Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Sărbătoarea Bobotezei la Călăraşi pe malul Borcei

PS Vincențiu a liturghisit în municipiul Călărași lasărbătoarea Bobotezei

Sâmbătă, 6ianuarie 2018, praznicul BotezuluiDomnului nostru Iisus Hristos, sau Boboteazaa fost sărbătorit la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Volnadin Călăraşi, devenind deja o tradiție ca Preasfinţitul Părinte EpiscopVincenţiu să liturghisească la acest mare praznic împărătesc, înconjurat de unales sobor de preoţi şi diaconi.

O parte dinCorul Mihail Vulpescu al Protopopiatului Călărași a întreținut dialogulliturgic.

PS Vincențiu a vorbit credincioșilor despreimportanța acestei sărbători

În cuvântul deînvăţătură Preasfinţia Sa a arătat importanţa acestei sărbători a Botezului înapa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos, începutul lucrării Salemântuitoare în lume, despre minunea Aghiasmei Mari, despre binecuvântarea pecare o primim în această zi, la începutul noului an 2018.

Sărbătoarea Bobotezei organizată pe malul brațuluiBorcea

După oficiereaSfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a săvârşit slujba de sfinţirea a Apei, urmatăde o procesiune în care Întâistătătorul Eparhiei noastre, soborul de preoţi,mulţime de credincioşi şi autorităţi locale şi centrale au pornit până pe malulDunării, în Parcul Central almunicipiului Călăraşi, unde așteptau mii de călărășeni sărbătorileorganizate cu ocazia praznicului Botezului Domnului.

PS Vincențiu a stropit cu Aghiasmă Mare credincioșiiprezenți în Parcul Central al municipiului Călăraşi

Aici PreasfinţiaSa a binecuvântat cu Aghiasmă Mare credincioșii prezenți și a aruncat în apăcrucea, care a fost adusă la mal de cel mai vrednic dintre tinerii care s-auaruncat să o recupereze, primind binecuvântarea Preasfinţitului Părinte EpiscopVincenţiu.

(În partea de sus a știrii veți găsi albumul foto cu multe imagini surprinse, pe rând, în Biserica„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Volna din Călăraşi, de la slujba desfințire a Aghiasmei Mari, momente din ParculCentral al municipiului Călăraşi și prinderea sfintei cruci aruncată de PSVincențiu în Dunăre.)

Rămânem în legătură
Să începem