Noutăți

36 de preoţi şi coordonatori sociali din Protopopiatul Călăraşi prezenţi la seminarii de formare

(FOTO: Seminariide formare pentru preoții și coordonatori sociali din PROTOPOPIATUL CĂLĂRAŞI)

EpiscopiaSloboziei şi Călăraşilor, prin Sectorul Social – Misionar, a organizat, în zilelede 02 – 03 octombrie, două seminarii deformare pentru preoţii şi coordonatorii sociali din parohiile din Protopopiatul Călăraşi. Seminarul de formare pentru preoţi aavut tema „Lucrarea social-filantropicădesfăşurată în parohie” iar seminarulde formare cel pentru coordonatorii sociali din Protopopiatul Călărași din parohie a avut tema „Rolul coordonatorului social în iniţierea şi dezvoltarea proiectelorsociale din parohie”.

Seminarii de formare pentru preoții și coordonatorisociali din PROTOPOPIATUL CĂLĂRAŞI: prevederile specifice asistenţei socialedin parohiei

La seminarii auparticipat 18 preoţi şi 18 coordonatori sociali din parohie şi au fot dezbătuteurmătoarele teme: Statutul pentruOrganizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române – prevederilespecifice asistenţei sociale din parohiei, Regulamentulde Organizare şi Funcţionare a sistemului de asistenţă socială în BisericaOrtodoxă Română – atribuţiile asistentului social din cadrul parohiei, Activităţi filantropice desfăşurate înparohie – activitate practică pe grupe de lucru, Identificarea tipurilor deservicii sociale conform Nomenclatorului de servicii sociale şi Etapeleacreditării unei unităţi de cult ca furnizor de servicii sociale – Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţeisociale, Legea nr. 197/2012 privindasigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale şi Document suport pentru furnizorii deservicii sociale care doresc să solicite acreditarea serviciilor sociale învederea obținerii licențelor de funcționare de la 1 ianuarie 2016.

Seminarii de formare pentru preoții și coordonatorisociali din PROTOPOPIATUL CĂLĂRAŞI: locația desfășurării evenimentului

SEMINARIILE DE FORMARE s-au desfășuratîn Sala multifuncţională (sala 15) a Centrului Socio – Cultural „EpiscopulDamaschin” al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

Aceste seminarii fac parte din programul SectoruluiSocial – Misionar al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor dedicat „Anului omagial al sfintelor icoane, aliconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxieiîn timpul comunismului.”

Seminarii de formare pentru preoții și coordonatorisociali din PROTOPOPIATUL CĂLĂRAŞI: interesul tuturor pentru filantropie

Seminariile aufost apreciate de către participanţi ca fiind interactive, necesare,informative şi clarificatoare, astfel fiind prezentate de către participanţi experienţeledobândite în cadrul activităţilor social-filantropice implementate în parohiişi în cadrul parteneriatelor cu actori de la nivel local.

În albumul foto aflat în partea de sus a articoluluide față, găsiți mai multe imagini surprinse, pe rând, cele două seminarii de formare pentru preoţii şicoordonatorii sociali din parohiile din ProtopopiatulCălăraşi.

[https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-01-13.081346 seminar călăraşi (1).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-01-19.210232 seminar călăraşi (2).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-01-25.445219 seminar călăraşi (3).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-01-31.548706 seminar călăraşi (4).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-01-37.544374 seminar călăraşi (5).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-01-43.573087 seminar călăraşi (6).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-01-49.524106 seminar călăraşi (7).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-01-55.506674 seminar călăraşi (8).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-02-01.426048 seminar călăraşi (9).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-02-07.344366 seminar călăraşi (10).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-02-13.240848 seminar călăraşi (11).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-02-19.191905 seminar călăraşi (12).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-02-25.117921 seminar călăraşi (13).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-02-31.038831 seminar călăraşi (14).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-02-36.885277 seminar călăraşi (15).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-02-42.817054 seminar călăraşi (16).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-02-48.781135 seminar călăraşi (17).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-02-54.910401 seminar călăraşi (18).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-03-01.025423 seminar călăraşi (19).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-03-06.978283 seminar călăraşi (20).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-03-12.944499 seminar călăraşi (21).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-03-18.902534 seminar călăraşi (22).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-03-24.817363 seminar călăraşi (23).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-03-30.688668 seminar călăraşi (24).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-03-36.535224 seminar călăraşi (25).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-03-42.400840 seminar călăraşi (26).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-03-48.316382 seminar călăraşi (27).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-03-54.213520 seminar călăraşi (28).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-04-00.211716 seminar călăraşi (29).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-04-06.112157 seminar călăraşi (30).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-04-12.014719 seminar călăraşi (31).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-04-18.358375 seminar călăraşi (32).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-04-24.575231 seminar călăraşi (33).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/10/06-11-04-30.476635 seminar călăraşi (34).JPG]


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut