Episcopia
Sloboziei și Călărașilor

Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021
Citește articolul
Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din data de 24 noiembrie 2021

Ședința Consiliului Director al Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab”

Joi, 23 martie2017, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Slobozieiși Călărașilor, a fost organizată şedința Consiliului Director al Asociației Socio-Culturale„Matei Basarab”, Asociaţie patronată de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.

Ședința a fostprezidată de Preasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şiCălăraşilor, care a felicitat activitatea desfăşurată de către toţi ostenitoriiAsociaţiei, în vederea ajutorării persoanelor aflate în dificultate, şi pentruactivităţile ce urmează a fi desfăşurate în anul 2017, a transmis binecuvântăriarhiereşti.

În cadrul ședinței,după rostirea rugăciunii Împărate ceresc, au fost prezentate punctelemenționate în Ordinea de zi, după cum urmează:

Prezentarea șiaprobarea Raportului de activitate pe anul 2016;

Prezentarea șiaprobarea Raportului financiar pe anul 2016;

Prezentarea șiaprobarea Planului de activitate pentru anul 2017;

Prezentarea șiaprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;

Stabilirea dateiședinței Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale ”Matei Basarab”;

Stabilirea Ordiniide zi pentru ședința Adunării Generale a Asociației Socio-Culturale ”MateiBasarab”, din data de 30 martie 2017.

Rapoarteleprezentate şi propunerile discutate au fost aprobate în unanimitate de ceiprezenţi.

Şedinţa s-adesfășurat în sala multifuncțională a Centrului Socio-Cultural „EpiscopulDamaschin”, al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, începând cu ora 12:00, prezențifiind membrii Consiliului Director și membrii supleanți, cvorumul fiindasigurat.

Din Arhive
Mai jos poți vedea variantele site-ului www.sf-esc.ro, cu întreg conținutul și funcționale, așa cum au apărut ele în timp, începând cu lansarea primului site în anul 2001.