Episcopia
Sloboziei și Călărașilor

Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021
Citește articolul
Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021

39 de preoţi şi 33 de coordonatori sociali din protopopiate prezenţi la SEMINARII DE FORMARE

(FOTO: Seminariide formare pentru preoții și coordonatori sociali din EpiscopiaSloboziei și Călărașilor)

SEMINARII DE FORMAREorganizate în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

EpiscopiaSloboziei şi Călăraşilor, prin Sectorul Social – Misionar, aorganizat, în perioada 23 – 31 octombrie, patru SEMINARII DE FORMARE pentru preoţii şi coordonatorii sociali dinparohiile din Protopopiatele Urziceni şi Slobozia. Seminariile de formare pentru preoţi au avut tema „Lucrarea social-filantropică desfăşurată înparohie”, iar cele pentru coordonatorii sociali din parohie au avut tema „Rolul coordonatorului social în iniţiereaşi dezvoltarea proiectelor sociale din parohie”.

Seminarii de formare: 39de preoţi şi 33 de coordonatori sociali

La SEMINARIILE DE FORMARE au participat 39 de preoţi şi 33 decoordonatori sociali din parohie şi au fot dezbătute următoarele teme: Statutul pentru Organizarea şi FuncţionareaBisericii Ortodoxe Române – prevederile specifice asistenţei sociale dinparohie, Regulamentul de Organizare şiFuncţionare a sistemului de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română –atribuţiile asistentului social din cadrul parohiei, Activităţi filantropice desfăşurate în parohie – activitatepractică pe grupe de lucru, Identificarea tipurilor de servicii sociale,conform Nomenclatorului de servicii sociale şi Etapele acreditării unei unităţide cult ca furnizor de servicii sociale – Legeanr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilorsociale.

Seminarii de formare: lucru aplicat pe Documentul suportpentru furnizorii de servicii sociale care doresc să solicite acreditareaserviciilor sociale în vederea obținerii licențelor de funcționare

Cele 4 grupe aurealizat în cadrul întâlnirilor o hartă a reprezentării activităţilorfilantropice desfăşurate în parohie şi au identificat în funcţie de resurselefiecărei parohii tipuri de activităţi sociale care în următoarea perioadă potsă susţină noi servicii sociale acordate în comunitate. Participanţii au lucratpe Documentul suport pentru furnizorii deservicii sociale care doresc să solicite acreditarea serviciilor sociale învederea obținerii licențelor de funcționare de la 1 ianuarie 2016, emis deMinisterul Muncii şi Justiţiei Sociale, identificând servicii sociale care potfi dezvoltate la nivelul fiecărei comunităţi în funcţie de categoriile de beneficiarişi resursele disponibile la nivelul parohiei.

Seminariilede formare fac parte din programul Sectorului Social – Misionar al EpiscopieiSloboziei şi Călăraşilor al anului 2017

Aceste seminarii fac parte din programul Sectorului Social –Misionar al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor dedicat „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilorbisericeşti şi Anului comemorativJustinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.”

Seminariile de formares-au desfășurat în Sala multifuncţională (sala 15) a Centrului Socio – Cultural„Episcopul Damaschin” al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

În albumulfoto aflat în partea de sus a articolului de față, găsiți mai multe imagini surprinse, pe rând, de la seminariile deformare pentru preoţii şi coordonatorii sociali din parohiile EpiscopieiSloboziei și Călărașilor.

Din Arhive
Mai jos poți vedea variantele site-ului www.sf-esc.ro, cu întreg conținutul și funcționale, așa cum au apărut ele în timp, începând cu lansarea primului site în anul 2001.