Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial

Marți,28 februarie 2017, a avut loc şedinţa de lucru a Permanenţei ConsiliuluiEparhial, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu, având peordinea de zi măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pastoral – misionare şiadministrativ – patrimoniale a parohiilor, mănăstirilor şi protopopiatelor dincuprinsul Episcopiei noastre.

Dinhotărârile Permanenţei Consiliului Eparhial amintim:

-S-au aprobat mișcări de personal clerical în cadrul Eparhiei noastre;

-S-au aprobat mișcări de personal neclerical în cadrul Eparhiei noastre;

-S-a luat act cu binecuvântare de Hotărârea CONSILIULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI, care aaprobat suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclericalangajat, pe anul 2017;

-S-a luat act cu aprobare de hotărârea Sfântului Sinod privind aplicarea unormăsuri sporite pentru asigurarea desfășurării în liniște a slujbelorreligioase, precum și de cadrul legal asigurat de articolul 381 Cod penal, caresancționează împiedicarea exercitării libertății religioase;

-S-a luat act de hotărârea Sfântului Sinod privind adresa Studenți pentru viațăprin care se solicită binecuvântarea și sprijinul Bisericii Ortodoxe Românepentru organizarea la nivel național a „Marşului pentru viaţă 2017 – Ajută mamaşi copilul. Ei depind de tine”. Eparhia noastră a aplicat măsuri pentru bunaorganizare a acestui eveniment;

-S-au aprobat lucrări de înfrumusețare, conservare și restaurare pentru maimulte locașuri de cult;

-S-a luat act de hotărârea Sfântului Sinod privind organizarea FestivalulConcurs Naţional de Muzică Bisericească Lăudaţi pe Domnul!, ediţia a X-a;

-S-a luat act de hotărârile Sfântului Sinod privind buna desfășurare a activitățiiSocial – Filantropice la nivelul Eparhiei;

-S-a acordat arhiereasca binecuvântare pentru implementarea programului „Ajutorareacopiilor cu autism ai preoților din Protopopiatul Călărași”, program ce vaacorda ajutoare financiare, provenite din donațiile lunare ale preoților dinProtopopiatul Călărași, celor trei cazuri identificate la nivelulProtopopiatului;

-S-a aprobat alocarea unei sume de bani, din Fondul Filantropia, pentruachiziționarea de produse alimentare, care să fie distribuite unui număr de 35de persoane aflate în dificultate, beneficiare ale Sectorului Social – Misionaral Episcopiei Sloboziei și Călărașilor;

-S-au aprobat ajutoare financiare în valoare totală de 10.500 lei pentru maimulte cazuri medicale deosebite din Campania 2%, organizată în perioadaianuarie-mai 2016 în cadrul Asociației Socio – Culturale Matei Basarab.

Rămânem în legătură
Să începem