Noutăți

15 mai 2012 – Concurs interjudețean de creație plastică

Concurs interjudeţean cu tematică religioasă

de creație plastică

Click Aici pentru a vizualizare şi download: FORMULARUL DE ÎNCRIERE [files/Formular de inscriere.pdf]

Ediţia a II-a

An şcolar 2011 – 2012

TEMA CONCURSULUI:

2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor

Organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului VINCENŢIU Episcopul Sloboziei și Călărașilor

PARTENERI:

-Episcopia Sloboziei și Călărașilor

-Centrul Cultural Ionel Perlea Slobozia

-Protoieria Slobozia

-Protoieria Călărași

-Protoieria Urziceni

-Protoieria Feteşti

-Protoieria Olteniţa

-Protoieria Lehliu

-Inspectoratele şcolare judeţene, reprezentate de inspectorii de religie

-U.A.P. Filiala Ialomiţa.

COORDONATORI:

-Pc. consilier cultural, Pr. Manuel Rusu

-Pc. insp. cultural, Pr. Constantin Pătrașcu

-Dl. Gheorghe Petre, președinte al UAP Ialomița

COLABORATORI:

-Ppcc Protopopi ai celor 6 protopopiate, preacucernicii insp. de religie ai județelor Ialomița și Călărași (PC Dragoş Stanciu, respectiv PC Puişor Arcadie Alin), profesorii de religie şi profesorii de educaţie plastică ai şcolilor respective.

ARGUMENT

Anul 2012 a fost consacrat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor.

Este practic o invitaţie pentru toţi creştinii ortodocşi să înmulţească faptele milei creştine. O ştim cu toţii: indiferenţa ucide! De aceea, credem că e necesar să dezvoltăm în sufletele tinerilor noştri compasiunea şi iubirea pentru toţi aceia care sunt în suferinţă atât sufletească, cât şi trupească.

În acest demers se înscrie și concursul de creație plastică, având ca temă în anul curent, 2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română, acțiune, în cadrul căreia, copiii sunt chemați să ne arate cum văd ei boala şi suferinţa, precum şi cunoaşterea şi asumarea unor valori morale precum demnitatea, altruismul, compasiunea, sacrificiul de sine.

Pentru detalii

SCOPURI:

-Exprimarea, prin intermediul creației plastice, a sentimentului religios prezent în sufletele copiilor;

-Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări plastice cu temă religioasă.

OBIECTIVE:

-motivarea exprimării sentimentelor religioase prin artă, pentru cât mai mulţi elevi din județele Ialomița și Călărași;

-promovarea importanţei Tainei Sfântului Maslu în vindecarea suferinţelor trupeşti şi sufleteşti, în toate parohiile Episcopiei noastre, în perioada desfășurării proiectului;

-îmbogățirea cunoștințelor despre rolul purificator al suferinţei şi al bolilor, de cele mai multe ori consecinţe ale propriilor noastre fapte, pentru un număr cât mai mare de copii și tineri, elevi şi membri ai grupurilor de catehizare parohială, care vor fi implicați în activitățile proiectului pe întreaga sa perioadă de desfășurare;

-cultivarea sensibilității artistice a școlarilor.

GRUP ŢINTĂ:

-elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal din Episcopia Sloboziei și Călărașilor

-cadre didactice de religie şi profesorii de educaţie plastică ai şcolilor respective

-tineri artişti plastici.

PERIOADA DERULĂRII CONCURSULUI:

5 martie – 15 mai 2011

SECȚIUNI :

I . Învățământ religios – ciclul primar

● compoziție plastică(desen/ pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă.

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale

II. Învățământ religios – ciclul gimnazial

● compoziție plastică( desen/ pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă.

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale

III. Învățământ religios – ciclul liceal și învățământul teologic preuniversitar

● compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale

Pentru detalii legate de regulamemt Daţi click pe

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE

1.Formularul de înscriere

(Anexa 1) Va fi completat de către fiecare cadru didactic de religie/preot/profesor de educaţie plastică (cu rugămintea de a respecta termenul limită, redat mai jos).

2.Lucrările elevilor trebuie să respecte tema dată, să fie pe foi A4 sau A3 ( cu excepția icoanelor), utilizând materiale și tehnici de lucru la alegere.

Dintre sugestiile noastre, deşi fără caracter obligatoriu: desene, pictură religioasă, icoane etc., care să redea, într-o formă proprie de exprimare sau clasică, imagini sugestive de la slujba Sfântului Maslu, Sfinţi doctori tămăduitori, fără de arginţi, Sfinţii Martiri (ca formă de sacrificiu suprem), Minuni ale vindecărilor săvârşite de Mântuitorului Iisus Hristos. Desigur, aceste sugestii au doar caracter orientativ. Va fi apreciată şi originalitatea participanţilor.

3.Lucrările se vor eticheta pe verso în colțul din dreapta jos, după modelul anexat:

Titlul lucrării:

Numele și prenumele elevului:

Clasa:

Școala:

Cadrul didactic/ preotul îndrumător:

Localitatea:

Protopopiatul:

4. Lucrările vor fi trimise odată cu fișele de înscriere, la sediul protopopiatului de care aparține fiecare biserică sau şcoală (parte integrantă a unei parohii).

5.Un cadru didactic/ preot poate participa cu câte lucrări doreşte.

6.Vor fi luate în considerare doar lucrările realizate de elevi. Se va urmări în mod deosebit: respectarea și încadrarea lucrării în tema propusă, originalitatea și imaginația elevilor, gradul de acoperire a foii, acuratețea lucrării.

