Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

779 de persoane au primit, în luna aprilie 2018, sprijin material şi financiarîn valoare totală de 32.221 lei

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin structurile sociale acreditate care oferă servicii social-filantropice, a desfășurat, în lunaaprilie a anului 2018, 193 de activități, în cadrul cărora au fost oferite ajutoare materiale și financiare, în valoare totală de 32.221lei (proveniți din Fondul Filantropia, din donații și sponsorizări), pentru depășirea situațiilor de criză, unui număr de 779 persoane aflate în dificultate, din județele Ialomița și Călărași.

Astfel, prin serviciul acreditatal Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilorşi prinBiroul de Asistenţă Socială(BAS), au fost desfășurate 16 activități social-filantropice, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 5.088 lei, pentru următoarele categorii de beneficiari:19 persoane vârstnice aflate în dificultate, 4 persoane aflate în dificultate, 2 familii aflate în dificultate şi 26adulţi aflaţi în dificultate, cu vârste cuprinse între 35-65 ani.

De asemenea, la nivelul celor 6 Birouri de asistență socială şi prin cele 6 servicii sociale din cadrul Protopopiatelor, conform rapoartelor lunare de activitate, au fost desfășurate 177 activități social-filantropice, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 27.133 lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 459 copii, 4persoane vârstnice, 128persoane aflate în dificultate, 136familii şi 1persoană cu dizabilităţi.

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelul structurilor sociale acreditate ale Episcopiei Sloboziei și Călărașilor se realizează în conformitate cu Statutul pentru organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române, Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de asistență socială în Biserica Ortodoxă Românăşi legislaţia naţională în domeniul social.

Rămânem în legătură
Să începem