Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

La HRAMUL MĂNĂSTIRII „SFINȚII VOIEVOZI” DIN SLOBOZIA au slujit 2 ierarhi

(Foto: Ziua hramuluiMănăstirii Sfinții Voievozi din Slobozia)

Miercuri, 8noiembrie 2017, străvechiului așezământmonahal „Sfinții Voievozi” din municipiul de Reşedinţă Episcopală, Slobozia şi-a sărbătorit hramul. Această sărbătoare ortodoxă aSfinților Arhangheli a adus bucurie duhovnicească pentru foarte mulțicredincioși din Bărăgan.

Preasfințitul Părinte Iustin, EpiscopulMaramureșului și Sătmarului și Preasfințitul Părinte Vincențiu, EpiscopulSloboziei și Călărașilor au coliturghisit cu ocazia hramului Mănăstirii SfințiiVoievozi din Slobozia.

Sfânta Liturghiea fost oficiată de către PreasfințitulPărinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului și Preasfințitul Părinte Vincențiu, EpiscopulSloboziei și Călărașilor, înconjurați de preacuviosul părinte stareţ, arhimandritulRafail, vicar eparhial, preacuviosulpărinte Arhimandrit Macarie, starețul Mănăstirii Rohia, un ales sobor depreacucernici părinţi consilieri, părinţii protopopi şi diaconi.

Răspunsurileliturgice, din ziua hramului Mănăstirii Sfinții Voievozi din Slobozia, au fostdate de câțiva membrii ai Coralei „Sfântul Mina” a Protopopiatului Slobozia.

În cadrulSfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a hirotonit preot pediaconul Daniel Ion pe seama parohiei Piersica din Protopopiatul Slobozia.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a predicat credincioșilorși pelerinilor prezenți la hramul Mănăstirii Sfinții Voievozi din Slobozia.

PreasfințitulPărinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a ţinut cuvânt deînvăţătură la pericopa evanghelică şi au vorbit despre prezenţa şi lucrareaSfinţilor Îngeri în viaţa noastră și despre Sfinţii Arhangheli, ocrotitoriiMănăstirii.

Alocuțiuni la hramul Mănăstirii Sfinții Voievozi dinSlobozia.

PreasfinţitulEpiscop Vincențiu a adresat cuvânt de mulţumire Preasfințitul Părinte Iustin,Episcopul Maramureșului și Sătmarului, trimițând Icoana Făcătoare de Minuni aMaicii Domnului – „Îndurerată” – de la Mănăstirea Rohia, în oraşul Slobozia,aducând mare folos duhovnicesc credincioşilor Eparhiei.

Preacuviosulpărinte Arhimandrit Rafail a mulțumit Preasfințitului Părinte Iustin, EpiscopulMaramureșului și Sătmarului pentru odorul adus în cetatea Sloboziei, PreasfințituluiPărinte Episcop Vincențiu pentru grija permanentă arătată Mânăstirii „SfințiiVoievozi” și a mulțumit tuturor credincioșilor și autorităților centrale,județene și locale care au participat la Sfânta Liturghie și care au venit săse închine la Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului.

Binecuvântări pentru credincioșii veniți la hramulMănăstirii Sfinții Voievozi din Slobozia.

După SfântaLiturghie, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmaruluiși Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor aubinecuvântat toţi credincioşii prezenţi la slujbă.

Icoana Făcătoarede Minuni a Maicii Domnului va rămâne spre închinare până Joi, 9 noiembrie2017, ora 10:00, când se va întoarce la Mănăstirea Rohia, din EpiscopiaMaramureșului și Sătmarului.

Slujba hramului Mănăstirii Sfinții Voievozi dinSlobozia a fost transmisă live pe site-urile Asociației Lăcașuri Ortodoxe și pe întreaga Rețea Informațională a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

Rămânem în legătură
Să începem