FLOCA, Arhid. Prof. Dr., Drept canonic ortodox,
legislație și administrație bisericească, vol. I, II, E.I.B.M.B.O.R.,
București, 199;

– Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii
Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, București, 2008.

 

II. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii
Ortodoxe Române:

I. Organele centrale deliberative:

– Sfântul Sinod;

– Sinodul Permanent;

– Adunarea Națională Bisericească.

 

II. Organizarea locală:

Parohia;

Parohul;

Adunarea Parohială;

Consiliul Parohial;

Comitetul Parohial;

Protopopiatul;

Protopopul;

Eparhia;

Chiriarhul;

Disciplina Clerului: delicte și pedepsele
aplicabile.  

Administrație Bisericească

 

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii
Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, București, 2008;

Îndrumător Administrativ Bisericesc, Editura Cuvântul
Vieții, București, 2009.

 

2.2.7.
Predică și Cateheză

Predică: 

1. Predică la Duminica Tomii.

2.Predică la Duminica a IV-a după Paști (a Slăbănogului,
In. 5.1.-15)

3.Predică la Înălțarea Domnului.

4.Predică la Pogorârea Sfântului Duh.

5. Predică la Schimbarea la Față.

6.Predică la Adormirea Maicii Domnului.

7.Predică la Înălțarea Sf. Cruci.

8.Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul
nemilostiv și săracul Lazăr, Luca 16.19-31)

9.Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

10.Predică la Botezul Domnului.

11.Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a
Vameșului și Fariseului, Luca 18.10-14).

12.Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului
Risipitor, Luca 15.11-32)

13.Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci,
Marcu 8.34-38)

14.Predică la Buna – Vestire.

15.Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

 

Cateheză:

        1. Cateheza
despre Sf. Scriptură.

        2. Cateheza
despre Sf. Tradiție.

        3. Cateheza
despre Sf. Botez și Mirungere.

        4. Cateheza
despre Sf. Euharistie.

        5. Cateheza
despre Spovedanie.

        6. Despre
Preacinstirea Maicii Domnului.

        7. Despre a
doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

        8. Despre
cinstirea Sfinților.

        9. Despre
cinstirea Sf. Icoane și a Sf. Moaște.

       10. Despre
cinstirea Sf. Cruci.

       11. Despre
Taina Sf. Maslu.

       12. Despre
Post.

       13. Despre
Sărbători.

       14. Despre
Rugăciune.

       15. Despre
Hramul Bisericii.

BIBLIOGRAFIE
ORIENTATIVĂ:

COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I și II,
Editura, Banatica, Caransebeș, 2001;

PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru
Seminariile Teologice, București, 1978; 

Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice,
E.I.B.M.B.O.R., București, 1977.

 

3. Înscrierea candidaților se face de către Sectorul Administrativ –
Bisericesc
, potrivit procedurii
prevăzute la pct. 4,cap. „Debutant” (studii medii și studii superioare), din
Metodologie. Tot Sectorul Administrativ – Bisericesc va întocmi și cataloagele
de examen.

 

Perioada de înscriere:12 septembrie
(joi) 2019 – înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc al
Centrului Eparhial, între orele 8:00 –
13:00
.

Acte necesare pentru examen:

– Cerere pentru obținerea binecuvântării arhierești;

– Adeverință medicală în care să se menționeze – Clinic
Sănătos pentru a susține examenul de capacitate preoțească;

– Copii legalizate după actele de studii: Diplomă de
bacalaureat și foaie matricolă, Diplomă de licențiat în Teologie Pastorală și
foaie matricolă; după caz: Masterat, Doctorat, precum și foile Matricole
aferente;

– Curriculum Vitae;

– Copie BI/CI;

– Certificat de Cazier Judiciar;

– Chitanța din care să reiasă că a fost achitată taxa de
înscriere la examen;

– Recomandare din partea preotului duhovnic din care să
rezulte:

1. viața morală și duhovnicească a candidatului;

2. frecventarea programului liturgic;

3. când se spovedește și împărtășește;

4. implicarea în viața bisericească locală;

5. alte aspecte lăsate la aprecierea duhovnicului.

 

– Cerere pentru obținerea înfierii pe seama Episcopiei
Sloboziei și Călărașilor, pentru candidații din alte Eparhii.

– Candidații care vor obține media 9.00 la capacitatea preoțească (titularizare), vor
primi certificate de titularizare
valabile doi ani
.

 

4. Eliberarea certificatelor de capacitate preoțească se va face (potrivit pct. 12 din cap. „Debutant – studii medii”,
respectiv pct. 11 din cap. „Debutant – studii superioare”, din Metodologie), de Sectorul Administrativ – Bisericesc.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut