Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Conferinţa pastoral – misionară a preoţilor din Ialomiţa

Marți,30 mai 2017, a avut loc prima Conferinţă pastoral-misionară din anul acesta,care a purtat titlul „2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şial pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi alapărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”, care areunit toţi preoţii din cele trei Protopopiate ale Judeţului Ialomiţa:Slobozia, Feteşti şi Urziceni.

LaCatedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” din Slobozia s-a săvârşit SfântaLiturghie, urmată de slujba de Te-Deum, la care a participat și PreasfinţitulEpiscop Vincențiu. Este deja a treia oară când Catedrala Episcopală dinSlobozia găzduiește Conferinţa pastoral – misionară a preoţilor din Ialomița.

Conferinţapastoral – misionară din primăvara aceasta a avut ca temă principală „2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, aliconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, pe trei teme.

Subiectulconferinţei preoţeşti, a fost dezvoltat de trei referenţi și completat de câtedoi coreferenți.

Încuvântul de deschidere, Preasfinţia Sa a vorbit despre subiectul conferinței,despre sfintele icoane și rolul lor în viața și lucrarea noastră pastorală,învățătorească și sfințitoare.

Primatemăa avut ca titlu general Apariţia icoaneişi a picturii bisericeşti în Biserică,Teologia icoanei (aspecte dogmatice şiliturgice) și a avut ca referent principal pe preacucernicul părinte FlorinJugănaru de la Parohia Săveni, Protopopiatul Fetești, fiind completat depreoții coreferenți Nicușor Comșa,parohia Andrășești, Protopopiatul Slobozia, Marian Aurelian Mihalache, parohiaSintești, Protopopiatul Urziceni.

Adoua temăa avut ca titlu Prevederi canonice,juridice (regulamentare) şi ermineutice (din trecut şi de azi), privitoare laicoane şi pictura bisericească, Icoana în cultul ortodox: afirmare a credinţeiortodoxe, memorial biblic şi eclesial, chemare la rugăciune şi sfinţenie,frumuseţe a Casei Domnului, Icoana în viaţa creştinului ortodox: comuniune cusfinţii şi cu Biserica Ortodoxă și a avut ca referent principal pepreacucernicul părinte Ionuț Dumitru de la parohia Orboiești, ProtopopiatulSlobozia, fiind completat de preoții coreferenți Viorel Olteanu, parohiaFierbinții de Sus, Protopopiatul Urziceni, Valentin Năstase, parohia Făcăeni,Protopopiatul Fetești.

Atreia temăa avut ca titlu Icoana în şcoală: semn aliubirii lui Dumnezeu pentru oameni (ca şi Sfânta Cruce).Pictorul de icoane/debiserici: pregătire teologică, artistică şi duhovnicească. Stiluri şi tehnicide pictură bisericească/materiale folosite în pictură. Tradiţia iconograficăromânească, fidelitate dogmatică universală şi specific naţional. Actualitatea,importanţa şi necesitatea sfintelor icoane pentru viaţa şi misiunea Bisericiiazi și a avut ca referent principal pe preacucernicul părinte Ioan ValeriuBătărigă, parohia Roșiori II, Protopopiatul Urziceni, fiind completat depreoții coreferenți Dan Constantin Iliescu, preot militar la UM 01912 Borcea,Protopopiatul Fetești și Marius Nicolae Micșă, parohia Crăsani, ProtopopiatulSlobozia.

Dupăprezentarea referatelor, Preasfinția Sa a dat cuvântul părinților protopopi dincele trei Protopopiate din județul Ialomița (Slobozia, Feteşti şi Urziceni),care au prezentat aspecte din lucrarea pastorală și misionară ce se săvârșeșteîn Protopopiatele pe care le coordonează.

Lasfârșitul conferinței Preasfinția Sa a dat cuvântul părinților consilieri, careau prezentat problemele actuale din Episcopia noastră.

Rămânem în legătură
Să începem