Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Click.ro. Manipulare pentru mase

Click.ro. Manipularepentru mase

Urmare a apariției în publicația online Click.ro, din data de 11 noiembrie 2016,a articolului „Au izgonit din Bisericăcel mai bun preot”, semnat de doamna Andreea Dancu, Biroul de Presă alEpiscopiei Sloboziei și Călărașilor face următoarele precizări:

Informația prezentată de doamna AndreeaDancu, prin publicația online Click.ro, nu este de actualitate, întrucât domnulDaniel Crețu a fost caterisit (răspopit) în luna mai a anului 2013. Suntemîngrijorați să descoperim că această publicație prezintă cu mare interesinformații din „actualitatea” anului 2013.

Pentru că ne dorim să prezentăm,cititorilor dumneavoastră și nu numai, informații bazate pe documente, o să vărăspundem punctual la toate inepțiile redactate în acest articol.

Fostul preot a fost descris decredincioșii localității Crăsani ca fiind un om demn de milă, nicidecum precum unlider spiritual al comunității încredințate spre păstorire. Un preot vredniccaută să-și întemeieze o familie – reper pentru întreaga comunitate, nu săprimească milă de la credincioși.

Afirmația conform căreia „Părintele Daniel Creţu, 42 de ani, pare căera unul dintre cei cu suflet mare, gata să-şi ajute semenii. O spun chiarlocalnicii din satul Crăsani, Ialomiţa, acolo unde preotul a slujit timp depatru ani.” nu este susținută de vocea colectivă a celor 200 de familii dinlocalitate, ci doar de două doamne vârstnice menționate ulterior. De aceea,suntem îndreptățiți să menționăm faptul că nu s-a făcut o cercetare imparțială.Și ca să argumentăm afirmațiile noastre, aducem în atenție că la dosarulpersonal al fostului preotului, aflat în arhiva Episcopiei, s-au regăsitnumeroase solicitări ale credincioșilor din parohie, care reclamau că părintelelipsește cu lunile din parohie și că ei sunt nevoiți să apeleze la alți preoțidin împrejurimi pentru anumite servicii religioase.

Articolulredactat tendențios ne face să credem că un reporter a luat aceste interviuri„apreciative” chiar în localitatea Crăsani. Dacă este așa, atunci ar fiobservat cu ușurință că domnul Daniel Crețu NU „A plătit din salariul lui până şi anveloparea bisericii.”,pentru că această lucrare de anvelopare nu există. Într-adevăr există orecomandare scrisă pentru remedierea problemelor de igrasie, care afecteazăstructura bisericii. Nici nu se pune problema de anvelopare în aceste condiții.

Legat de afirmațiile „Protopopul DumitruDrăghici a zis să-i dau salariul meu şi mi-a spus răstit «semnează dracului aicică eşti de acord».”, afirmăm cu tărie că părintele Dumitru Drăghici nu ar fifăcut o astfel de ilegalitate, care este o faptă penală. Reprezentanții EpiscopieiSloboziei și Călărașilor au cercetat toate statele de plată și se poatedemonstra că domnul Daniel Crețu și-a ridicat personal aceste drepturisalariale, prin semnătură olografă. Mai cu seamă, trebuie amintit faptul că înanul 2013, Parohia Crăsani era ajutată financiar de către Episcopie și de cătreparohiile Protopopiatului, pentru realizarea integrală a salariului lunar prinFondul Pastoral Eparhial.

A refuzat, fără nici o motivație, donația uneicase cu destinația pentru casă parohială, făcută de un credincios dincomunitate, ci s-a mutat într-un grajd dezafectat.

Faptele și comportamentul domnului DanielCrețu nu au fost conforme cu slujirea preoțească, motiv pentru care a fostcaterisit (răspopit).

În finalul articolului s-a încercat să setrunchieze un adevăr. „Înainte să publicăm articolul am solicitat oficial unpunct de vedere din partea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor. Aceasta s-aîntâmplat pe 2 noiembrie, însă până acum n-am primit răspuns.” La Biroul dePresă al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor nu a fost primită nici osolicitare scrisă în acest sens.

Am aprecia dacă afirmațiile redactate arfi și argumentate. Pentru că Biroul de Presă a avut și are deschidere îndialogul cu presa de orice fel, transmitem acest Drept la replică pentru aaduce echilibru în informația prezentată opiniei publice.

Biroul de Presă

al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

birpresesc@yahoo.ro

Rămânem în legătură
Să începem