Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Bisericile din Urziceni, vizitate de PS Episcop Vincențiu

(FOTO:Vizite in parohiile municipiului Urziceni: Biserica cu hramul Sfânta Treime, Bisericacu hramul Sfânta Treime și Biserica Volna cu hramul Adormirea Maicii Domnului)

Înziua de marți, 3 octombrie 2017, PreasfințitulPărinte Episcop Vincențiu a cercetat 3 biserici parohiale din municipiul Urziceni.

Biserica cu hramul Sfânta Treime din municipiul Urziceni: lucrăride pictură în desfășurare

Biserica parohiei SfântaTreime din Urziceni are îndesfășurare lucrări de pictură. Această sfântă biserică parohială este aşezatăîn partea de nord-vest a municipiuluiUrziceni, în centrul vechi al urbei

Această biserică din Urziceni este concepută după un plan decruce greacă înscrisă, în care nava bisericii are braţele crucii egale pe douădirecţii cardinale, având o arie construită desfăşurată de 293 mp, iarînălţimea de 14,90 m.

Biserica cu hramul Sfânta Treime din Urziceni se picteazăîn tehnica fresco.

Biserica păstrează maimulte icoane, potire, cărţi vechi, policandrul ş.a., donate de ctitorul col.Ştefan Stoika şi soţia sa, Zoe Făgărăşanu-Stoika.

Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din municipiul Urziceni:șantier de pictura în pregătire

Tot în municipiul Urziceni, în ziua de marți, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiua cercetat, de asemenea, biserica parohiei cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Situatăîn partea de nord-vest a municipiuluiUrziceni, biserica Sfântul Nicolae este înfiinţată în anul 2003,constituind cea mai nouă parohie din această localitate. Enoria acesteibiserici cuprinde locuitorii Urziceniului din cartierul „Peste Linie“, zonaindustrială a acestei urbe ialomiţene.

Piatra de temelie pentrubiserica din zid din municipiul Urziceni, cu hramul Sfânta Maria Magdalena, afost pusă pe 4 mai 2003, în cadrul slujbei oficiate de către vrednicul depomenire Episcopul Damaschin Coravu.

Biserica cea nouă are capatroni spirituali pe Sfânta Maria Magdalena și Sfinții Martiri Brâncoveni.

În prezent biserica estepregătită pentru pictură în tehnica fresco.

PS Episcop Vincențiu a vizitat și biserica Volna din municipiulUrziceni

Ziua s-a încheiat cu vizitareaunei a treia parohii, din cadrul Protopopiatului Urziceni, maiexact, Biserica Volna cu hramul Adormirea Maicii Domnului, aflată înmunicipiul Urziceni, județul Ialomița. Această biserică parohială este aşezatăîn partea de nord-vest Urziceni,între Biserica Sfânta Treime şi sediul ProtopopiatuluiUrziceni. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Urziceni, aflată în parteaveche a urbei, cunoscută sub numele de „Volna“ (de unde numele popular„Biserica din Volna“) a fost zidită din cărămidă, în perioada 1859-1862

Vizite in parohiile municipiuluiUrziceni: 3 biserici parohiale din municipiul Urziceni

În cadrul vizitelordesfășurate în municipiul Urziceni a fost înconjurat de mai mulți slujitori dincadrul Eparhiei Sloboziei și Călărașilor, fiind întâmpinat de preoții din celetrei sfinte lăcașuri.

În albumul foto aflat înpartea de sus a articolului de față, găsiți mai multe imagini surprinse, perând, în parohiile cu hramul Sfânta Treime, Bisericacu hramul Sfânta Treime și Biserica Volna cu hramul Adormirea Maicii Domnuluirealizate de reprezentantul media al Episcopiei.

Rămânem în legătură
Să începem