Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Comunicat privitor la acuzațiile aduse Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu sprijinul acordat Coaliției pentru Familie

sursa: https://basilica.ro [https://basilica.ro]

Comunicat privitor la acuzațiile aduse Bisericii Ortodoxe Române

în legătură cu sprijinul acordatCoaliției pentru Familie

Patriarhia Română constată cu îngrijorare creștereafrecvenței și a virulenței atacurilor publice împotriva Bisericii Ortodoxe Române, în legătură cudemersul democratic al Coaliției pentru Familie privind modificarea Constituției în ceea ce privește definirea clară a noțiunii de căsătorie.

Este foarte probabil că această acutizare a atitudiniidenigratorilor, care recurg inclusiv la dezinformare, sofisme, jigniri și limbaj licențios, estelegată de apropierea legalizării referendumului în cadrul căruia știu și ei că, în covârșitoarea lor majoritate, românii se vor pronunța pentru noua formă propusă de definire constituțională a căsătoriei.

Biserica Ortodoxă Română sprijină în mod natural demersulCoaliției pentru Familie, în spiritul învățăturilorcreștine și al valorilor fundamentale românești privind familia, ocrotirea și creșterea copiilor,dar nu este nici inițiatoarea, nici organizatoarea acestei acțiuni.

De altfel, și celelalte confesiuni creștine din România s-au declarat în favoareaacțiunii democratice a Coaliției pentru Familie, iar printre semnatari se numără și multe persoanefără nicio confesiune religioasă.

Demersul nu poate fi considerat în niciun caz retrograd,așa cum în modignorant și malițios, este prezentat de cătredetractorii acestuia, câtă vreme întresemnatarii și susținătorii săi se numără foarte multe personalități ale lumii științifice și culturale.

Este profund regretabil să constatăm că persoane careacuză Biserica Ortodoxă Română și Coaliția pentru Familie de intoleranță și discriminare se manifestă, de fapt, ele însele intolerant, discriminatoriu șiantidemocratic față de cetățenii care nu au făcut altceva decât să solicite omodificare legislativă pe care o consideră firească și necesară, în deplinul respect al regulilor democrației.

Ne exprimăm speranța căpersoanele care au o altă opiniedecât majoritatea vor înțelege să respectealegerea acesteia în spiritul coresponsabilității și păcii sociale.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Rămânem în legătură
Să începem