Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Duminica a IV-a din Post la Catedrala Episcopală din Deva

PreasfințitulPărinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și al Călărașilor, și PreasfințitulPărinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, au săvârșit Sfânta Liturghie

Sursătext & foto: https://www.episcopiadevei.ro [https://www.episcopiadevei.ro/]

Duminică, 26 martie 2017, la Catedrala Episcopală„Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva ausăvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie doi ierarhi ai Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Slobozieiși al Călărașilor, și Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și alHunedoarei, înconjurați fiind de către un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit cu această ocazie,Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și al Călărașilor, le-avorbit credincioșilor despre puterea rugăciunii, plecând de la pericopaevanghelică citită astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în care Mântuitorulne spune că „toate sunt cu putinţă celui ce crede”. De asemenea, Preasfinția Saa îndemnat ca postul și rugăciunea să fie însoțitorii noștri în urcușulduhovnicesc spre luminatul praznic al Învierii din morți a Domnului nostruIisus Hristos.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul PărinteGurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, a mulțumit atât PreasfințituluiPărinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și al Călărașilor, pentru bucuriaprilejuită prin coliturghisire, dar și soborului slujitor și tuturorcredincioșilor prezenți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Rămânem în legătură
Să începem