Mesaje Pastorale Noutăți

CUVÂNT PASTORAL – PREACUCERNICILOR PĂRINȚI ȘI DREPT MĂRITORILOR CREȘTINI DIN SFÂNTA EPARHIE A SLOBOZIEI ȘI CĂLĂRAȘILOR

CUVÂNTPASTORAL

PREACUCERNICILOR PĂRINŢI ŞI DREPT MĂRITORILORCREŞTINI DIN SFÂNTA EPARHIE A SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR,

„De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l peel între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe fratele tău.Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sautrei martori să se statornicească tot cuvântul. Şi de nu-i va asculta pe ei,spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca unpăgân şi vameş.” (Matei 18, 15-17).

Cuvintelerevelate, pline de har divin, ale Sfântului şi Slăvitului Apostol şiEvanghelist Matei, sunt actuale şi în zilele noastre, mai ales prin îndemnulduhovnicesc spre un echilibru responsabil în viaţa creştină, prin raportulexprimat între iubire şi dreptate, între păcat, căinţa păcătosului şi Adevărul -Hristos.

Echilibrul întreiubirea şi dreptatea divină se pierde în societatea noastră secularizată, maiales prin păcat şi neascultare. Prin paradigma valorilor creştine peremptorii,fără ascultare nu se ajunge la mântuire. Având în vedere că atât episcopul,preotul şi diaconul, cât şi orice credincios au ca sens al vieţii dobândireamântuirii, ascultarea reprezintă o condiţie sinequa non.

Cu durere însuflet, dar şi cu responsabilitate pentru turma lui Hristos dată Nouă în grijă,vestim tuturor credincioşilor din urbea Urziceniului şi din Episcopia Slobozieişi Călăraşilor că dl. Buză Claudiu,fost slujitor la parohia Sfânta Treimedin Urziceni, prin faptele sale îndreptate împotriva Bisericii – cea Una,Sfânta, Sobornicească şi Apostolească, prin lipsa de smerenie, dialog şiascultare exprimate continuu în perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 şi,mai ales, prin voinţa sa întărită în rău,după numeroasele încercări susţinute de către autorităţile bisericeştieparhiale pentru îndreptarea, revenirea şi păstrarea sa în comuniune cuBiserica Ortodoxă, a fost supus ultimei pedepse, a caterisirii din preoţie, şi a fostîntors în rândul laicilor. Prin faptele sale, în principal pentru schismăşi neascultare, întărite şi asumate în rău, ca un nou Iuda, dl Buză Claudiu s-a golit de tot harul şi lucrarea preoţească.

Caterisit fiind,urmare a schismei şi neascultării continue, dl Claudiu Buză nu mai esteîndreptăţit şi împuternicit de către Biserica Ortodoxă să săvârşească sfinteleslujbe sau să poarte sfintele veşminte, fiind întors înrândul laicilor şi sfătuit părinteşte să-şi lucreze mântuirea personală, fărăsă devină piatră de poticnire şi ispită fraţilor în credinţă.

ArhieriaNoastră, în a cărei grijă canonică şi părintească se află şi comunitateabisericească a parohiei Sfânta Treimedin Urziceni, aduce cuvânt de pace după învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos:„Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă ,nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să seînfricoşeze.” (Ioan 14, 27); „Căutaţipacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul”(Evrei 12, 14), îndemnând la responsabilitate în lucrarea sfântă a mântuirii.

Al vostruArhipăstor şi pururea rugător către Domnul,

Slobozia, 24 Februarie 2017

†VINCENŢIU

Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut