Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

38.272 de intervenţii sociale în valoare de 836.938 lei realizate în parohiile din cuprinsul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

În perioada octombrie – decembrie 2017, în EpiscopiaSloboziei și Călărașilor, conform rapoartelor de activitate înaintate de cătreBirourile de asistență socială, cu privire la activitatea filantropică aparohiilor, din cadrul protopopiatelor din Eparhie, către Sectorul Social -Misionar, 342 de parohii și capele auraportat 945 de activități filantropice, în cadrul cărora au oferit sprijinmaterial și financiar, în valoare totală de 836.938 lei, pentru următoarelecategorii de beneficiari: 21.789 de copii aflați în situații de risc, 3.609 persoanevârstnice, 10.421 persoane aflate în dificultate, 2.016 familii aflate îndificultate, 183 de persoane cu dizabilități, 21 deţinuţi, 233 de persoane dinalte categorii (38.272 intervenții filantropice).

La nivel de protopopiate, situația este următoarea:

· Protopopiatul Slobozia: 72 au raportat implicarea în activități filantropice oferindsprijin material și financiar pentru 4.087 copii, 501 persoane vârstnice, 3.007 persoane aflate îndificultate, 520 familii aflate în dificultate, 128 persoane cu dizabilități,21 deţinuţi, 80 persoane din altecategorii, în valoare totală de 163.562 lei (colecte, donații, cutia milei șisponsorizări) – 8.344 intervenții filantropice;

· Protopopiatul Fetești: 41 de parohii au raportat implicarea în activități filantropice,oferind sprijin material și financiar pentru 2.178 copii, 237 persoanevârstnice, 652 persoane aflate în dificultate, 119 familii aflate îndificultate, 7 persoane cu dizabilităţi, 5 persoane din alte categorii, învaloare totală de 99.312 lei (colecte, donații și sponsorizări) – 3.198intervenții filantropice;

· Protopopiatul Urziceni: 67 de parohii au raportat implicarea în activități filantropice,oferind sprijin material și financiar pentru 4.369 copii, 791 persoanevârstnice, 1.171 persoane aflate în dificultate, 320 familii aflate îndificultate, 1 persoană cu dizabilităţi, în valoare totală de 185.123 lei(colecte, donații și sponsorizări) – 6.652 intervenții filantropice;

· Protopopiatul Călărași: 56 au raportat implicarea în activități filantropice, oferindsprijin material și financiar pentru 2.944 copii, 983 persoane vârstnice, 2.444persoane aflate în dificultate, 422 familii aflate în dificultate, 5 persoanecu dizabilităţi, în valoare totală de 162.139 lei (colecte, donații șisponsorizări) – 6.798 intervenții filantropice;

· Protopopiatul Lehliu: 53 de parohii au raportat implicarea în activități filantropice,oferind sprijin material și financiar pentru 2.613 copii, 645 persoanevârstnice, 791 persoane aflate în dificultate, 192 familii aflate îndificultate, 2 persoane cu dizabilităţi şi 142 de persoane din alte categorii,în valoare totală de 97.296 lei (colecte, donații și sponsorizări) – 4.385intervenții filantropice;

· Protopopiatul Oltenița: 53 de parohii au raportat implicarea în activități filantropice,oferind sprijin material și financiar pentru 5.598 copii, 452 persoanevârstnice, 2.356 persoane aflate în dificultate, 443 familii aflate îndificultate, 40 persoane cu dizabilități, 6 persoane din alte categorii, învaloare totală de 129.506 lei (colecte, donații și sponsorizări) – 8.895intervenții filantropice.

Rămânem în legătură
Să începem