Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Informații Utile: Examen de Capacitate Preoțească – sesiunea octombrie 2018

1.            Examenul de capacitate preoțească va fi precedat de un TEST PSIHOLOGIC eliminatoriu. Rezultatele vor avea calificativul APT / INAPT.

Candidații care vor obține media 9.00 la capacitatea preoțească (titularizare), vor primi certificate de titularizare valabile doi ani.

Calendarul de desfășurare a examenului de capacitate preoțească:

– 17 octombrie (miercuri) 2018înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ – Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00;

23 octombrie (marți)Testul Psihologic, scris: ora 09:00 la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 11:30interviul la Seminarul Teologic;

24 octombrie (miercuri), după ora 13:00 – Afișarea rezultatelor Testului Psihologic la Sectorul Administrativ Bisericesc;

25 octombrie (joi): ora 08:30 – proba scrisă; ora 13:00 proba de oral, susținute la Seminarul Teologic din Slobozia;

26 octombrie (vineri): Afișarea rezultatelor finale la avizierul Centrului Eparhial, după ora 13:00.

2. Examenul de capacitate preoțească va cuprinde două probe:

2.1. Proba Scrisă:

2.1.1. Teologie Dogmatică:

I. Revelația Dumnezeiască, izvorul credinței creștine:

– Revelația naturală și supranaturală;

– Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție, Biserica.  

II. Trei moduri ale cunoașterii lui Dumnezeu:

Cunoașterea rațională și cunoașterea apofatică;

Cunoașterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieții.

III. Sfânta Treime, structura supremei iubiri:

Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament;

Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament;

Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiția Creștină;

Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Sfântul Duh;

IV. Crearea omului:

Constituția omului: trup și suflet;

Omul: după chipul lui Dumnezeu și spre asemănarea cu Dumnezeu;

V. Persoana lui Iisus Hristos și opera lui mântuitoare săvârșită în umanitatea asumată de El:

– Întruparea Fiului lui Dumnezeu: natura dumnezeiască și natura omenească în Ipostasul Logosului divin;

– Unirea Ipostatică;

– Implicațiile (consecințele) unirii ipostatice;

– Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos: Învățător – Prooroc, Arhiereu și Împărat;

VI. Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt:

Pogorârea Duhului Sfânt și începutul Bisericii;

Însușirile Bisericii: unitatea, sfințenia, sobornicitatea, apostolicitatea.

VII. Mântuirea omului în Biserică, înțelesurile, etapele și condițiile ei:

Înțelesurile mântuirii;

Etapele sau treptele mântuirii;

Necesitatea credinței și a faptelor bune în însușirea mântuirii;  

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– CHIȚESCU, Prof. N., Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUȚĂ, Teologia Dogmatică și Simbolică, vol.1, ediția a II-a, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2004.

– FELMY, Karl Christian, Dogmatica experienței ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere și traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999.

-POPESCU, Preot Profesor Dr. Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., București, 2005.

– STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediția a II-a, E.I.B.M.B.O.R., București, 1997; vol. 1, 2, ediția a III-a, București, 2003 (sau altă ediție).

2.1.2. Teologia Morală și Misiologie:

– Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, nașterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului.

– Familia – mediu de împlinire și desăvârșire creștină și de fundamentare a educației religios-morale.

– Misiune creștină și contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice și metode pastorale de prevenire și respingere a prozelitismului.

– Cinstirea Sfintei Cruci și a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

– Cultul Maicii Domnului și al Sfinților, în contextul prozelitismului sectar actual.

-A doua venire a Domnului, învățătura ortodoxă și respingerea ideologiilor apocaliptice și a practicilor de ghicire a viitorului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRECK, John, Darul sacru al vieții, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2001;

– BRIA, Pr. prof. dr. Ion, Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română” 9-10/1970;

– David, Arhid. prof. dr. I. P., Călăuză creștină, Arad, 1987, ediția a doua, București, 1996, (sau orice altă ediție);

– MOLDOVAN, Pr. prof. Ilie, Darul sfânt al vieții, București, EIBMBOR, 1996;

– Radu Pr. prof. Dumitru, Atitudinea moralei creștine ortodoxe față de avort, divorț, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

– Răducă, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile, Transplantul de organe, în “Ortodoxia” nr. 4/2004;

– Idem, Bioetica, familia si morala creștină, în “Studii Teologice” nr. 3-4, 1999, pp. 103-118;

*** Familia creștină azi, Iași, Editura Trinitas, 1995;

*** Îndrumări misionare, București, 1996.

2.2. Probă – Oral:

2.2.1. Teologie Dogmatică (aceeași programă de la proba scrisă)

2.2.2. Teologie Practică

  Tipic Bisericesc: 

– Anul bisericesc și împărțirea lui;

– Rânduiala Vecerniei din Duminici;

– Rânduiala Vecerniei la praznice împărătești și Sf. cu Polieleu;

– Rânduiala Utreniei din Duminici;

– Rânduiala Utreniei la praznice împărătești și Sf. cu Polieleu;

– Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur;

– Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel Mare;

– Rânduiala Sf. Taine;

– Rânduiala Ierurgiilor;

– Rostirea unor rugăciuni specifice cultului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

Tipic Bisericesc (orice Ediție);

2.2.3. Teologie Liturgică

– Sfânta Liturghie (istoric, rânduială, explicare);

– Duminica;                           

– Sărbătorile domnești;

– Sărbătorile Maicii Domnului;

– Sărbătorile Sfinților Îngeri și ale Sf. Cruci.

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRANIȘTE, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica Specială, Editura Nemira, București, 2002 (sau altă ediție);

– Idem, Liturgica Generală, E.I.B.M.B.O.R., Ediția a II-a, 1993, pp. 146-155; pp. 155-183; pp. 186-200; pp. 205-219;

– FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, București, vol. I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

– NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004, 346 p.

– VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul Explicat, E.I.B.M.B.O.R., 1972 și 1998.

– MOISIU, Pr. Iconom Constantin, Să stăm bine să stăm cu frică. Povățuitor liturgic pentru preoți și popor, Ediția a II-a, Actualizarea textului, corectura potrivit normelor ortografice actuale și notele: Pr. Drd. Cristi GAVRILĂ, Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, 2011.

2.2.4. Muzică Bisericească:

1. CÂNTĂRILE VECERNIEI

a. Troparele Învierii, glas I-VIII.

b. Fericit bărbatul, glas VIII.

c. Lumina lină, glas VIII.

d. Acum slobozește, glas V.

2. CÂNTĂRILE UTRENIEI

a. Dumnezeu este Domnul glas. I-VIII.

b. Binecuvântările Învierii glas. V (practic)

c. Învierea lui Hristos.

d. Catavasiile Bunei – Vestiri.

3. CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII

a. Antifoanele glas V și VIII.

b. Apărătoare Doamna.

c. Fericirile glas VIII.

d. Doamne mântuiește.

e. Sfinte Dumnezeule glas V

f. Heruvic glas V și VIII.

g. Răspunsuri mari glas V și VIII.

h. Răspunsuri la Liturghia Sf. Vasile cel Mare.

i. Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite.

4. Citirea Apostolului și a Sf. Evanghelii;

5. Rostirea ecteniilor. 

 2.2.5. Pastorală:

– Parohia – Problema Preoților Navetiști;

– Parohia – Activitatea Pastorală a preotului. 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

BRIA, Pr. Prof. Dr. Ioan, Orientarea misionară a parohiei, în rev. „Glasul Bisericii”, XLVI (1987), nr. 1, pp. 58-75.

– CÂNDEA, Pr. Prof. Dr. Spiridon, Parohia ca teren de activitate pastorală a preotului, în „Mitropolia Olteniei”, XII (1960), nr. 5-6;

– METALLINOS, protoprezbiter prof. dr. Gheorghios, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. De Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004;

– TIMIADIS, Mitropolitul Emilianos, Preot, preoție, înnoire. Noțiuni și orientări pentru teologia și practica pastorală, trad. de Paul BRUSANOWSKI, Editura Sofia, București, 2001. 

2.2.6. Drept Canonic și Administrație:

1. Însușirile sau atributele Bisericii.

2. Membrii Bisericii. Stările bisericești (clericii și laicii).

3. Clerul, starea clericală sau preoția, locul și importanța în Biserică.

4. Mirenii sau laicii; locul și rolul lor în Biserică.

5. Registrele parohiale.

6. Organele de judecată bisericească.

7. Activitatea învățătorească a Bisericii.

8. Activitatea sfințitoare a Bisericii.

9. Activitatea jurisdicțională.

10. Raporturile Bisericii cu Statul.

11.Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române.

