Noutăți

DREPT LA REPLICĂ – Ziarul Independent

Legat de articolul apărut în ziarul Independent, în data de 3 octombrie 2018, referitor la discuțiile avute în cadrul ședinței Consiliului Local Slobozia despre solicitarea Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia de a funcționa ca unitate cu personalitate juridică, fără a avea alte structuri arondate, precizăm faptul că s-a produs o mare confuzie și dezinformare a opiniei publice.

De aceea, facem următoarele precizări:

În anul școlar 2018-2019, Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur – Slobozia funcționează ca unitate școlară cu personalitate juridică, având ca structuri arondate Școala Gimnazială Nr. 4, Slobozia, și Grădinița cu Program Normal Pinocchio, Slobozia, conform HCL Slobozia nr 17/25.01.2018.

Pentru o mai bună administrare a școlilor vocaționale cu profil teologic, Guvernul României a emis Ordonanța de Urgență Nr. 9/2018, privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 28 august 2018, care prevede ca la art. 19 din Legea Educației Naționale nr 1/2011 să se adauge alineatul 31 cu următorul cuprins „Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ care școlarizează pe filiera vocațională, cu profil teologic, la cererea cultelor recunoscute de stat, pot funcționa cu efective mai mici de elevi și cu menținerea personalității juridice”. În lumina acestor reglementări și ținând cont de specificitatea activităților din această unitate școlară, Seminarul Teologic Slobozia a cerut Consiliului Local Slobozia funcționarea ca unitate cu personalitate juridică, fără a avea alte structuri arondate. Menționăm că mesajul transmis autorităților locale nu a vizat recunoașterea personalității juridice a Seminarului Teologic Ortodox Slobozia, dat fiind că o deține deja, ci doar desprinderea de structurile arondate.

Redăm, în cele ce urmează, un fragment din adresa Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, nr. 3640/12.09.2018:

A rămâne unitate de sine cu personalitate juridică reprezintă pentru Seminarul Teologic Ortodox Slobozia, precum și pentru celelalte școli vocaționale cu profil teologic din țară, o necesitate de ordin organizatoric, întrucât Seminarul funcționează după un regulament special, are un program diferit de celelalte școli, la care se adaugă participarea la practica liturgică sau la meditațiile colective. Pentru toate acestea se întocmesc documente de autoritate, care nu concordă cu obiectivele învățământului cu program normal, fapt pentru care, în momentul de față, toate documentele se alcătuiesc în două direcții, prima parte vizând învățământul teologic, iar cea de-a doua, învățământul general.

A fi elev într-un liceu vocațional cu profil teologic înseamnă purtarea unei uniforme școlare, participarea la un program de pregătire după orele de curs, servirea meselor la ore fixe, cazarea în cămin a elevilor, participarea la slujbele religioase oficiate în duminici și sărbători la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia etc. Aceste lucruri nu pot fi impuse în învățământul laic.

Din punctul de vedere al Centrului Eparhial, faptul de a emite binecuvântări pentru persoanele care doresc să ocupe un post didactic vacant la unitățile școlare arondate Seminarului Teologic, reprezintă o prevedere irelevantă a Metodologiei de mișcare a personalului didactic din învățământul preuniversitar de Stat, dar ea trebuie respectată în virtutea faptului că acele unități aparțin de Seminarul Teologic. În cazul funcționării Seminarului ca unitate distinctă, nu va mai fi nevoie de emiterea binecuvântării arhierești pentru cadrele didactice care funcționează la învățământul preșcolar, primar și gimnazial, lăsând grădinițelor și școlilor autonomia de a selecta personalul de predare.

În solicitarea noastră, depusă la Registratura Primăriei Slobozia, în data de 13 septembrie 2018, cu numărul de înregistrare 75010, nu se prevede schimbarea rețelei școlare în timpul anului școlar, ci atunci când cadrul legal va permite aceasta. De aceea, afirmația că se „destructurează niște posturi” este nefondată, deoarece Metodologia de mișcare a personalului didactic din învățământul preuniversitar dă posibilitatea cadrelor didactice să-și completeze norma de predare chiar din primele etape de mobilitate, înaintea concursului de titularizare.

Mai gravă este afirmația că nu există solicitări pe piața muncii pentru absolvenții de Seminar. Menționăm că Seminarul Teologic este un liceu vocațional cu profil teologic și nu o școală de cântăreți bisericești, nici o școală profesională. Absolvenții de Seminar, în marea majoritate (peste 90%), își continuă studiile teologice la Facultățile de Teologie din cuprinsul Patriarhiei Române. Seminarul pregătește în primul rând viitori slujitori ai altarelor pentru parohiile din județele Ialomița și Călărași. Într-o proporție covârșitoare, preoții hirotoniți în Episcopia Sloboziei și Călărașilor au, la bază, studiile efectuate la Seminarul nostru, singurul din ambele județe care compun Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

În acest sens, considerăm că ar trebui să fie o mândrie pentru municipalitatea slobozeană să aibă pe teritoriul ei o astfel de școală teologică, mai ales că absolvenții Seminarului s-au clasat pe primele locuri la promovabilitatea examenului de Bacalaureat, între liceele din județ.

Din modul de abordare folosit de către domnul primar față de solicitarea Seminarului Teologic din Slobozia, tragem concluzia că răspunsul este rezultatul ignoranței și a unei atitudini cel puțin neprietenoase, care ignoră nevoile comunității și nu propune o analizare „sine ira et studio a posibilelor soluții”.

Biroul de Presă

al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

birpresesc@yahoo.ro


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut