Noutăți

2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română

2017 – Anul omagial alsfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei întimpul comunismului în Patriarhia Română

La inițiativa PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel, în şedinţa de lucru din 28 şi 29 octombrie2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 drept Anul omagial al sfintelor icoane,al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anulcomemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului în Patriarhia Română. În acest sens, CancelariaSfântului Sinod a elaborat un program-cadru naţional bisericesc care se vadesfăşura după coordonatele de mai jos.

În primul semestru al anului 2017, sub genericul „Anulomagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”,vor fi evidenţiate următoarele teme: apariţia icoanei şi a picturii în Biserică, teologia icoanei, prevedericanonice, juridice şi ermineutice privitoare la icoane şi pictură bisericească, icoana în cultul ortodox, icoana înviaţa creştinului ortodox, icoana în şcoală, pictorul de icoane, tradiţiaiconografică românească; actualitatea, importanţa şi necesitatea sfinteloricoane pentru viaţa şi misiunea Bisericii astăzi.

În acest context, facem precizarea că în anul 2017 seîmplinesc 1230 de ani de la întrunirea Sinodului VII Ecumenic (Niceea, 787),care a condamnat iconoclasmul şi a restabilit cultul sfintelor icoane.

În al doilea semestru al anului 2017, sub genericul „Anul comemorativ JustinianPatriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, va fi evidenţiată personalitatea şi moştenirea misionară a PatriarhuluiJustinian la împlinirea a 40 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, precumşi jertfelnicia unor ierarhi, preoţi şi mireni din toate eparhiile care aumărturisit şi apărat credinţa creştină ortodoxă în timpul regimului comunist(prin înţelepciune şi tact pastoral, prin curaj şi fermitate în transmitereacredinţei, prin mărturisire jertfelnică în timp de prigoană).

În timpul anului 2017, Patriarhia Românăva organiza un congres teologic internațional dedicat Anului omagial al sfinteloricoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi unsimpozion bisericesc internațional dedicat Anului comemorativ JustinianPatriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

De asemenea, în anul 2017,Patriarhia Română va organiza a VI-a ediţie a Concursului Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinţei”.

Eparhiile şi instituţiile de învăţământteologic ale Bisericii Ortodoxe Române vor organiza, în anul 2017, congrese,colocvii şi seminarii sub genericul 2017– Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şial pictorilor bisericeşti în Patriarhia Română.

Cele două teme aleanului omagial şi comemorativ – 2017 vor fi prezentate şi aprofundate, deasemenea, în timpul conferințelor pastoral-misionare semestriale de primăvarăşi toamnă organizate în eparhiile Patriarhiei Române.

Agenţia de Pelerinaj BASILICA Travel şicentrele de pelerinaj ale Patriarhiei Române vor organiza pelerinaje în ţară şi străinătate la bisericile şi mănăstirile care suntînzestrate cu icoane şi picturi renumite pentru frumuseţea lor şireprezentative pentru arta creştin-ortodoxă.

La sfârşitul lunii octombrie 2017,va avea loc şedinţasolemnă a Sfântului Sinod în care va fi prezentată o sinteză aevenimentelor organizate de către eparhiile din ţară şi străinătate în anul2017.

Manifestările organizate în 2017 – Anul omagial alsfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi alapărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română – vor fi mediatizatede către Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, mass-mediabisericească eparhială şi presa laică receptivă la valorile credinţei creştine.

BIROULDE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut