Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Bilanțul anului 2017 în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Joi,25 ianuarie 2018, a avut loc la Centrul Eparhial şedinţa de lucru a ConsiliuluiEparhial şi a Adunării Eparhiale.

Programulzilei a început la ora 7:00, când a fost oficiată Sfânta Liturghie la BisericaParaclis Episcopal „Sfântul Mare Mucenic Mina” din curtea Centrului Eparhial.

Ședinţa de lucrua Consiliului Eparhial s-a desfășurat în Sala de Consiliului „Matei Basarab”

La8:30 a avut loc şedinţa de lucru a Consiliului Eparhial, unde au fost cititerapoartele de activitate de la fiecare sector şi aprobate de Consiliul Eparhial,pentru ca mai apoi să fie analizate de comisiile Adunării Eparhiale.

Ședințade lucru a Consiliului Eparhial s-a desfășurat în Sala de Consiliului „MateiBasarab” din cadrul Centrului Eparhial.

Laora 10:00, toţi membrii Adunării Eparhiale au participat la slujba de Te-Deum,care a avut loc la Biserica Paraclis Episcopal „Sfântul Mare Mucenic Mina” dincurtea Centrului Eparhial.

ÎnAula Centrului Socio – Cultural „Episcopul Damaschin”, Preasfinţitul PărinteEpiscop Vincenţiu, Preşedintele Adunării Eparhiale, a deschis şedinţa acestuifor bisericesc de conducere. Preasfinţia Sa a făcut o prezentare a împlinirilorcu care Dumnezeu a binecuvântat Eparhia noastră în cursul anului 2017 şi aaşteptărilor pe care le avem în cursul acestui an 2018, ales de Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul omagial al unităţii de credinţă şi deneam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”, iar în Eparhianoastră „Anul familiei creștine”.

La AdunareaEparhială a fost prezentat noul consilier administrativ-bisericesc

Dupăaceastă introducere Chiriarhul Bărăganului a prezentat pe preacucernicul părinte Ioan Florin Simion,care a fost investit în postul de consilier al Sectorului Administrativ – Bisericesc.

Aurmat o pauză, timp în care Comisiile Permanente ale Adunării Eparhiale auanalizat rapoartele de activitate, după care, în plen, Preasfinţitul PărinteEpiscop Vincenţiu a invitat preşedinţii comisiilor permanente să prezintereferatele.

Membriai Adunării Eparhiale au fost invitați de Preasfințitul Părinte EpiscopVincențiu să ia cuvântul asupra rapoartelor prezentate, aceștia, făcândaprecieri asupra lucrărilor săvârșite în Eparhia noastră.

Stema EpiscopieiSloboziei și Călărașilor a fost apreciată de membrii Adunării Eparhiale.

Totîn cadrul Adunării Eparhiale a fost prezentată și noua stemă a Episcopiei Slobozieiși Călărașilor.

Bilanțul anului2017 în Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, aprobat în unanimitate

Dupăaceste intervenţii, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a supus aprobăriiplenului rapoartele Comisiilor, acestea fiind votate în unanimitate.

PreasfinţiaSa a declarat închisă şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale, făcând urări demulţi şi binecuvântaţi ani.

MedaliaAniversară a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor pentru membrii AdunăriiEparhiale

După închiderea ședinței Adunării Eparhiale,Întâistătătorul Eparhiei a acordat Medalia Aniversară a Episcopiei Sloboziei șiCălărașilor unui număr de opt membri, mulțumindu-le tuturor membrilor pentruîntreaga activitate în mandatul de patru ani, întrucât de anul acesta AdunareaEparhială și Consiliul Eparhial va avea o altă componență.

Rămânem în legătură
Să începem