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

FLOCA, Ioan N., JOANTĂ Sorin, Administrație Bisericească Parohială și Legislație, Ediția a II-a, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2002. 

FLOCA, Arhid. Prof. Dr., Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească, vol. I, II, E.I.B.M.B.O.R., București, 199;

– Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, București, 2008.

II. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române:

I. Organele centrale deliberative:

– Sfântul Sinod;

– Sinodul Permanent;

– Adunarea Națională Bisericească.

II. Organizarea locală:

Parohia;

Parohul;

Adunarea Parohială;

Consiliul Parohial;

Comitetul Parohial;

Protopopiatul;

Protopopul;

Eparhia;

Chiriarhul;

Disciplina Clerului: delicte și pedepsele aplicabile.  

Administrație Bisericească

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, București, 2008;

Îndrumător Administrativ Bisericesc, Editura Cuvântul Vieții, București, 2009.

 2.2.7. Predică și Cateheză

Predică: 

1. Predică la Duminica Tomii.

2.Predică la Duminica a IV-a după Paști (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

3.Predică la Înălțarea Domnului.

4.Predică la Pogorârea Sfântului Duh.

5. Predică la Schimbarea la Față.

6.Predică la Adormirea Maicii Domnului.

7.Predică la Înălțarea Sf. Cruci.

8.Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr, Luca 16.19-31)

9.Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

10.Predică la Botezul Domnului.

11.Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului, Luca 18.10-14).

12.Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

13.Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

14.Predică la Buna – Vestire.

15.Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

 Cateheză:

       1. Cateheza despre Sf. Scriptură.

       2. Cateheza despre Sf. Tradiție.

       3. Cateheza despre Sf. Botez și Mirungere.

       4. Cateheza despre Sf. Euharistie.

       5. Cateheza despre Spovedanie.

       6. Despre Preacinstirea Maicii Domnului.

       7. Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

       8. Despre cinstirea Sfinților.

       9. Despre cinstirea Sf. Icoane și a Sf. Moaște.

      10. Despre cinstirea Sf. Cruci.

      11. Despre Taina Sf. Maslu.

      12. Despre Post.

      13. Despre Sărbători.

      14. Despre Rugăciune.

      15. Despre Hramul Bisericii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I și II, Editura, Banatica, Caransebeș, 2001;

PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, București, 1978; 

Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M.B.O.R., București, 1977.

3. Înscrierea candidaților se face de către Sectorul Administrativ – Bisericesc, potrivit procedurii prevăzute la pct. 4, cap. „Debutant” (studii medii și studii superioare), din Metodologie. Tot Sectorul Administrativ – Bisericesc va întocmi și cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 17 octombrie (miercuri) a.c. – înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00.

Acte necesare pentru examen:

– Cerere pentru obținerea binecuvântării arhierești;

– Adeverință medicală în care să se menționeze – Clinic Sănătos pentru a susține examenul de capacitate preoțească;

– Copii legalizate după actele de studii: Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, Diplomă de licențiat în Teologie Pastorală și foaie matricolă; după caz: Masterat, Doctorat, precum și foile Matricole aferente;

– Curriculum Vitae;

– Copie BI/CI;

– Certificat de Cazier Judiciar;

– Chitanța din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen;

– Recomandare din partea preotului duhovnic din care să rezulte:

1. viața morală și duhovnicească a candidatului;

2. frecventarea programului liturgic;

3. când se spovedește și împărtășește;

4. implicarea în viața bisericească locală;

5. alte aspecte lăsate la aprecierea duhovnicului.

– Cerere pentru obținerea înfierii pe seama Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, pentru candidații din alte Eparhii.

– Candidații care vor obține media 9.00 la capacitatea preoțească (titularizare), vor primi certificate de titularizare valabile doi ani.

4. Eliberarea certificatelor de capacitate preoțească se va face (potrivit pct. 12 din cap. „Debutant – studii medii”, respectiv pct. 11 din cap. „Debutant – studii superioare”, din Metodologie), de Sectorul Administrativ – Bisericesc.

Rămânem în legătură
Să începem