Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Episcopia Sloboziei și Călărașilor. Punctul oficial de vedere transmis televiziunii Kanal D

Către,

Televiziunea KANAL D,

DepartamentulȘtiri,

În urma materialului realizat de televiziunea Kanal D,în cadrul știrilor din intervalul orar 12:30 – 13:00, potrivit Biroului dePresă al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, facem cunoscut punctul oficial devedere:

Luni, 10 octombrie 2016, între orele 12:30 și 13:00,postul de televiziune Kanal D a făcut o transmisiune în direct de la ParohiaCăscioarele, din cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, având ca subiect evenimenteledesfășurate în jurul a doi preoți cercetați pentru fapte reprobabile înConsistoriul Eparhial (Comisia de disciplină).

Încă de la început apreciem că doamna reporter de lapostul de televiziune menționat a arătat o lipsă de pregătire profesională prinprezentarea eronată a structurilor noastre administrative ( „Protopopia” Oltenița în loc de Protopopiatul Oltenița).

Menționăm că materialul televizat a fost transmis dinfața bisericii localității Căscioarele, Protopopiatul Oltenița, județulCălărași.

Pe lângă documentarea deficitară a materialului depresă prezentat, se observă o evidentă instigare la violență a celor douăzecide persoane, prezente în fața bisericii, ceea ce denotă o totală lipsă deprofesionalism jurnalistic.

Informațiile din materialul jurnalistic au fostprezentate unilateral, doar prin prisma preotului Aurel Cucută, care a fostcercetat de nenumărate ori de comisia de disciplină pentru abateri grave șifoarte grave de la normele canonice, regulamentare și statutare ale BisericiiOrtodoxe Române. Considerăm că – conform normelor elementare deontologice,materialul prezentat trebuia să includă, în același context, și punctul devedere oficial al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

Considerăm că opinia publică este suficient de maturăsă discearnă inepțiile majore prezentate în material, dar, pentru o clarificarea subiectului, se impune cu necesitate ca anumite aspecte să fie punctate.

Este interesant că, deși preotul Aurel Cucută avea îngrijă de la episcopul locului să oficieze rugăciuni pentru cei adormiți întrucredință, mai ales în zi de sâmbătă, și în loc să facă ascultarea cuvenită,dânsul declară că a fost pedepsit disciplinar pentru că nu a săvârșit SfântaLiturghie în zi de Sâmbătă, motivând infantil că în parohia Căscioarele nu estetradiția aceasta. Dacă exista un real interes în demersul jurnalistic, trebuiasă se menționeze și faptul că încă din anul 343, prin Sinodul al V-lea de laLaodiceea, se hotărăște oficierea Sfintei Liturghii și în zi de Sâmbătă pentrucei adormiți întru Domnul, hotărâre generalizată în întreaga Ortodoxie, deci șiîn Biserica Ortodoxă Română din care Parohia Căscioarele face parte. Logic,opinia publică și chiar și noi ne mirăm cum este posibil ca după treizeci deani de slujire, părintele Aurel Cucută se întreabă dacă trebuie sau nu oficiatăSfânta Liturghie în zi de sâmbătă.

Și încă – nu se justifică ușurința morală avută depreotul Aurel Cucută când a susținut cu nonșalanță că Sf. Liturghie pentru ceiadormiți întru credință se slujește ”laordin” sau ”din poruncă”, și nu din dragoste creștină, pentru strămoșii noștri,spre pomenirea celor adormiți și spre slava lui Dumnezeu. De asemenea, părintelesusține cu multă ușurință și seninătate că a făcut neascultare față deBiserică, ceea ce face situația creată și mai clară.

Pe aceeași linie a prezentării unilaterale asubiectului și a lipsei de cercetare jurnalistică, se afirmă că protopopul aîncercat să fure un ”obiect sfânt”, în speță Sfântul Antimis, de cătrereprezentantul „protopopiei” (a menționat de mai multe ori – sigură pe dânsa,dna reporter, în loc de protopopiat). Informația este lipsită de consistență, întrucâtSfântul Antimis este acordat de Episcopul locului (care îl înaintează bisericiiși îl semnează) preotului delegat să oficieze serviciul liturgic pentrucomunitatea respectivă și el poate fi retras tot de autoritatea emitentă îndrept, prin reprezentantul arhiereului în teren, protopopul de Oltenița.

Consilier Mass- Media,

Arhid. Nicuşor-Silviu Dascălu

Rămânem în legătură
Să începem