7.Nu se restituie lucrările elevilor participanți.

8.Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanți și profesorilor de religie/ preoților îndrumători, care vor fi selectaţi pentru faza pe Episcopie.

9.Se va organiza o expoziție în incinta Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia, jud. Ialomița, cu toate lucrările selectate pentru faza pe Episcopie.

10.Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail: manuel.rusu@yahoo.com sau la telefon 0726 135 258 – Pr. Consilier cultural, Manuel RUSU.

Nu se admit contestații.

Nu se percepe taxă de participare, costurile fiind suportate de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din judeţul Ialomiţa, precum şi alţi parteneri.

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ȘI MONITORIZARE

♦ Monitorizarea se va realiza continuu de către iniţiatorii şi coordonatorii proiectului.

♦ Proiectul se va desfăşura în perioada 5 martie – 15 mai 2011, cuprinzând următoarele etape:

I. etapa de proiectare și mediatizare (5 martie – 15 mai)

– promovarea proiectului de parteneriat:

•la nivel naţional prin site-urile Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor (www.sf-esc.ro), publicaţiile eparhiale și pe site-urile celor 6 Protoierii;

•la nivel local prin acţiunile metodice al cadrelor didactice, Ședințele din cadrul protopopiatelor şi prin mass-media locală;

•la nivelul şcolii prin Comisiile metodice, Consiliul profesoral, şedinţele cu părinţii etc..

Sectorul Cultural al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor va informa Inspectoratele Şcolare judeţene, (Inspectorii de religie din județe), directorul Seminarului Teologic Ortodox Ioan Gură de Aur din Slobozia, protopopii celor șase protoierii și, implicit toți preoții eparhiei, mai ales cei care au format deja grupe de copii, pe vârste, pentru programul catehetic al Patriarhiei Române Hristos împărtăşit copiilor, asupra condițiilor de participare.

Aceștia vor transmite informația și formularul cadrelor didactice din unitățile școlare și preoților, care le vor prezenta elevilor.

II. Etapa de înscriere şi de desfăşurare a Concursului de creație artistică – 5 martie (luni)– 26 aprilie (joi)

– înscrierea participanţilor pe baza fişei de înscriere;

– realizarea lucrărilor;

– trimiterea lucrărilor către protoierii, până la data de 26 aprilie; de aici, lucrările câştigătoare vor fi trimise de către Protoierii la sediul Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea (B-dul Matei Basarab, nr. 26, Slobozia, Judeţul Ialomiţa). Vor fi selectate toate lucrările de la fiecare protopopiat care se încadrează în tema propusă, (excluzându-se cele care nu fac obiectul temei mai sus menţionate) numele fiecărui participant fiind trimis Sectorului Cultural, pe adresa manuel.rusu@yahoo.com, lista cu cei selectaţi urmând să fie afişată pe site-ul www.sf-esc.ro.

Din juriul care va participa la faza pe protopopiate, va trebui să nu lipsească un profesor de educaţie plastică, desemnat, la fiecare dintre cele 6 protopopiate, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, respectiv Călăraşi, conform cu punctul III. Etapa de evaluare.

– verificarea și repartizarea lucrărilor pe secțiuni de către Comisia de organizare și jurizare;

– deschiderea expoziției la Centrul Cultural Ionel Perlea din Slobozia (în perioada 15 mai – 25 mai).

III. Etapa de evaluare [jurizarea la Protopopiate se va face la data de 3 mai (joi), iar la Centrul Cultural Ionel Perlea, la data de 8 mai (miercuri)]

• stabilirea membrilor juriului:

Fiecare comisie va avea mai mulţi membri, după cum urmează:

A.Învățământ religios – ciclul primar: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul primar, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

B.Învățământ religios – ciclul gimnazial: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul gimnazial, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

C.Învățământ religios din ciclul liceal și învățământul teologic preuniversitar: doi profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul liceal, un preot, de preferință un absolvent de master, secția Liturgică, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

D.În cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia vor fi desemnați și pc. director, un profesor de Liturgică și protopopul Sloboziei.

• Criteriile de evaluare pentru fiecare comisie vor fi stabilite de la început de către profesorii/ preoții evaluatori, ținându-se cont de grupa de vârstă din care face parte fiecare concurent.

Criterii: – relevanța la cerință (încadrarea în tema propusă), cromatică, canonicitatea lucrării, respectarea erminiilor (pentru ciclul liceal), calitatea execuției.

IV Buget

Finanţarea proiectului va fi asigurată de:

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor – 4000 de lei, din care 3000 de lei va fi contribuţia celor 6 protopopiate din cuprinsul Eparhiei.

Centrul Cultural Ionel Perlea – 2000 lei.

V. Etapa de premiere – 15 mai 2011, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea. Premiile vor fi înmânate de către Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.

Evenimentul premierii va fi mediatizat corespunzător.

Pentru fiecare secțiune se vor acorda premiul I, premiul II, premiul III și o mențiune. Vor fi dăruite ca premii cărţi, având caracter religios, și sume de bani, astfel:

Premiul I – 800 LEI

Premiul II – 600 LEI

Premiul III – 400 LEI

Mențiune – 200 LEI.

REZULTATE:

– aproximativ 1500 de elevi din județele Ialomița și Călărași vor participa la acest proiect;

– aproximativ 1 400 de copii și tineri, membri ai grupurilor de catehizare parohială, vor fi implicați în activitățile proiectului pe întreaga perioadă de desfășurare;

– se vor realiza aproximativ 1400 de lucrări de creație plastică cu tema 2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut