Noutăți

Informații Utile: Examen de selecționare pentru parohiile urbane – sesiunea octombrie 2018

Calendarul probelor:

– 17 octombrie (miercuri) 2018 – înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc, orele 8:00 – 13:00;

25 octombrie (joi), ora 8:30proba scrisă la Seminarul Teologic din Slobozia;

25 octombrie (joi), ora 11:15proba practică de slujire în Capela Seminarului Teologic;

25 octombrie (joi), ora 13:00 – susținerea probei orale, la Seminarul Teologic din Slobozia;

26 octombrie (vineri): Afișarea rezultatelor la avizierul Centrului Eparhial, după ora 13:00.

A. Condițiile necesare în vederea înscrierii sunt:

1. Calificativul F.B. (nota 8,51– 9,50) sau Excepțional (nota 9,50 – 10,00), rezultat din media de absolvire a studiilor (ultima școală absolvită), media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) și media notărilor administrative pe ultimii 5 ani sau după caz; respectivele medii sunt adunate și împărțite la 3;

2. Fără impedimente canonice;

3. Fără sancțiuni disciplinare în ultimii cinci ani;

4. Dobândirea actelor de proprietate.

B. Desfășurarea examenului de selecționare în mediul urban:

1. Memoriu asupra activității pastorale, misionare și gospodărești (structurat pe sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic și Social Misionar), desfășurată în ultimii cinci ani sau după caz. Memoriul va fi avizat de protopop și aprobat de Preasfințitul Părinte VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor. Memoriul de activitate va fi prezentat oral în fața Comisiei de examinare și notat;

2. Proba scrisă din domeniul Teologiei Dogmatice, Pastorale și al Îndrumărilor Misionare. Proba va face dovada cunoștințelor candidatului în problemele actuale de pastorație;

3. O probă orală de predică (15 minute);

4. O probă orală de cateheză (30 minute);

5. O probă practică de slujire în capela Seminarului Teologic din Slobozia;

C. Subiectele probei scrise:

(BIBLIOGRAFIARECOMANDATĂ ESTE ORIENTATIVĂ)

1. Cultul liturgic și cinstirea zilei Domnului –izvoare de revigorare ale vieții duhovnicești a credincioșilor, în contextul tentațiilor societății actuale.

· Pr. prof. dr. Ene Braniște – Liturgica specială, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR, 1978;

· Idem, Participarea la Liturghie și metodele pentru realizarea ei în „Studii Teologice” 7-8/1949, pp. 576-581;

· Pr. Ion Bria, Credința pe care o mărturisim, Ed. IBMBOR, București, 1987;

· Idem, Mari sărbători creștine, praznice împărătești, Ed. „Oastea Domnului”, Sibiu, 2004;

· Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, București, 1986;

· Pr. Prof. Dr. Nicolae NECULA, Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,2004, 346 p. Cu observarea Bibliografiei de la sfârșitul fiecărui volum.

· FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, București, vol I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II(151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III(301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

2. Teme ale pastorației actuale: învățământul religios, catehizarea tineretului, vizitele pastorale și asistența socială.

· Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualității române, Iași, Trinitas, 1995, pp. 104-107;

· Pr. dr. Valer Bel, Necesitatea catehizării, în vol. Dogmă și propovăduire, Cluj-Napoca,1994;

· Idem, Misiune, parohie, pastorație, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca2002;

· Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei”1-2/1994;

· Pr. prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

· Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică” 4/1991;

· Pr. Dumitru Călugăr, Catehetica, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2002;

· Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educație ortodoxă a copiilor de azi, Ed. Deisis, Sibiu, 2000;

· Idem, Cum să comunicăm copiilor credința ortodoxă. Convorbiri, reflecții și alte sfaturi, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;

· Idem, Să vorbim cu tinerii despre credință, Ed. Deisis, Sibiu,2002;

· Pr. Ilie Moldovan, Adolescența, preludiu la poemul iubirii curate, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2001;

· Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Parohia spațiu misionar, în Ortodoxia, nr. 3-4/1996, pp. 86-89.

