Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu s-a întâlnit cu profesorii Seminarului

Luni,11 septembrie 2017, după festivitatea de deschidere a noului an şcolar, laSeminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia a avut locşedinţa Consiliului Profesoral, sub preşedinţia Preasfinţitul PărinteVINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.

Dinpartea Centrului Eparhial au fost prezenţi preacucernicii părinţi consilieriMarius Gabriel Purcărea şi Manuel Rusu, iar din partea Seminarului auparticipat părinţii profesori şi doamnele profesoare care predau disciplinelelaice.

Peordinea de zi au fost discuţii privind analiza procesului instructiv educativdesfăşurat în anul şcolar 2016-2017 şi prezentarea obiectivelor stabilitepentru anul şcolar tocmai început.

Îndeschiderea şedinţei, Ierarhul a adresat cadrelor didactice un mesaj deresponsabilizare, subliniind faptul că Seminarul Teologic este o şcoalăvocaţională în care cunoştinţele intelectuale trebuie să se împletească în modarmonios cu formarea duhovnicească.

Preacucerniculpărinte director a prezentat activităţile derulate în anul şcolar precedent,punctând rezultatele obţinute de elevii seminarişti la examenul de atestare acompetenţelor profesionale, la examenul de Bacalaureat şi admitere la facultate,precum şi rezultatele admiterii în clasa a IX-a.

Încadrul şedinţei au fost trecute în revistă lucrările efectuate până în prezentpentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii, precum şi încadrareapersonalului didactic pe materii şi ani de studiu.

Ultimaparte a şedinţei a fost dedicată prezentării obiectivelor propuse pentru anulşcolar 2017-2018. Printre priorităţile stabilite de conducerea şcolii se numărăpregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat, intensificarea acţiunilorde promovare a ofertei educaţionale a Seminarului, corelarea formăriiintelectuale cu cea duhovnicească a elevilor, diversificarea activităţilor decolaborare cu părinţii, modernizarea spaţiilor de locuit de la cămin şi agrupurilor sanitare, iniţierea unui program de practică predicatorială aelevilor din anul IV, intensificarea relaţiilor cu şcolile din Episcopie, înspecial cele gimnaziale, derularea unui Simpozion naţional pe tema anuluicomemorativ 2018, încheierea unui parteneriat cu Facultatea de TeologieOrtodoxă din Bucureşti.

Lafinalul întâlnirii, Preasfinţia Sa a vizitat biblioteca, şantierul de picturăde la noul paraclis şi sălile de clasă, binecuvântând elevii, părinţii şiprofesorii şi personalul auxiliar al şcolii.

[https://sf-esc.ro/files/images/2017/09/11-15-51-49.674931 11 sept 2017 – sedinta profesori STOS – 001.JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2017/09/11-15-51-51.767319 11 sept 2017 – sedinta profesori STOS – 002.JPG]

Rămânem în legătură
Să începem