3. Preotul în Biserica, în lume și acasă.

· Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004;

· Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, București, Editura Sofia, 2001;

· Mitrop. Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume și acasă, Sibiu, 1996;

· Pr. prof. Ion Bria, Parohie, preot, credincios: identitatea și misiunea lor, în vol. Destinul Ortodoxiei, București, 1990;

· Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Teologia Pastorală și misiunea Bisericii, în rev. S.T., nr.3/2005;

· PS Irineu Bistrițeanul, Preoția și arta pastorală, Cluj-Napoca,1997;

· Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Efrem Sirul, Despre preoție, Ed. Sofia, București, 2004.

4. Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, nașterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului, traficul de persoane, consumul de droguri și alcool.

· Teologia Morală Ortodoxă, București, 1978;

· Nicolae Mladin, Studii de teologie morală, Sibiu, 1969;

· Pr. prof. Ilie Moldovan, Darul sfânt al vieții, București, 1996;

· Idem, Adolescența, preludiul la poemul iubirii curate, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2001;

· Pr. Ștefan Iloaie, Cultura vieții. Aspecte morale în bioetică, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2009;

· Pr. prof. Dumitru Radu. Atitudinea moralei creștine ortodoxe față de avort, divorț, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

· Pr. prof. dr. John Breck, Darul sacru al vieții, traducere de PS Irineu Bistrițeanul, Cluj-Napoca, Editura Patmos, 2000;

· Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Eutanasia,în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 342/2004;

· Idem, Avortul, în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 336/2004;

· Idem, Planificare familială și controlul nașterilor, în „Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă din București”, 2004;

· Idem, Transplantul de organe, în „Ortodoxia” nr. 4/2004;

· Idem, Bioetica, familia și morala creștină, în rev. „S.T.”, nr. 3-4/1999, pp. 103-118.

5. Familia – mediu de împlinire și desăvârșire creștinăși temelie a educației religios-morale.

· Mitrop. Nicolae Mladin, Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969;

· Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfințenia iubirii conjugale, în lumina tradiției ortodoxe, Asociația Christiana, București, 1994;

· Pr. Ilie Moldovan, Iubirea, taina căsătoriei, vol. 1, 2, Alba Iulia, 1996;

· Familia creștină azi, Ed. Trinitas, Iași, 1995;

· Familia și viața la începutul unui nou mileniu creștin (Lucrările Congresului Internațional, Palatul Patriarhiei, 25-27 sept. 2001), Ed. IBMBOR, București, 2002;

· Pr. Constantin Mihoc, Taina căsătoriei și temelia creștină în învățăturile marilor părinți ai Bisericii din secolul IV, Ed. Teofania, Sibiu, 2002;

· David și Mary Ford, Căsătoria, cale spre sfințenie. Viețile sfinților căsătoriți, Ed. Sophia, București, 2001;

· Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. IBMBOR, București, 1978, 1996;

· John Meyendorff, Căsătoria – perspectiva ortodoxă, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2007.

6. Misiunea Bisericii în epoca modernă. Datoria preotului și a fiecărui credincios pentru transmiterea si apărarea dreptei credințe.

· Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Păstrarea dreptei credințe, condiție a dobândirii mântuirii, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1-2/1983;

· Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol. 2, Exigențele, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2002;

· Idem, Cuvântului adevărului sau transmiterea dreptei credințe, în „Studia UBB — Theologia Orthodoxa”, nr. 1-2/1999, pp. 68-84;

· Pr. prof. Ioan Mihălțan, Metode și mijloace pastorale pentru întărirea credincioșilor în dreapta credință, în „Mitropolia Banatului” 9-10/1983,pp. 591-605.

7. Parohia urbană – probleme și metode misionare și pastorale pentru consolidarea ei.

· Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004;

· Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, București, Editura Sofia, 2001;

· Pr. prof. dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualității române, Iași, Trinitas, 1995, pp 37-86;

· Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastorație, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2002.

· Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Parohia – spațiu de activitate pastoral-misionară a preotului, în „G.B.”, nr. 1-4/2001.

8. Tactul pastoral în mediul parohiei urbane. Pastorația în contextul relațiilor preotului cu credincioșii de diverse pregătiri profesionale și cu un variat nivel intelectual.

· Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, București, Editura Sophia, 2001.

· Pr. conf. Valer Bel, Importanța parohiei pentru misiune, în „Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă” II, Cluj-Napoca, 1998.

· Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004

9. Filantropia creștină în cadrul misiunii Bisericii: temeiuri biblice, teologice, realizarea ei în cadrul parohiei și în diferite contexte actuale.

· Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei”1-2/1994;

· Pr, prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

· Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică” 4/1991;

· Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastorație, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2002;

· Idem, Teologie și Biserică, Editura presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008.

10. Aspectele misiunii creștine: evanghelizare, mărturie, diaconie și pastorație – mijloace și metode de realizare a lor.

· Pr. prof. dr. Ion Bria, Mărturia creștină în Biserica Ortodoxă, în „Glasul Bisericii” 1-2/1982;

· Idem, Aspecte ale pastorației misionare, în situația prezentă, în „Glasul Bisericii” 1/1987, pp. 38-64;

· Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol.2, Exigențele, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2002.

 

11. Misiune creștină și contra-misiune sau prozelitism– argumente teologice și metode pastorale de prevenire și respingere a prozelitismului.

· IPS Nicolae Corneanu, Prozelitismul, în vol. Quo vadis, Timișoara, 1990, pp. 140-141;

· Pr. prof. dr. Ion Bria, Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 9-10/1970;

· Pr. conf. dr. Valer Bel, Misiune, mărturie creștină, prozelitism sau contra-mărturie, în „Ortodoxia maramureșană” 2/1997, pp. 161-169;

· Arhid. prof. dr. I. P. David, Călăuză creștină, Arad, 1987,ediția a doua, București, 1996;

· † Andrei, Spovedanie și comuniune, Alba Iulia, 1998;

· Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. IBMBOR, București, 1978, 1997.

12. Taina Mărturisirii – mijloc de înnoire și sfințire a credincioșilor, de îndrumare duhovnicească și pastorație individuală.

· Pr. Petre Vintilescu, Spovedania și duhovnicia, Ed. Ortodoxă Română, Alba-Iulia, 1995;

· Pr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastorație, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2006;

· Pr. Constantin Galeriu, „Taina Mărturisirii”, în Ortodoxia, XXX,1979, nr. 3-4;

· Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004.

13. Cinstirea Sfintei Cruci și a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

· Sfântul Ioan Damaschinul, Cele trei tratate contra iconoclaștilor, Ed. IBMBOR, București, 1998;

· Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994;

· Diac. Ioan I. Ică jr., „Iconologia bizantină între politică imperială și sfințenie monahală”, studiu introductiv la Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994, pp. 5-72.;

· Leonid Uspenski, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, București, 1994;

· Cristoph Schönborn, Icoana lui Hristos. O introducere teologică, Ed. Anastasia, București 1996;

· Michel Quenot, Icoana-fereastră spre absolut, Ed. Enciclopedică, București, 1993;

· Idem, Învierea și Icoana, Ed. Christiana, București, 1999;

· Leonid Uspenski, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Ed. Sophia, București, 2003;

· Leonid Uspensky, Boris Bobrinskoy, Stephan Bigam, Ioan Bizău, Ce esteicoana?, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2010;

· Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, București, 1986;

· Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credința ortodoxă, Ed. Timpul, Iași, 2000 (și alte ediții);

· Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creștină, București, 1996;

· † Petroniu Florea, Icoana Ortodoxă, Oradea, 2002.

14. Cultul Maicii Domnului și alSfinților, în contextul prozelitismului sectar urban actual.

· Îndrumări misionare, București, 1996 ;

· Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creștină, București, 1996;

· Epifanie Monahul, Simenon Metafrastul, Maxim Mărturisitorul, Trei Vieți bizantine ale Maicii Domnului, ediția a II-a, traducere și post față de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2007;

· Nicolae Cabasila, Cuvântările teologice la Iezechiel – Hristos –Fecioara Maria. Scrieri I, studiu introductiv și traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2010, pp. 175-234;

· Diac. Ioan I. Ică jr., Maica Domnului în teologia secolului XX și în spiritualitatea isihastă a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Deisis, Sibiu, 2008.

15. A doua venire a Domnului, învățătura ortodoxă și respingerea ideologiilor apocaliptice și a practicilor de ghicire a viitorului.

· Îndrumări misionare, București, 1996;

· Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. IBMBOR, București, 1978, 1997;

· Pr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR, București, 2005;

· Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creștină, București 1996.

16. Rolul mirenilor în administrarea parohiei. Importanța organelor administrativ-parohiale în misiunea actuală a Bisericii Ortodoxe.

· Arhid. prof. Ioan Floca, Drept canonic și administrație bisericească, vol. 1-2, București, 1990;

· Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, ultima ediție aprobată de Sfântul Sinod;

· Îndrumător administrativ bisericesc, Editura Cuvântul vieții, București, 2010.

17. Persoana lui Iisus Hristos și opera lui mântuitoare săvârșită în umanitatea asumată de El (Întrupare, Unirea Ipostatică; Consecințele unirii ipostatice și Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos);

18. Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt (Pogorârea Duhului Sfânt și începutul Bisericii; Însușirile Bisericii: unitatea, sfințenia, sobornicitatea, apostolicitatea);

19. Mântuirea omului în Biserică, înțelesurile, etapele și condițiile ei (Înțelesurile mântuirii; Etapele sau treptele mântuirii; Necesitatea credinței și a faptelor bune în însușirea mântuirii).

· Prof. N. CHIȚESCU, Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUȚĂ, Teologia Dogmatică și Simbolică, vol.1,ediția a II-a, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2004;

· Karl Christian FELMY, Dogmatica experienței ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere și traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999;

· Preot Profesor Dr. Dumitru POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., București, 2005;

· STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediția a II-a, E.I.B.M.B.O.R., București, 1997; vol. 1, 2, ediția a III-a, București, 2003 (sau altă ediție);

· ZIZIOULAS, Ioannis, Mitropolitul Pergamului, Prelegeri de dogmatică creștină, traducere din limba engleză de Florin Caragiu, Editura Sophia, București,2014, 310 p.

D. Subiectele probei de oral:

Predică și Cateheză

Predică:

– Predică la Duminica Tomii.

– Predică la Duminica a IV-a după Paști (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

– Predică la Înălțarea Domnului.

– Predică la Pogorârea Sfântului Duh.

– Predică la Schimbarea la Față.

– Predică la Adormirea Maicii Domnului.

– Predică la Înălțarea Sf. Cruci.

– Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr, Luca16.19-31).

– Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

– Predică la Botezul Domnului.

– Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului, Luca 18.10-14).

– Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32).

– Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38).

– Predică la Buna – Vestire.

– Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

 

Cateheză:

– Cateheză despre Sf. Scriptură.

– Cateheză despre Sf. Tradiție.

– Cateheză despre Sf. Botez și Mirungere.

– Cateheză despre Sf. Euharistie.

– Cateheză despre Spovedanie.

– Despre Preacinstirea Maicii Domnului.

– Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

– Despre cinstirea Sfinților.

– Despre cinstirea Sf. Icoane și a Sf. Moaște.

– Despre cinstirea Sf. Cruci.

– Despre Taina Sf. Maslu.

– Despre Post.

– Despre Sărbători.

– Despre Rugăciune.

– Despre Hramul Bisericii.

· COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I și II, Editura, Banatica, Caransebeș, 2001.

· PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile  Teologice, București, 1978.

· Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M.B.O.R., București, 1977.

E. Înscrierea candidaților se face de către Sectorul Administrativ – Bisericesc. Tot Sectorul Administrativ – Bisericesc va întocmi și cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 17 octombrie (miercuri) a.c.înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00.

F. Acte necesare la ÎNSCRIERE:

– Cerere pentru obținerea binecuvântării arhierești;

– Copii legalizate după toate actele de studii : liceu/seminar cu foaie matricolă, facultate cu foaie matricolă, după caz: master, doctorat cu foile matricole;

– Curriculum Vitae;

– Memoriu de activitate avizat de protopop (pe Sectoare de activitate: Administrativ – Bisericesc; Cultural; Economic și Social – Misionar), cu specificarea situației actelor de proprietate;

– Misiunea preotului în mediul urban în context contemporan: viziune proprie;

– Raportul protopopului cu privire la activitatea preotului în parohie și menționarea stadiului dobândirii actelor de proprietate;

– Recomandarea duhovnicului.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut